news 7avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: บลจ.

1AAEquity

กองทุน Private Equity Trust for SME Growing Together ผนึก ‘ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น’ เข้าร่วมทุนเสริมศักยภาพขึ้นแท่นผู้นำ Factory Automation Provider ในไทย เตรียมความพร้อมรับแผนเข้าระดมทุนตลาดหลักทรัพย์ฯ ในอนาคต

    กองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจเอสเอ็มอีก้าวไกลไปด้วยกัน (Private Equity Trust for SME Growing Together) เข้าร่วมลงทุนใน ‘ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น’ ผู้นำธุรกิจธุรกิจตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม อุปกรณ์เครื่องจักรขนาดใหญ่ และให้คำปรึกษาด้านการดูแลและซ่อมบำรุง ช่วยเสริมความแข็งแกร่งด้านฐานะการเงินและเพิ่มศักยภาพธุรกิจ ตอกย้ำความเป็นผู้นำ Factory Automation Provider ของไทย เตรียมรุกให้บริการซ่อมแซมเครื่องจักร และระบบการผลิตอัตโนมัติ อย่างครบวงจรให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ดันรายได้เติบโตและเตรียมความพร้อมแผนงานเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในอนาคต

      นางกัลยาณี คงสมจิตร รองประธานกรรมการ บริษัททีเคเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม อุปกรณ์เครื่องจักรขนาดใหญ่ และให้คำปรึกษาด้านการดูแลและซ่อมบำรุง ภายใต้แนวคิด ‘Number 1 F.A. Solutions Provider in Thailand’ เปิดเผยว่า บริษัทฯ ตกลงเข้าเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ ‘กองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจ

      เอสเอ็มอี ก้าวไกลไปด้วยกัน’ (Private Equity Trust for SME Growing Together) ซึ่งเป็นกองทรัสต์ที่จัดตั้งขึ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อเข้าร่วมลงทุนในบริษัทขนาดกลางที่มีศักยภาพการเติบโตที่ดี โดยจะให้การสนับสนุนเงินทุน กลยุทธ์และการพัฒนาธุรกิจ เพื่อเข้ามาช่วยเสริมความแข็งแกร่งและเพิ่มโอกาสในการสร้างช่องทางการขยายธุรกิจใหม่ๆ ในอนาคต

       ล่าสุด กองทรัสต์ฯ จะนำเงินเข้าลงทุนใน ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น เพื่อสนับสนุนการเติบโตในอนาคตและเสริมความแข็งแกร่งด้านเงินทุนในการขยายธุรกิจ โดยมีบริษัท แฮตตัน อิควิตี้ พาร์ทเนอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ที่ได้รับแต่งตั้งจากกองทรัสต์ฯ ให้เป็นที่ปรึกษา

       ทั้งนี้ บริษัท ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น ก่อตั้งในปี 2547 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจจัดหาชิ้นส่วนและอุปกรณ์เครื่องจักรให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และต่อยอดด้านบริการแก่ลูกค้า ทั้งการให้คำปรึกษาและจัดหาอุปกรณ์ในการซ่อมแซมเครื่องจักรขนาดใหญ่ และสามารถสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนอยู่ที่ 100 ล้านบาท

         สำหรับ การให้บริการของบริษัทฯ มี 3 รูปแบบ คือ 1. การจัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมให้แก่ลูกค้าเพื่อซ่อมบำรุงเครื่องจักร 2. เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมภายใต้แบรนด์ของคู่ค้าชั้นนำที่มีชื่อเสียงในระดับโลก กว่า 40 แบรนด์

       ในประเทศไทย อาทิ Yaskawa Robot, New Cosmos, Graco, IDEC, APISTE, Yamaha Robotic ฯลฯ และ 3. งานให้คำปรึกษาและบริการด้านการซ่อมแซมและติดตั้งเครื่องจักร โดยบริษัทฯ สามารถจัดหาอุปกรณ์ซ่อมแซมเครื่องจักรได้ในระยะเวลาอันสั้น จากระบบการเชื่อมโยงระบบออนไลน์กับพันธมิตรในต่างประเทศที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อให้บริษัทฯ สามารถจัดส่งอุปกรณ์จากต่างประเทศได้ทันที ช่วยให้ลูกค้าสามารถลดระยะเวลาการซ่อมแซมเครื่องจักรโดยไม่กระทบกับไลน์การผลิตที่ต้องหยุดชะงักหากเครื่องจักรไม่สามารถเดินเครื่องต่อได้

                โดยปัจจุบันนอกจากมีสำนักงานใหญ่ที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ แล้ว บริษัทฯ ได้ขยายสาขาในภูมิภาคต่าง ๆ ได้แก่ สาขาภาคเหนือ จังหวัดลำพูน, สาขาภาคตะวันออก จังหวัดระยองและสาขาภาคกลาง (สุวรรณภูมิ) จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งในจัดทำเป็นคลังสินค้า และศูนย์กลางในการประจายสินค้าไปยังภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อสร้างการเติบโตและรองรับการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมจากโครงการพัฒนาระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ของรัฐบาล การเติบโตของเศรษฐกิจในภูมิภาค นโยบายภาครัฐในเรื่องการพัฒนาประเทศไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0

        นายนิวัตน์ คงสมจิตร ประธานกรรมการบริหาร บริษัททีเคเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด เปิดเผยว่า การที่กองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจเอสเอ็มอีก้าวไกลไปด้วยกันได้เข้าลงทุนในบริษัทฯ จะเป็นกลไกสำคัญที่สร้างการเติบโตในอนาคต เนื่องจากเมื่อบริษัทฯ ได้รับเงินทุนเพิ่มเติม ก็จะดำเนินการขยายธุรกิจให้เติบโตได้ตามแผนงาน ทั้งการสร้างการเติบโตจากภายในองค์กรและการหาพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อช่วยสร้างการเติบโต ทั้งรูปแบบการเข้าร่วมลงทุนหรือการซื้อกิจการเพื่อต่อยอดการเติบโต โดยบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายรายได้ในปีนี้ 600 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่า 18% จากปี 2560 ที่มีรายได้ 508 ล้านบาท และตั้งเป้าจะมีรายได้แตะ 1,000 ล้านบาท

        ในอนาคต บริษัทฯ จะให้ความสำคัญกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในประเทศไทยที่มีเป็นจำนวนมาก และเพิ่มศักยภาพการเติบโตเพื่อเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไปในอนาคต พร้อมกับมีแผนในการนำเงินทุนนี้มาพัฒนาระบบคลังสินค้าของทีเคเค ให้มีความทันสมัย มีสินค้าในระบบออโตเมชั่น ที่มีความครบครัน และครบวงจรมากที่สุดในประเทศ รวมถึงการจัดตั้งศูนย์การฝึกอบรมด้านอุตสาหกรรม เพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาความรู้และทักษะฝีมือของบุคลากรในอุตสาหกรรมในประเทศไทย และกลุ่มประเทศ CLMV เผื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นในการเป็น Number 1 Factory Automation Solutions Provider ทั้งในประเทศไทยและใน ASEAN

      นายธวัช กิจกังวาล กรรมการผู้จัดการ บริษัท แฮตตัน อิควิตี้ พาร์ทเนอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ผู้บริหารกิจการเงินร่วมลงทุน (private equity) ในฐานะที่ปรึกษาเพื่อคัดเลือกกิจการเพื่อให้กองทรัตส์เข้าลงทุนในกองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจเอสเอ็มอีก้าวไกลไปด้วยกัน เปิดเผยว่า การตัดสินใจเข้าลงทุนใน ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น เพราะเห็นโอกาสการเติบโตในอนาคต จากความแข็งแกร่งทางธุรกิจ ความมุ่งมั่นใส่ใจในการดูแลลูกค้าและมีระบบบริหารจัดการที่ดี โดยสามารถเข้าดูแลลูกค้าเพื่อตรวจเช็คความต้องการชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องจักร พร้อมกันนี้ยังสามารถส่งคำสั่งซื้อชิ้นส่วนและจัดส่งอุปกรณ์เครื่องจักรได้จากพันธมิตรในประเทศญี่ปุ่นโดยตรงผ่านระบบออนไลน์ ทำให้การจัดส่งอุปกรณ์เครื่องจักรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถึงมือลูกค้าได้ภายใน 2 วันทำการนอกจากนี้ ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น ยังได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากลูกค้า ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยสร้างการเติบโตในอนาคต โดยหลังจากนี้กองทุนฯ จะเข้ามาเสริมศักยภาพให้แก่ ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น ทั้งการให้คำปรึกษาด้านการเงินเพื่อสร้างยอดขายได้ตามเป้าหมายที่ 1,000 ล้านบาท การเข้าควบรวมหรือเข้าลงทุนในบริษัทอื่นๆ ซึ่งทางกองทุนฯ จะช่วยพิจารณาและสนับสนุนการเติบโตเพื่อให้ ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น สามารถนำบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในอนาคต

        อย่างไรก็ตาม กองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจเอสเอ็มอีก้าวไกลไปด้วยกัน (Private Equity Trust for SME Growing Together) โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทยจำกัด (มหาชน) ตั้งขึ้นเพื่อเข้าร่วมลงทุนในบริษัทขนาดกลาง โดยมีขนาดกองทุนฯ รวมประมาณ 2,300 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนเงินทุนให้แก่ SMEs ในประเทศไทย นำไปขยายธุรกิจและสร้างการเติบโต โดยมี แฮตตัน อิควิตี้ พาร์ทเนอร์ส (ประเทศไทย) ที่ได้รับแต่งตั้งจากกองทรัสต์ฯ เป็นหนึ่งในที่ปรึกษา พิจารณาคัดเลือกกิจการที่จะให้กองทรัสต์ฯ เข้าลงทุน

        เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์โดยบริษัท เอ็ม ที มัลติมีเดีย จำกัด (ในนามบริษัท ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือ TKK) รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ : อรอนงค์ ภัทรเวชกุล (ฟ้า) 086-884-4458, 02-612-0281 ต่อ 129 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

         

Click Donate Support Web

468x60 16

BIT FUN728x90

yobit 560 60

8

468x60 bit

468x60 DOG