news 7avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

GPSCชวลต4GPSC เผยกำไร 9 เดือนโต 17% ลุยแผน COD 3 โครงการปี 2562

     GPSC มั่นใจธุรกิจเติบโตต่อเนื่อง เผยผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2561 กำไรสุทธิ 899 ล้านบาทดันกำไร 9 เดือนแรก อยู่ที่2,873 ล้านบาท เพิ่มขึ้น17% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ผลจากการขายไฟฟ้าเพิ่มของ 2 โรงไฟฟ้าทั้ง IRPC-CPระยะที่2 และ ISP1 ประเทศญี่ปุ่น ที่เริ่มจ่ายไฟเชิงพาณิชย์ตามแผนในไตรมาสที่4 ปี 2560 พร้อมเดินหน้าแสวงหาโอกาสทางธุรกิจปี 62 เตรียม COD 3 โครงการใหม่ ทั้งโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำลิก 1 โรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี และศูนย์ผลิตสาธารณูปการ แห่งที่ 4 จังหวัดระยอง

     นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทโกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด(มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. เปิดเผยว่า ผลประกอบการประจำไตรมาส 3ปี2561 บริษัทฯ และกลุ่มบริษัท GPSC มีรายได้รวมทั้งสิ้น 6,661 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 57% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 899 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ดังนั้น ทำให้รายได้ 9 เดือนแรก(ม.ค.-ก.ย.61)อยู่ที่ 18,940 ล้านบาทปรับตัวเพิ่มขึ้น 26% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560 ขณะที่กำไรสุทธิ 9 เดือนแรกอยู่ที่ 2,873 ล้านบาทปรับตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน คิดเป็น 17%

       สำหรับ ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้รายได้และกำไรสุทธิ 9 เดือนแรกปรับตัวเพิ่มขึ้น มาจากการรับรู้รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากโรงไฟฟ้าไออาร์พีซี คลีน เพาเวอร์ จำกัด เฟส 2 (IRPC-CPPhase 2) และโรงไฟฟ้าอิจิโนเซกิ โซล่า พาวเวอร์ 1 จีเค (ISP1)ในประเทศญี่ปุ่น ที่เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ในไตรมาสที่ 4 ปี 2560 ประกอบกับปัจจัยทางด้านราคาขายที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามราคาก๊าซธรรมชาติและอัตราค่าไฟฟ้าอัตโนมัติ (Ft)ที่เพิ่มขึ้น

       อย่างไรก็ตาม รายได้ในไตรมาส 3 ปี 2561 ซึ่งอยู่ที่ 6,661 ล้านบาทเมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2561 เพิ่มขึ้น 1% ขณะที่มีกำไรสุทธิ 899 ล้านบาทปรับตัวลดลงจากไตรมาส 2 ปี 2561 จำนวน 153 ล้านบาทคิดเป็น 15% เนื่องจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาก๊าซธรรมชาติ ในขณะที่อัตราค่าไฟฟ้าอัตโนมัติ (Ft) ยังคงเท่าเดิม จึงส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นของศูนย์ผลิตสาธารณูปการ จังหวัดระยอง และโรงไฟฟ้า ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ (IRPC-CP) ลดลง ประกอบกับรายได้ค่าความพร้อมจ่าย (Availability Payment : AP) ของโรงไฟฟ้าศรีราชาปรับตัวลดลง จากอัตราค่าความผันแปรตามฤดูกาล (Weight Factor) ที่ลดลงในช่วงฤดูฝน นอกจากนี้ในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 บริษัทฯ ได้รับรายได้เงินปันผลจากบริษัท ราชบุรี เพาเวอร์ จำกัด(RPCL) เป็นจำนวน 135ล้านบาท

       ทั้งนี้ บริษัทฯยังคงแสวงหาโอกาสในการพัฒนาธุรกิจไฟฟ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ที่สามารถพัฒนาได้ตามแผนที่วางไว้ ไม่ว่าจะเป็น โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำลิก 1(NL1PC) ประเทศสปป.ลาว กำลังการผลิต 65 เมกะวัตต์ ซึ่ง GPSC ถือหุ้น 40% มีเป้าหมายจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในปี 2562 โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี (XPCL) กำลังการผลิต 1,285 เมกะวัตต์ ประเทศ สปป.ลาว ซึ่ง GPSC ถือหุ้นอยู่ 25% คาดว่าจะจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ในไตรมาส 4 ปี 2562 และศูนย์ผลิตสาธารณูปการแห่งที่ 4 จังหวัดระยอง(CUP 4) กำลังผลิต 45 เมกะวัตต์ ไอน้ำ 70 ตันต่อชั่วโมง ซึ่งจะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในไตรมาส 3 ปี 2562 รวมถึงการเป็นหน่วยสนับสนุนด้านสาธารณูปโภคให้กับกลุ่มปตท. และกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่อยู่ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ตามแนวทางการส่งเสริมของรัฐบาล

ข้อมูลเกี่ยวกับ GPSC

       GPSC ถือหุ้นโดย บมจ.ปตท. (PTT) ในสัดส่วน 22.6% บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) 22.7% บมจ.ไทยออยล์ (TOP) 8.9% บจ. ไทยออยล์ พาวเวอร์ (TP) 20.8% และนักลงทุนทั่วไป 25% GPSC แกนนำในการดำเนินธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปโภคของกลุ่ม ปตท. ดำเนินธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และสาธารณูปโภคต่างๆ เพื่อจำหน่ายแก่ลูกค้าอุตสาหกรรม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) โดยปัจจุบัน มีกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วนการถือหุ้น (Equity MW)รวมประมาณ 1,940 เมกะวัตต์ ไอน้ำรวมประมาณ 1,585 ตันต่อชั่วโมง น้ำเย็นรวมประมาณ 12,000 ตันความเย็น และน้ำเพื่อการอุตสาหกรรมรวมประมาณ 2,080 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง

         

Click Donate Support Web

468x60 16

BIT FUN728x90

yobit 560 60

8

468x60 bit

468x60 DOG