news 7avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: การเมือง

TRIS7 9ทริสเรทติ้ง คงอันดับเครดิตองค์กร'บ.กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนลงที่ 'AAA' แนวโน้ม'Stable'

   

     ทริสเรทติ้ง คงอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ที่ระดับ'AAA' โดยอันดับเครดิตดังกล่าวสะท้อนถึงสถานะของบริษัทในการเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นทั้งหมดโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (หรือ กฟผ. ซึ่งได้รับอันดับเครดิตระดับ “AAA” จากทริสเรทติ้ง) และบทบาทที่สำคัญในการเป็นตัวแทนของ กฟผ. ในการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าและพลังงานที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ นอกจากนี้ อันดับเครดิตดังกล่าวยังได้พิจารณาถึงการบูรณาการที่เป็นหนึ่งเดียวของ กฟผ. และบริษัท รวมถึงการสนับสนุนที่แข็งแกร่งจาก กฟผ. ด้วย

 

ประเด็นสำคัญที่กำหนดอันดับเครดิต

บทบาทการเป็นตัวแทนการลงทุนของ กฟผ.

    สถานะอันดับเครดิตของบริษัทนั้นเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับสถานะอันดับเครดิตของ กฟผ. โดยบริษัทได้รับการจัดตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อเดือนตุลาคม 2550 เพื่อเป็นตัวแทนการลงทุนของ กฟผ. ในโครงการโรงไฟฟ้าและพลังงานที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ ซึ่ง กฟผ. เป็นผู้ถือหุ้น 100% ในบริษัท ทั้ง กฟผ. และบริษัทถือว่าเป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้กฎหมายของไทย

       นับตั้งแต่การจัดตั้งบริษัท ทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้ถูกกำหนดให้ทำหน้าที่สนับสนุน กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของ กฟผ. โดยบริษัทนั้นทำหน้าที่เป็นตัวแทนของ กฟผ. ในการเข้าร่วมโครงการผลิตไฟฟ้าในรูปแบบรัฐต่อรัฐ (G-to-G) ในประเทศเพื่อนบ้านต่าง ๆ นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายในการลงทุนในโครงการด้านพลังงานในต่างประเทศเพื่อจัดหาพลังงานไฟฟ้าให้เพียงพอสำหรับประเทศอีกด้วย

 

โรงไฟฟ้า 3 โครงการอยู่ระหว่างการพัฒนา

       ปัจจุบันการลงทุนของบริษัทประกอบด้วย โครงการโรงไฟฟ้า 3 แห่งในต่างประเทศและการลงทุนใน Adaro Indonesia ซึ่งเป็นผู้ผลิตถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย สำหรับโครงการโรงไฟฟ้า 3 แห่งนั้นมีกำลังการผลิตรวมทั้งสิ้น 4,259 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำน้ำเงี้ยบ 1 ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกวางจิ 1 ในประเทศเวียดนาม และโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำมายตงในประเทศเมียนมา จากทั้ง 3 โครงการดังกล่าว โครงการน้ำเงี้ยบ 1 มีความคืบหน้าในการพัฒนามากที่สุด

 

โครงการน้ำเงี้ยบ 1 จะเปิดดำเนินงานในเดือนกุมภาพันธ์ 2562

       โครงการน้ำเงี้ยบ 1 มีเป้าหมายเริ่มดำเนินงานเชิงพาณิชย์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดยเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำที่ตั้งอยู่ใน สปป.ลาว ด้วยกำลังการผลิตติดตั้ง 289 เมกะวัตต์ ซึ่งบริษัทมีสัดส่วนการลงทุน 30% ในโครงการ ในขณะที่ผู้ถือหุ้นในโครงการที่เหลือประกอบด้วย Kansai Electric Power Company (45%) และ Lao Holding State Enterprise (25%) โครงการนี้มีมูลค่าการลงทุนประมาณ 906 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยบริษัทลงทุนในโครงการนี้ประมาณ 79 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (หรือประมาณ 2,625 ล้านบาท) โครงการน้ำเงี้ยบ 1 มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. ระยะเวลา 27 ปีที่กำลังการผลิตขนาด 269 เมกะวัตต์ ณ เดือนมิถุนายน 2561 โครงการนี้มีความคืบหน้าในการก่อสร้าง 97.75% และคาดว่าจะสามารถเริ่มเปิดดำเนินงานเชิงพาณิชย์ได้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 บริษัทคาดว่าจะมีรายได้จากเงินปันผลประมาณ 200-300 ล้านบาทต่อปีหลังจากโครงการเปิดดำเนินงานเต็มปีแรก

 

การลงทุนในธุรกิจเหมืองถ่านหินยังคงเป็นแหล่งสร้างกระแสเงินสดหลักของบริษัท

        ผลตอบแทนจากการลงทุนใน Adaro Indonesia ยังคงเป็นแหล่งรายได้หลักของบริษัทในระยะ 3 ปีข้างหน้าต่อไป บริษัทถือหุ้น 11.53% ใน Adaro Indonesia ด้วยเงินลงทุนทั้งสิ้น 325 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดย Adaro Indonesia เป็นหนึ่งในผู้ผลิตถ่านหินรายใหญ่ของประเทศอินโดนีเซียด้วยกำลังการผลิตโดยเฉลี่ยประมาณ 50 ล้านตันต่อปีและมีปริมาณสำรองถ่านหินที่พิสูจน์ได้จำนวน 837 ล้านตัน ณ เดือนธันวาคมปี 2560

       นับตั้งแต่ที่บริษัทได้เริ่มลงทุนใน Adaro Indonesia ในปี 2559 บริษัทได้รับเงินปันผลจากกิจการดังกล่าวแล้วทั้งสิ้น 4,493 ล้านบาท ทริสเรทติ้งประมาณการว่าบริษัทจะได้รับเงินปันผลจาก Adaro Indonesia ประมาณ 600 ล้านบาทต่อปีระหว่างปี 2562 และปี 2563 บนสมมติฐานราคาถ่านหินในปัจจุบัน โดยรายได้เงินปันผลนี้เพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายดำเนินงานของบริษัทที่ประมาณ 200 ล้านบาทต่อปี

 

บูรณาการเป็นหนึ่งเดียวกับ กฟผ.

      การบูรณาการอย่างเป็นหนึ่งเดียวกับ กฟผ. ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทริสเรทติ้งนำมาใช้ประกอบการพิจารณาอันดับเครดิตของบริษัท นับตั้งแต่ที่บริษัทก่อตั้ง กฟผ. ได้ส่งผู้บริหารระดับสูงบางส่วนมาดูแลบริษัท นอกจากนี้ กฟผ. ยังมีส่วนร่วมในกระบวนการลงทุนของบริษัทด้วย โดยโครงการลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทนั้นจะต้องส่งให้ กฟผ. พิจารณาก่อนที่จะส่งต่อไปยังกระทรวงพลังงานเพื่อการอนุมัติขึ้นสุดท้าย

       ทริสเรทติ้งเชื่อว่า กฟผ. จะยังคงให้การสนับสนุนแก่บริษัทอย่างเต็มที่เนื่องจากบริษัทเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ทางธุรกิจระยะยาวของ กฟผ. โดย กฟผ. ได้จัดเตรียมเงินเพิ่มทุนไว้ให้แก่บริษัทรวมทั้งสิ้น 17,000 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนการลงทุนตามแผนของบริษัท ณ เดือนมีนาคม 2561 กฟผ. ได้เพิ่มทุนให้แก่บริษัทแล้วรวม 12,197 ล้านบาท โดยเงินเพิ่มทุนจำนวน 11,307 ล้านบาทนั้นใช้สำหรับการลงทุนในโครงการน้ำเงี้ยบ 1 โครงการมายตง โครงการกวางจิ 1 และการลงทุนใน Adaro Indonesia

     นอกจากการสนับสนุนด้านการเงินแล้ว กฟผ. ยังให้การสนับสนุนบริษัททั้งในด้านบุคลากร ระบบการปฏิบัติงาน รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้และการแบ่งปันประสบการณ์กับบริษัทด้วย นอกจากนี้ ผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการบริษัทก็ได้รับการแต่งตั้งมาจาก กฟผ. ด้วยเช่นกัน

 

แนวโน้มอันดับเครดิต

         แนวโน้มอันดับเครดิต ‘Stable’ หรือ คงที่ สะท้อนถึงความคาดหวังของทริสเรทติ้งว่าบริษัทจะยังคงเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นทั้งหมดโดย กฟผ. และจะยังคงมีบทบาทที่สำคัญต่อ กฟผ. ในการแสวงหาพลังงานไฟฟ้าจากต่างประเทศมาใช้ในประเทศไทย

 

ปัจจัยที่อาจทำให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง

      ปัจจัยที่อาจมีผลในเชิงลบต่ออันดับเครดิตของบริษัท ได้แก่ การปรับลดอันดับเครดิตของ กฟผ. ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและ กฟผ. ที่เปลี่ยนไปอย่างมีนัยสำคัญ หรือการสนับสนุนจาก กฟผ. ที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ เป็นต้น

บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (EGATi)

อันดับเครดิตองค์กร:             AAA

แนวโน้มอันดับเครดิต:           Stable

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด/ www.trisrating.com

         ติดต่อ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทร. 0-2098-3000 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500

       บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทำสำเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับเครดิต ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ก่อน การจัดอันดับเครดิตนี้มิใช่คำแถลงข้อเท็จจริง หรือคำเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นั้นๆ หรือของบริษัทนั้นๆ โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มิได้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จัดทำ หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดทำขึ้นโดยมิได้คำนึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น ผู้รับข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้รับข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษัทและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อว่าเชื่อถือได้

     ดังนั้น บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลที่ได้รับหรือการกระทำใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของวิธีการจัดอันดับเครดิตของ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html