news 7avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

BANPU Somruedeeบ้านปูฯ รายงานผลประกอบการไตรมาส 1/2561 สร้างการเติบโตต่อเนื่อง เดินหน้าเต็มกำลังสร้างความแข็งแกร่งจากภายในสู่ผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจร

·       กลุ่มบ้านปูฯ เน้นผนึกกำลังกลุ่มธุรกิจหลัก จากต้นน้ำ กลางน้ำ ถึงปลายน้ำ เพื่อเพิ่มความได้เปรียบทางการแข่งขัน พร้อมตอกย้ำกลยุทธ์ Banpu Greener & Smarter นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ สู่ผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจร

·       ราคาขายถ่านหินเฉลี่ยไตรมาสนี้สูงขึ้นอยู่ในระดับที่ 80.91 เหรียญสหรัฐต่อตัน ส่งผลให้ธุรกิจถ่านหินยังคงเติบโตอย่างมั่นคง

·       ผลประกอบการธุรกิจไฟฟ้าโดดเด่น และสามารถรักษาระดับการจ่ายไฟ (Equivalent Availability Factor: EAF) ได้อย่างมีเสถียรภาพ

·       ธุรกิจก๊าซธรรมชาติในสหรัฐอเมริการับรู้รายได้ครบ 6 แหล่ง EBITDA เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนเท่าตัว

      บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิก รายงานผลประกอบการไตรมาส 1/2561 ผลการดำเนินงานเติบโตตามเป้าหมาย มีรายได้จากการขายรวม 700 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 22,079 ล้านบาท) และมีกำไรก่อนหักภาษี ดอกเบี้ย ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย (EBITDA) เพิ่มขึ้น 11 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 347 ล้านบาท) จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ทั้งนี้ หากไม่นับรวมผลกระทบจากค่าใช้จ่ายตามคำพิพากษาคดีหงสาจำนวน 86 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 2,713 ล้านบาท) และการที่เงินบาทแข็งค่าขึ้นที่ส่งผลให้บริษัทฯ รับรู้ขาดทุนในทางบัญชีจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 33 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 1,041 ล้านบาท) บริษัทฯ จะมีกำไรสุทธิจำนวน 79 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 2,492 ล้านบาท) อย่างไรก็ตาม จากการเดินหน้าการผนึกกำลังกลุ่มธุรกิจหลัก จากธุรกิจต้นน้ำ กลางน้ำ ถึงปลายน้ำ เพื่อเพิ่มความได้เปรียบทางการแข่งขันภายใต้กลยุทธ์ Banpu Greener & Smarter พร้อมนำนวัตกรรมเทคโนโลยี และโซลูชั่น ใหม่ ๆ เพื่อนำพาองค์กรสู่ธุรกิจพลังงานยุคใหม่แบบครบวงจร   บ้านปูฯ มั่นใจว่าบริษัทฯ จะมีการเติบโตอย่างยั่งยืนและมีผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

       นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ในไตรมาสแรกที่ผ่านมา บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานโดยรวมที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นและสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย โดยธุรกิจถ่านหินยังมีรายได้ที่โดดเด่นต่อเนื่องจากราคาขายถ่านหินที่สูงขึ้น ธุรกิจไฟฟ้ามีการดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์อย่างมีเสถียรภาพและประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสร้างกระแสเงินสดที่ดี ธุรกิจก๊าซธรรมชาติสามารถรับรู้รายได้จากสินทรัพย์ครบทั้ง 6 แหล่ง ในขณะเดียวกัน กลุ่มบ้านปูฯ เน้นเดินหน้าธุรกิจด้วยการผนึกกำลังระหว่างกันในกลุ่มธุรกิจหลัก (Synergy) จากธุรกิจต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งในการดำเนินงานตลอดห่วงโซ่อุปทานและทักษะการทำงานของพนักงาน

       นับเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพิ่มความได้เปรียบทางการแข่งขัน และลดต้นทุนการผลิต ทั้งนี้เพื่อสร้างผลกำไรและผลตอบแทนที่ดีให้นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย อีกทั้งเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจ ในฐานะผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก”

       สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ของกลุ่มบ้านปูฯ สามารถจำแนกตามประเภทธุรกิจ ได้ดังนี้

       ธุรกิจถ่านหิน มีรายได้จากการขาย 593 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 18,704 ล้านบาท) เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากไตรมาสเดียวกันในปีก่อนหน้า จากระดับราคาขายถ่านหินในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นและอุปทานที่ตึงตัวเมื่อเทียบกับปีก่อน โดยในไตรมาสนี้ มีระดับราคาขายถ่านหินเฉลี่ยอยู่ที่ 80.91 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 15.05 เหรียญสหรัฐต่อตัน หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 23

        ธุรกิจไฟฟ้า มีรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และอื่นๆ จำนวน 81 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 2,555 ล้านบาท) โดยโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมในสาธารณรัฐประชาชนจีนรายงานรายได้ที่สูงจากการขายไอน้ำในช่วงฤดูหนาว และการขยายกำลังการผลิตที่โรงไฟฟ้าหลวนนาน อีกทั้งรับรู้รายได้จากการขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีนเพิ่มขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยและการดำเนินการในเชิงพาณิชย์ครบแล้วทั้ง 5 โครงการในไตรมาสนี้ นอกจากนี้ยังมีส่วนแบ่งกำไรในระดับดีจากโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีและโรงไฟฟ้าหงสาที่มีผลการดำเนินงานที่ดีจากความสามารถในการรักษาระดับการจ่ายไฟ (Equivalent Availability Factor: EAF) ได้อย่างมีเสถียรภาพ ส่งผลให้ธุรกิจไฟฟ้าในไตรมาสนี้มี EBITDA 51 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 1,609 ล้านบาท) เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า ร้อยละ 32

       ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ มีรายได้จากการขายที่ 26 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 820 ล้านบาท) เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 19 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 599 ล้านบาท) หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 259 มี EBITDA จำนวน 14 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 442 ล้านบาท) เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากไตรมาสก่อนที่ 7 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 221 ล้านบาท) ซึ่งเป็นผลจากการรับรู้รายได้จากแหล่งก๊าซธรรมชาติในมลรัฐเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ครบทั้ง 6 แหล่ง

      “บ้านปูฯ ยังคงดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนตามแผนที่วางไว้ รวมไปถึงการเดินหน้าองค์กรให้สอดคล้องกับเมกะเทรนด์ของโลกทั้งในเรื่องพลังงานสะอาด การจัดการระบบซัพพลายเชน และการนำนวัตกรรมดิจิทัลมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบโจทย์ในเรื่องการเพิ่มความรวดเร็วในการดำเนินธุรกิจ ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและความปลอดภัย ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีและโซลูชั่นต่างๆ อาทิ การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการผลิต การลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่เหมือง การนำบิ๊กดาต้ามาใช้เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการขุดเจาะก๊าซธรรมชาติ ทั้งนี้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว”

      “สิ่งเหล่านี้ ล้วนส่งเสริมกลยุทธ์หลัก Banpu Greener & Smarter ที่เน้นการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และใช้พลังงานอย่างชาญฉลาดและคุ้มค่า บ้านปูฯ จะยังคงเดินหน้ากลยุทธ์นี้อย่างเข้มข้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรอย่างแท้จริง”นางสมฤดี กล่าวปิดท้าย

*หมายเหตุ: คำนวณโดยอ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนที่ USD 1: THB 31.5411

เกี่ยวกับบ้านปูฯ

       บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิก ดำเนินธุรกิจถ่านหิน ธุรกิจไฟฟ้า และพลังงานที่เกี่ยวเนื่องอย่างครบวงจรใน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม สำหรับสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 มีสินทรัพย์รวมจำนวน 8,660 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 273,146 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 437 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 13,783 ล้านบาท) เมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

 

Banpu Reveals Q1/2018 Operating Results with Steady Growth

Advancing Banpu Group’s Strong Integration Propelling its Growth as a Leading Integrated Energy Solutions Company

·     Banpu Group focuses on strengthening the synergy across its core business units, from upstream, midstream to downstream aiming to raise the Company’s competitive advantage as well as emphasizes Banpu Greener & Smarter strategy by embracing innovations and new technology to be a leading integrated energy solutions company

·         Strong average selling price of coal at USD 80.91 per tonne in this quarter results in stable growth of coal business

·         Dominant power business performance with high Equivalent Availability Factor (EAF) throughout the quarter

·     Full contribution from all six assets of shale gas business in the U.S. doubles the EBITDA compared to last quarter

Banpu Public Company Limited (BANPU), a leading integrated energy solutions company in Asia Pacific, has announced its Q1/2018 operating performance projecting the growth in line with its targeted results. The Company reported a total sales revenue of USD 700 million (equivalent to THB 22,079 million) and an increase of EBITDA (Earnings before interest, tax, depreciation and amortization) of five percent or USD 11 million (equivalent to THB 347 million) compared to the same quarter last year. Excluding the strong appreciation of the Thai baht against the U.S. Dollar effecting a net loss of USD 33 million (equivalent to THB 1,041 million) and the one-off court payment for Hongsa case of USD 86 million (equivalent to THB 2,713 million), the Company reported a net profit of USD 79 million (equivalent to THB 2,492 million). Given the Company’s strong integration throughout its core business units, from upstream, midstream to downstream to enhance Banpu’s competitive advantage combined with the application of inn ovations, new technology and solutions across the organization, in line with the Banpu Greener & Smarter strategy, Banpu is confident that these strategic moves will lead the Company to achieve sustainable growth and continuous performance enhancement.

          Ms. Somruedee Chaimongkol, Chief Executive Officer of Banpu Public Company Limited said: “In the first quarter of this year, the Company had the strong overall operating results, achieving its business targets. The coal business generated strong revenues due to a higher coal price while the power business has managed a significant improvement on operational performance with relatively high EAF, delivering a strong cash flow. The shale gas business has realized revenues from all six assets in the U.S. Banpu Group is moving forward with its even stronger integration and synergy across all core business units from upstream, midstream to downstream. The strong integration enables the Company to optimize its resource deployment throughout its supply chain and the workforce’s skills, resulting in better working performance, competitiveness enhancement and cost reduction. This will not only provides a better return on investment for investors and stakeholders, but also brings about the business sustainability of Banpu as a leading integrated energy solutions company in Asia Pacific”.

In Q1/2018, Business Performance of Banpu Group can be categorized as follows:

       Banpu’s Coal Business reported sales revenues of USD 593 million (equivalent to THB 18,704 million), a five-percent increase over the same period last year due to higher average selling price of coal in the global market and a tight supply. The Company’s average selling price of coal of this quarter was USD 80.91 per tonne, representing a 23-percent or USD 15.05 per tonne increase compared to the same period last year.

      Banpu’s Power Business reported revenues from power, steam and other businesses at USD 81 million (equivalent to THB 2,555 million). This is a result from the Combined Heat and Power Plants in China, which reported higher steam sales during the winter season, the Luannan Combined Heat and Power Plant’s new second-phase, and the increased revenues due to the seasonality and the commercial operation commencement of all five solar plants in China. In addition, the prominent performance of BLCP and Hongsa Power Plants with stably high Equivalent Availability Factor (EAF) has brought the business’s EBITDA of USD 51 million (equivalent to THB 1,609 million), representing a 32-percent increase from the same period last year.

       Banpu’s Gas Business reported revenues at USD 26 million (equivalent to THB 820 million) representing an increase of 259-percent or USD 19 million (equivalent to THB 599 million) over the same quarter last year. The business reported a significant increase in EBITDA of USD 14 million (equivalent to THB 442 million) compared to last quarter at USD 7 million (equivalent to THB 221 million) from the full contribution of all six assets of shale gas in Pennsylvania, the U.S.

      “Banpu continues moving forward with its business strategy to create sustainable growth that is in line with global mega trends of cleaner energy, supply chain management while efficiently adopting digital innovations. The Company; therefore, targets to accelerate its business movement, reduce cost and improve operation effectiveness and safety in working environment. To achieve all those targets, Banpu is applying innovations, new technology and solutions in business, for instance, implementing new technology in production processes, reducing fuel consumption at the mines, and using big data analytics to enable better decision in shale gas business. All of these will create sustainable values for our investors.”

      “All of the above strengthens the Banpu Greener & Smarter strategy which focuses on an environmentally-friendly business operation and smart energy management. Banpu is committed to pursuing its strategy to become a leading integrated energy solutions company” added Ms. Somruedee.

*Remark: Calculation based on exchange rate USD 1: THB 31.5411

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับสื่อมวลชน กรุณาติดต่อ ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

อรสิริ วรยศ                             02-694-6923         This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

วริษฐา ธนมิตรสมบูรณ์           02-694-6670           This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Click Donate Support Web

468x60 16

BIT FUN728x90

yobit 560 60

8

468x60 bit

468x60 DOG