news 7avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: แบงก์พาณิชย์

1aaaaEAKBankPEA

PEA จับมือกสิกรไทย พัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อผู้ที่สนใจติดตั้ง Solar Rooftop

    การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA จับมือกสิกรไทย พัฒนาโครงการ PEA Solar Hero Application แอปพลิเคชันแรกในไทย ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่สนใจติดตั้ง Solar Rooftop เพื่อผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ใช้เอง แบบ One Stop Service ผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือได้ง่ายๆ เพียงปลายนิ้ว คาดจะเริ่มให้บริการเต็มรูปแบบในพื้นที่ 4 จังหวัดนำร่อง ในเดือนเมษายน 2562 ตั้งเป้าผู้ติดตั้ง 1.5 ล้านราย ภายในระยะเวลา 5 ปี

      นายศรัณย์พงศ์ อาชว์สุนทร รองผู้ว่าการสายงานวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เปิดเผยว่า PEA ร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงในการพัฒนาโครงการ PEA Solar Hero Application ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันรูปแบบ One Stop Service แรกในประเทศไทย ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่สนใจติดตั้ง Solar Rooftop เพื่อผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใช้เองแบบครบวงจร โดยเริ่มจากการวิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้าเบื้องต้น การแนะนำขนาดกำลังการผลิตติดตั้งที่เหมาะสม การเลือกรูปแบบการลงทุน พร้อมแหล่งเงินทุนจากธนาคาร การคำนวณความคุ้มทุน รวมถึงผลิตภัณฑ์และผู้ติดตั้งที่ผ่านมาตรฐาน PEA ให้เลือกมากมายผู้ใช้แอปพลิเคชันยังสามารถติดตามข้อมูลการใช้พลังงานของตนเองผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือได้ทุกที่ ทุกเวลา

      นายศรัณย์พงศ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า PEA มีนโยบายพัฒนาองค์กรให้เป็น Digital Utility โดยส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านพลังงานเพื่อต่อยอดธุรกิจและนวัตกรรมการให้บริการพลังงานแก่ลูกค้ารูปแบบใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความทันสมัยแข่งขันในตลาดโลกได้ ซึ่งโครงการนี้ ธนาคารกสิกรไทยจะเป็นพันธมิตรผู้ให้บริการทางการเงินรายแรก (Exclusive Partner) ในการเปิดให้บริการ ซึ่งอำนวยความสะดวกทางด้านการเงินและการลงทุนให้กับผู้ที่สนใจ โดยโครงการ PEA Solar Hero Application จะสามารถให้บริการได้เต็มรูปแบบในพื้นที่ 4 จังหวัดนำร่อง ในเดือนเมษายน 2562 นี้ ทั้งนี้ PEA ตั้งเป้าหมายภายในระยะเวลา 5 ปีหลังการเปิดให้บริการแอปพลิเคชัน

จะมีผู้สนใจติดตั้ง Solar Rooftop ราว 1.5 ล้านราย หรือร้อยละ 20 ของผู้ใช้ไฟฟ้าภาคธุรกิจและภาคครัวเรือน โดยมีมูลค่าคาดการณ์การลงทุนการติดตั้งอยู่ที่ 180,000 ล้านบาททั่วประเทศ

      ด้านนายศีลวัต สันติวิสัฎฐ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า จากการที่รัฐบาลส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการผลิตและใช้พลังงานทดแทน ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดอย่างพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยการสนับสนุนการติดตั้งแผงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ในบ้านพักอาศัย ห้างร้าน โรงงาน และอาคารต่าง ๆ ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้สนใจติดตั้งในระดับหนึ่ง แต่ที่ผ่านมายังมีข้อจำกัดด้านค่าใช้จ่ายในการติดตั้งที่ยังค่อนข้างสูง รวมถึงความกังวลด้านความปลอดภัย มาตรฐานของอุปกรณ์และคุณภาพการติดตั้ง

     ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะพันธมิตรกับ PEA มีความภาคภูมิใจและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและส่งเสริมการติดตั้ง Solar Rooftop ผ่านแอปพลิเคชัน PEA Solar Hero ด้วยบทบาทของผู้ให้บริการทางการเงินรายแรกและรายเดียวในช่วงแรกของการเปิดให้บริการ โดยให้บริการด้านบริการระบบการชำระเงิน หรือ Payment Transaction แก่ผู้สนใจติดตั้ง โดยสามารถเลือกชำระค่าสินค้าและบริการผ่านบัตรเครดิต พร้อมมีโปรโมชั่น ด้วยการเลือกผ่อนชำระได้นานสูงสุด 10 เดือน บริการด้านแหล่งเงินทุน หรือ Funding Provider ในรูปแบบสินเชื่อเพื่อการติดตั้ง Solar Rooftop เนื่องจากการติดตั้ง Solar Rooftop มีต้นทุนการติดตั้งที่ยังค่อนข้างสูง การให้บริการสินเชื่อจะช่วยลดภาระการผ่อนชำระค่าติดตั้งของลูกค้าให้เหมาะสมในแต่ละเดือน ด้วยอัตรา ดอกเบี้ยพิเศษ และมีระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 60 เดือนขึ้นอยู่กับการพิจารณาของธนาคาร

      นายศีลวัต กล่าวเพิ่มเติมว่า การพัฒนาแอปพลิเคชัน PEA Solar Rooftop ไม่เพียงเป็นแรงหนุนการเสริมสร้างสังคมดิจิทัลเท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องมือการเข้าถึงการติดตั้ง Solar Rooftop ให้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น ในรูปแบบ One Stop Service ที่ครอบคลุมข้อมูลทุกด้านไม่ว่าจะเป็นทั้งก่อนและหลังติดตั้ง เป็นศูนย์กลางการให้บริการและติดตั้ง Solar Rooftop ช่องทางการพบกันระหว่างผู้สนใจและผู้ประกอบการติดตั้งภายใต้มาตรฐาน PEA และแหล่งเงินทุน เพื่อเพิ่มทางเลือกด้านค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง ธนาคารเชื่อว่าการร่วมกันพัฒนาแอปพลิเคชัน PEA Solar Hero จะเป็นแรงกระตุ้นให้การติดตั้ง Solar Rooftop ในสังคมไทยเป็นไปได้อย่างกว้างขวางและเข้าถึงได้ง่ายขึ้น สมดังเจตนารมย์ของภาครัฐและ PEA ที่มุ่งผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบใหม่ ๆ อย่างสร้างสรรค์ เพื่อต่อยอดพลังงานสะอาดแห่งอนาคตร่วมกัน รวมทั้งช่วยลดการเกิดมลพิษในอากาศที่กำลังเป็นปัญหาที่ทั่วโลกกังวลในขณะนี้

      ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะเป็นโครงการแรกของประเทศที่นำ Digital Platform มาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการติดตั้ง Solar Rooftop อย่างมีประสิทธิภาพ ถือเป็นนวัตกรรมที่ริเริ่ม และส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ ที่สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐอย่างแท้จริง ผู้สนใจในโครงการนี้ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Call center PEA เบอร์โทรศัพท์ 1129 และจาก www.pea.co.th./vspp หมวดหมู่ โครงการ PEA Solar Hero Application โดยโครงการนี้จะเริ่มให้บริการแบบครบวงจรในพื้นที่นำร่อง 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ นครราชสีมา ระยอง และภูเก็ต ก่อนจะเปิดให้ใช้บริการอย่างเป็นทางการทั่วประเทศในช่วงไตรมาส 3 ปี 2562 นี้ต่อไป

 

PEA and KBank develop an application for those interested in installing rooftop photovoltaic panels

     The Provincial Electricity Authority (PEA) has joined forces with KBank to develop the PEA Solar Hero Application, being the first of its kind in Thailand, aimed at allowing interested general public members to install a rooftop photovoltaic (PV) system to generate power for their own use via a one-stop-service at their fingertips. This user-friendly mobile application is expected to be introduced in four pilot provinces in April 2019 and aims to attract 1.5 million adopters within the first five years.  

       Mr.Saranyphong Atchvsunthon, Deputy Governor of Planning and Power System Development, said that “PEA and KBank has signed a memorandum of agreement on the development of the PEA Solar Hero Application, which is the first ever one-stop-service application in Thailand. The mobile application is intended to offer convenience for interested general public members to install the rooftop PV system to generate power for their own use in a comprehensive manner, beginning with an analysis on basic electric power consumption, recommendations on the appropriate installed capacity, selection of investment models, investment funds from banks, breakeven point calculation, products and installers that meet PEA standards. Application users can also keep track of their own power consumption anywhere, anytime.”

      Mr.Sarunyphong added that PEA has a policy of developing the organization into a digital utility by promoting energy R&D to steadily introduce new energy service businesses and innovations in order to stay competitive in the global market. Under this project, KBank is our first exclusive partner that will provide financial facilities for those who are interested in installing the solar PV system. The PEA Solar Hero Application will offer a complete service first in four pilot provinces in April 2019. PEA is aiming for approximately 1.5 million rooftop PV system adopters or 20 percent of power users in the business and household sectors within the first five years of the introduction of this service. It is expected investment in the rooftop PV system will reach 180 billion Baht nationwide.

       Mr.Silawat Santivisat, KBank Senior Executive Vice President, said that the Thai government has encouraged communities to join an effort to produce and use clean and renewable energy such as solar power by installing solar rooftops at their residences, shops, factories and buildings. However, the campaign has met with a lukewarm response because of certain limitations including an expensive cost of solar panel installation and consumers’ concerns over safety and standard of equipment and quality of installation.

       KBank, as a partner with PEA, is proud and honored to take part in the campaign to promote the installation of solar rooftops via the PEA Solar Hero application by being the first and only financial service provider which has participated in the project from the beginning. KBank will provide Payment Transaction service for those interested. Customers can choose to make payment for goods and services via credit cards with the promotion of 10-month installment plan. KBank also serves as a Funding Provider by offering loans for installing solar panels because the cost of solar rooftop installation is still expensive. The loan service will ease the financial burden of customers because they can budget their payments into monthly installments with special interest rate for up to 60 months at the discretion of KBank.

       Mr.Silawat added that the PEA Solar Rooftop application does not only forge a digital society but also serve as a tool to make it easier and more convenient to install solar panels. The one-stop-service application offers every aspect of information before and after installation, and acts as the center for solar rooftop installations and services. Additionally, it establishes a platform for interested general public members to meet solar power operators which meet the PEA standards, funding sources and payment options. KBank believes that KBank collaboration with PEA to develop the PEA Solar Hero application will become a catalyst to make solar rooftop mainstream and easily accessible in accordance with the intention of the government sector and PEA to find new sources of alternative energy to promote clean power of the future. Moreover, it will help reduce air pollution which has now become a serious global environmental threat.

     The project also marks the first time in Thailand that digital platform has been incorporated in solar rooftop installation to make it more convenient for consumers to use innovation to produce clean energy from solar power in accordance with the government’s policy. Those interested in the project can contact PEA Call Center 1129 or visit www.pea.co.th./vspp under the PEA Solar Hero Application tab. The project will pilot at four provinces namely, Chiang Mai, Nakhon Ratchasima, Rayong and Phuket before expanding nationwide in the third quarter of 2019.