news 7avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

ทาทา สตีล เผยผลประกอบการไตรมาส 2 ปีการเงิน 2562 ปริมาณขายโตต่อเนื่อง ชี้ดีมานด์ในประเทศมีแนวโน้มดี ดีมานด์ส่งออกยังคงสูง

มร.ราจีฟ มังกัล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน).jpg
ภาพประกอบข่าวประชาสัมพันธ์

  

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดเผยผลประกอบการระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน ปริมาณการขายมีจำนวน 288,000 ตัน  ตัวเลขยอดขายสุทธิ 5,822 ล้านบาท สูงขึ้นร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา ทั้งนี้ปริมาณการส่งออกสินค้าไปยังประเทศในภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ อินเดีย กัมพูชา และ ลาว ในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้ยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมเปิดเผยถึงมุมมองต่อผลกระทบจากมาตรการทางการค้าของสหรัฐฯ ในมุมมองผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่ของไทย

มร.ราจีฟ มังกัล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เผยว่า ปริมาณการขายในไตรมาสที่ 2 ปีการเงิน 2562 ระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2561 มีจำนวน 288,000 ตัน เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา ซึ่งมีปริมาณการขาย 281,000 ตัน โดยในช่วงครึ่งปีแรก ปีการเงิน 2562 มีปริมาณการขายรวมจำนวน 569,000 ตัน และมีปริมาณการส่งออก 74,000 ตัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากช่วงครึ่งปีแรกของปีก่อน ที่มีปริมาณการส่งออก 48,700 ตัน ถึงร้อยละ 52 โดยเป็นการส่งออกสินค้าไปยังประเทศในภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ อินเดีย กัมพูชา และ ลาว ที่ยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำหรับยอดขายสุทธิในไตรมาสนี้อยู่ที่ 5,822 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่ายอดขายสุทธิ 5,443 ล้านบาท ของไตรมาสที่แล้ว ร้อยละ 7 โดยมียอดขายสุทธิของครึ่งปีแรก ปีการเงิน 2562 จำนวน 11,265 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่ายอดขายสุทธิ 10,394 ล้านบาท ของครึ่งปีแรกของปีการเงินที่ผ่านมา ร้อยละ 8 ส่วนใหญ่เนื่องจากราคาสินค้าเหล็กสำเร็จรูปปรับตัวสูงขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของราคาวัตถุดิบและบางส่วนได้ถูกชดเชยกับปริมาณการขายที่ลดลง ซึ่งส่วนใหญ่มาจากความต้องการเหล็กทรงยาวยังคงชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะตลาดเหล็กเส้นและเหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก

นอกจากนั้น ตัวเลข EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) ของไตรมาสนี้ อยู่ที่ 234 ล้านบาท สูงขึ้นจากไตรมาสที่ผ่านมา ซึ่งอยู่ที่ 216 ล้านบาท ร้อยละ สะท้อนให้เห็นถึงปริมาณการขายและราคาขายที่ปรับตัวดีขึ้น ด้านกำไรก่อนหักภาษีของไตรมาสนี้อยู่ที่ 67 ล้านบาท และมีกำไรหลังหักภาษีในไตรมาสนี้อยู่ที่ 51 ล้านบาท

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ:

ไตรมาส 2  

ปีการเงิน2561

ครึ่งปีแรก

ปีการเงิน2561

   

ไตรมาส 1  

ปีการเงิน2562

ไตรมาส 2  

ปีการเงิน2562

ครึ่งปีแรก

ปีการเงิน2562

323 600 ปริมาณการขายรวม '000 ตัน 281 288 569
5,785 10,394 ยอดขายสุทธิ ล้านบาท 5,443 5,822 11,265
432 570 EBITDA ล้านบาท 216 234 450
233 200 กำไรก่อนภาษี ล้านบาท 75 67 142
185 139 กำไรหลังภาษี ล้านบาท 56 51 107
               

ทั้งนี้ คาดการณ์ความต้องการสินค้าเหล็กในธุรกิจค้าปลีกของไทยและจากประเทศเพื่อนบ้านจะดีขึ้นหลังจากสิ้นสุดฤดูมรสุม อย่างไรก็ตาม ผู้ผลิตเหล็กจากเตาหลอมไฟฟ้า (EAF) ยังคงต้องเผชิญกับความท้าทายด้านต้นทุนของ กราไฟต์อิเล็กโทรดที่สูงขึ้น และการเพิ่มขึ้นของอัตราค่าไฟฟ้า สำหรับมาตรการทางการค้าของสหรัฐฯ ยังคงไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัท มร.ราจีฟ กล่าว

เกี่ยวกับทาทา สตีล (ประเทศไทย)

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ "TSTH" ประกอบด้วย สามบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท เอ็น.ที.เอส.สตีลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("NTS") ตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จำกัด ("SCSC") ตั้งอยู่ที่จังหวัดระยอง และบริษัท เหล็กสยาม (2001) จำกัด ("SISCO") ตั้งอยู่ที่จังหวัดสระบุรี บริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเหล็กทรงยาวรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยมีกำลังการผลิต เหล็กแท่ง 1.4 ล้านตัน และเหล็กสำเร็จรูป 1.7 ล้านตัน ประกอบด้วย เหล็กเส้นก่อสร้าง เหล็กลวด เหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก เหล็กเพลา และเหล็กเส้นตัดและดัดสำเร็จรูป โดยจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านเครือข่ายผู้จำหน่ายสินค้าทั่วประเทศ รวมถึงส่งออกเหล็กเส้น และเหล็กลวด ไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก

รางวัลและความสำเร็จ ในปี 2560- 2561

  • บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (SET Sustainability Awards) ประเภทบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนดีเด่น (Outstanding Sustainability Awards) ประจำปี 2561 และได้รับการประกาศให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2560 – 2561 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ รางวัลรายงานความยั่งยืน ปี 2560” (Sustainability Report Award 2017) ในระดับ “Recognition” จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันไทยพัฒน์
  • บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย)  จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล ความเป็นเลิศด้าน ICT ประเทศไทย ปี 2560” (Thailand ICT Excellence Award
  • บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2560 ประเภทการบริหารความปลอดภัย จากนายกรัฐมนตรี
  • บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จำกัด ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2560 ระดับประเทศ และบริษัทเหล็กสยาม (2001) จำกัด ได้รับรางวัลในระดับจังหวัด
  • บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จำกัด และ บริษัทเหล็กสยาม (2001) จำกัด ได้รับรางวัล CSR – DIW Continuous สองปีติดต่อกัน ปี 2560 – 2561 จากกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม
  • บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่ให้มีมาตรฐานสากลเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2560” จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม และได้รับรางวัล CSR – DIW ปี 2561 จากกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม
  • บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จำกัด และ บริษัทเหล็กสยาม (2001) จำกัด ได้รับใบประกาศนียบัตรคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)