news 7avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: บลจ.

KAsset เออพนธลูกค้า LTF/RMF กสิกรไทย พร้อมยื่นภาษี! ดาวน์โหลดหนังสือรับรองการซื้อ LTF/RMF ปี 2561 ได้แล้ววันนี้

       นางสาวเอื้อพันธ์ เพ็ชราภรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) เปิดเผยว่า บลจ.กสิกรไทย พร้อมอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่ซื้อกองทุน LTF/RMF กสิกรไทยในปีที่ผ่านมา โดยเปิดให้บริการดาวน์โหลดหนังสือรับรองการซื้อกองทุน LTF/RMF ปี 2561 ผ่านทางเว็บไซต์ของบลจ.กสิกรไทย ทั้งนี้เพื่อช่วยให้ลูกค้ายื่นเอกสารประกอบการลดหย่อนภาษีประจำปี 2561 ได้อย่างรวดเร็ว และเป็นการลดปัญหาเอกสารสูญหายระหว่างการจัดส่ง

      “นอกเหนือจากบริการดาวน์โหลดหนังสือรับรองการซื้อกองทุน LTF/RMF ผ่านทางเว็บไซต์แล้ว บริษัทยังให้บริการจัดส่งหนังสือรับรองการซื้อกองทุน LTF/RMF ผ่านทางอีเมล์ให้กับลูกค้าที่สมัครใช้บริการ K-Mutual Fund Reports โดยลูกค้าจะเริ่มได้รับเอกสารในระหว่างวันที่ 16-18 มกราคม 2562 สำหรับลูกค้าที่ไม่ได้สมัครใช้บริการ K-Mutual Fund Reports จะยังคงได้รับเอกสารผ่านทางไปรษณีย์เช่นเดิม ซึ่งบลจ.กสิกรไทย จะดำเนินการจัดส่งเอกสารดังกล่าวทางไปรษณีย์ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2562 เป็นต้นไป” นางสาวเอื้อพันธ์กล่าว

      ผู้ลงทุนสามารถดาวน์โหลดหนังสือรับรองการซื้อกองทุน LTF/RMF ปี 2561 ผ่านทางเว็บไซต์ www.kasikornasset.com ได้ง่ายๆ ด้วยตัวเองเพียงกรอกข้อมูลส่วนตัวและเลขที่บัญชีกองทุนกสิกรไทย โดยเริ่มดาวน์โหลดได้แล้วตั้งแต่วันนี้ หรือ สอบถาม KAsset Contact Center 0 2673 3888

     ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง และศึกษาข้อมูลภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90SIAM790x90