news 7avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: บลจ.

SETแมนพงศ เสนาณรงคตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้อนรับ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท (SPRIME)เริ่มซื้อขาย 23 ม.ค. นี้

    ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท เป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT)ที่ลงทุนในโครงการ อาคารซันทาวเวอร์ส พร้อมซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 23 ม.ค. นี้ ด้วยมูลค่าทรัพย์สินที่เข้าลงทุน 5,717.50 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า SPRIME

     นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยินดีต้อนรับทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “SPRIME” ในวันที่ 23 มกราคม 2562 นี้

      SPRIME จะเข้าลงทุนในสิทธิการเช่าอาคารซันทาวเวอร์ส ซึ่งเป็นอาคารสำนักงาน ตั้งอยู่ทำเลศักยภาพใจกลางศูนย์กลางคมนาคม ใกล้ห้าแยกลาดพร้าว BTS หมอชิต และ MRT จตุจักร อายุสิทธิการเช่า 30 ปี โดยจะเข้าลงทุนทั้งในส่วนพื้นที่สำนักงาน พื้นที่ห้องประชุม สถานออกกำลังกาย พื้นที่ส่วนกลาง และพื้นที่จอดรถ โดยมีผู้เช่าทั้งบริษัทไทยและบริษัทข้ามชาติในหลากหลายธุรกิจ อัตราการเช่าประมาณ 93.8% ณ วันที่ 31 กันยายน 2561

     SPRIME เสนอขายหน่วยทรัสต์ต่อผู้ลงทุน โดยจัดสรรหน่วยจำนวน 446.75 ล้านหน่วย ระหว่างวันที่ 9-16 มกราคม 2562 ในราคาหน่วยละ 10 บาท รวมมูลค่าเสนอขาย 4,467.50 ล้านบาท โดยจะนำเงินระดมทุนดังกล่าวรวมกับเงินจากการกู้ยืมระยะยาวลงทุนในสิทธิการเช่าระยะยาวของอาคารซันทาวเวอร์ส มูลค่าการเข้าลงทุนสูงสุดไม่เกิน 5,717.5 ล้านบาท โดยมีบริษัท เอส รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด บริษัทย่อยของ บมจ. สิงห์ เอสเตท เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ บลจ.ไทยพาณิชย์ เป็นทรัสตี บมจ. ธนาคารกรุงไทย เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายของหน่วยทรัสต์

    นายเกตุกร เขมธร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด เปิดเผยว่า ทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนครั้งแรก เป็นสิทธิการเช่าอาคารซันทาวเวอร์ ซึ่งเป็นอาคารสำนักงานตั้งอยู่ริมถนนวิภาวดีรังสิต เขตศูนย์กลางการคมนาคม ใกล้รถไฟฟ้า BTS หมอชิต MRT จตุจักร สถานีขนส่งหมอชิต และจุดขึ้นลงทางด่วน มี บจก.แม็กซ์ ฟิวเจอร์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และความพร้อมในการพัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย์ เป็นผู้บริหารทรัพย์สิน ซึ่งที่ผ่านมาได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้เช่าทั้งผู้ประกอบการไทยและต่างชาติมาโดยตลอด ทั้งนี้ SPRIME ได้ประมาณการอัตราเงินจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยในปีแรกประมาณ 7% จึงเชื่อว่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งในการเพิ่มมูลค่าการลงทุนของผู้ลงทุน และสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

    SPRIME มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ปีละไม่น้อยกว่า 2 ครั้งในอัตราไม่น้อยกว่า 90% ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี โดยจะจ่ายไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อรอบปีบัญชี ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่ของ SPRIME 3 ลำดับแรก ได้แก่ บมจ. สิงห์ เอสเตท ถือหน่วยทรัสต์ 20% สำนักงานประกันสังคม (2 กรณี) ถือหน่วยทรัสต์ 5.26% และ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ถือหน่วยทรัสต์ 4.79%

     ผู้ลงทุนและผู้สนใจ โปรดดูรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนของบริษัทที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th และข้อมูลทั่วไปของทรัสต์ที่ www.sprimegrowth.com และที่เว็บไซต์ www.set.or.th

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90SIAM790x90