news 7avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

ITEL ณฐนย อนนตรมพรITEL โครงข่าย พร้อมส่งความสุขปีใหม่ 2562 ขยายสัญญาณเต็มศักยภาพ

     บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ITEL จัดเตรียมความพร้อมของโครงข่าย ขยายสัญญาณเต็มศักยภาพ อำนวยความสะดวกด้านการสื่อสาร ที่จะมีการใช้งานเพิ่มสูงขึ้นในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่จะถึงนี้ พร้อมทั้งจัดทีมเจ้าหน้าที่ดูแลคุณภาพสัญญาณตลอด 24 ชั่วโมง

     นายณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ITEL เปิดเผยว่า ปัจจุบันภาพรวมของโลกและของประเทศไทย ได้หันมาให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากการกล่าวเน้นถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี Technology Disruption ทุกวันนี้ เราจะได้ยินคำว่า โครงข่ายโทรคมนาคมกันอยู่บ่อยๆ และก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเราอีกต่อไปแล้ว เพราะเดี๋ยวนี้มีเทคโนโลยีต่างๆ ที่จะมาทำให้ทุกองค์กรสามารถทำงานเชื่อมโยงกันได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ

     การให้บริการติดตั้งโครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) เป็นการให้บริการแบบครบวงจร ตั้งแต่การให้บริการด้านการให้คำปรึกษา ออกแบบ และดำเนินการติดตั้งโครงข่ายที่เกี่ยวข้องกับระบบสื่อสารความเร็วสูง ซึ่งเป็นการนำเอาความรู้ ความเชี่ยวชาญของบุคลากร รวมถึงการทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อรองรับทุกความต้องการของลูกค้าอย่างสมบูรณ์แบบ

       โดยบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) จะศึกษาโครงสร้างของพื้นที่และโครงสร้างของระบบต่างๆ ที่จะต้องเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน เพื่อทำการออกแบบระบบและอุปกรณ์ที่มีความสำคัญต่อการเชื่อมโยงดังกล่าว และเมื่อได้รับความเห็นชอบจากลูกค้าแล้ว บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) จะทำการว่าจ้างผู้รับเหมาที่มีประสบการณ์และมีความชำนาญในแต่ละด้าน และมีความพร้อมทั้งทางด้านเครื่องมือและบุคลากร มาเป็นผู้ดำเนินการติดตั้งในส่วนงานนั้นๆ โดยทีมวิศวกรของบริษัทฯ จะมีหน้าที่ในการควบคุมการก่อสร้างหรือติดตั้งระบบอีกทอดหนึ่ง พร้อมทั้งทำการทดสอบให้ผลงานของบริษัทฯ มีคุณภาพ สามารถใช้งานได้ และเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้บริการหลังการขายด้วยการรับประกันคุณภาพของผลงานเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้า โดยกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทฯ จะเป็นกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจให้บริการด้านการสื่อสารและโทรคมนาคมทั้งภาครัฐและเอกชน

       บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะรักษาเสถียรภาพและประสิทธิภาพของโครงข่ายที่ให้บริการอยู่ให้สามารถมีมาตรฐานที่สูงขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์แก้ผู้ใช้งาน และบริษัทยังตั้งเป้าที่จะมุ่งมั่นขยายโครงข่ายของบริษัทให้เข้าใกล้พื้นที่เศรษฐกิจ และการใช้งานของผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น โดยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 นี้ อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จัดเตรียมความพร้อมของโครงข่าย ขยายสัญญาณเต็มศักยภาพ เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการสื่อสารที่จะมีการใช้งานเพิ่มสูงขึ้นในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่จะถึงนี้ รวมทั้ง จัดทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญดูแลคุณภาพสัญญาณตลอด 24 ชั่วโมง โดยสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 – 6662288 เพื่อจุดมุ่งหมายหลักคือการก้าวไปสู่ความเป็นผู้นำด้านโครงข่ายโทรคมนาคมที่มีเสถียรภาพสูงอันดับต้นๆ ของประเทศ โดยมุ่งเน้นไปที่เสถียรภาพที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานและการเข้าถึงซ่อมบำรุงได้รวดเร็วกว่าเวลา เพื่อให้กิจการของลูกค้าสามารถดำเนินไปได้อย่างไม่สะดุด และการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มบริการให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาหรือรับ-ส่งข้อมูล ได้ไม่มีสะดุด และสามารถยืดหยุ่นปรับรูปแบบบริการได้ตามความต้องการใช้งานจริงของแต่ละองค์กร สนใจบริการของเราติดต่อผู้เชี่ยวชาญของเราได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90SIAM790x90