news 7avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

GUNKULโศภชาGUNKUL จัดหนัก! ทุ่มงบ 650 ลบ.ส่งบ.ย่อย GPD ซื้อธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ปูทางรับมือมูลค่างานก่อสร้างจากภาครัฐ 5 ปีงบประมาณ กว่า 5 แสนลบ. มั่นใจเสริมฐานทัพให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น

     บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง (GUNKUL) มองไกล ไฟเขียวทุ่มงบ 650 ล้านบาท ส่งบริษัทย่อย 'กันกุล พาวเวอร์ ดี เวลลอปเม้นท์ (GPD) 'ซื้อหุ้น 'ฟิวเจอร์ อีเล็คทริคอล คอนโทรล’ ต่อยอดงานรับเหมาก่อสร้าง เสริมฐานทัพให้แข็งแกร่ง 'โศภชา ดำรงปิยวุฒิ์' เผยการลงทุนในครั้งนี้ เพื่อขยายฐานธุรกิจส่วนงานก่อสร้างที่ในอนาคตยังสดใส จากนโยบายภาครัฐที่ 5 ปีงบประมาณจะมีมากกว่า 5 แสนล้านบาท ส่งผลดีต่อบริษัทที่จะมีโอกาสเข้ารับงาน

      นางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (GUNKUL) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติให้ บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดี เวลลอปเม้นท์ จำกัด (GPD) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ GUNKUL เข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ฟิวเจอร์ อีเล็คทริคอล คอนโทรล จำกัด (FEC) จำนวน 10,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้น 100% ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว รวม 10,000,000 หุ้น จากกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน(ผู้ขาย) เพื่อประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้า แบบเหนือดิน เคเบิ้ลใต้ดิน และสถานีไฟฟ้า   ซึ่งรายการดังกล่าวได้กำหนดมูลค่าในการจ่ายชำระราคาจากการเข้าทำรายการจำนวน 650,000,000 บาท พร้อมแต่งตั้งให้ บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด(มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อศึกษาและให้ความเห็นในการเข้าทำรายการซื้อหุ้น FEC

        สำหรับ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุนในครั้งนี้ ถือเป็นการลงทุนที่สร้างโอกาสในการขยายธุรกิจรับเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้า แบบเหนือดิน เคเบิ้ลใต้ดิน และสถานีไฟฟ้า ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่อยู่ในช่วงการเติบโตได้ทันที อีกทั้งยังเป็นการกระจายความเสี่ยงการลงทุน เพื่อความหลากหลายในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และเพิ่มแหล่งที่มาของรายได้ให้มากขึ้น ถือเป็นการลงทุนที่สามารถรับรู้รายได้จากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้าได้ทันที ขณะที่ FEC เองถือเป็นบริษัทที่มีความพร้อมด้านผลงานและบุคลากร สำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้า ซึ่งเป็นการลงทุนในสินทรัพย์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาว

        ทั้งนี้ ได้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น.ณ ห้องแมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น และภายหลังจากที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คาดว่าการเข้าทำรายการจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาส 3/2561

      “การลงทุนในครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ มีอัตราการเติบโตทั้งทรัพย์สิน ผลกำไร และกระแสเงินสดอย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญถือเป็นการกระจายความเสี่ยงของรายได้ของบริษัทฯ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในระยะยาว การเข้าทำรายการดังกล่าว ถือเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมืองานก่อสร้างจากรัฐบาล ซึ่งกรอบระยะเวลา 5 ปีงบประมาณ คิดเป็นมูลค่ากว่า 5 แสนล้านบาท จึงมองว่าเป็นโอกาสของกลุ่มบริษัทฯ ในการเข้าร่วมประมูลงาน โดยบริษัทยังคงเดินหน้าต่อไปในการมองหาโอกาสทางธุรกิจ เพื่อต่อยอดรายได้และสร้างฐานธุรกิจของบริษัทฯ ให้แข็งแกร่งและมั่นคงต่อไปในอนาคต”นางสาวโศภชากล่าว        

 

Click Donate Support Web

bestchangeBIT FUN728x90

yobit 560 60

8

468x60 bit

468x60 DOG