news 7avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: แบงก์พาณิชย์

FITCH12 43ฟิทช์ ให้อันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิของธนาคารไทยพาณิชย์ที่ ‘BBB+(EXP)’

     ฟิทช์ เรทติ้งส์ - กรุงเทพฯ/สิงคโปร์ - 27 มกราคม 2562: ฟิทช์ เรทติ้งส์ คาดว่าจะให้อันดับเครดิตแก่หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB (‘BBB+’/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ/‘bbb+’) ที่ ‘BBB+(EXP)’ โดยหุ้นกู้ดังกล่าวจะออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ Medium-term note (MTN) ซึ่งมีมูลค่าโครงการรวม 3.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และจะออกโดย SCB สาขาหมู่เกาะเคย์แมน

    ทั้งนี้ หุ้นกู้จะออกเสนอขายจะมีอายุ 5 ปี และ/หรือ 10 ปี โดย SCB คาดว่าจะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ไปใช้ในการดำเนินกิจการทั่วไปของธนาคารและเพื่อการระดมทุน

       อันดับเครดิตครั้งนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อฟิทช์ได้รับเอกสารประกอบการวิเคราะห์ต่างๆ ฉบับจริงครบถ้วน และตรงกับข้อมูลที่ฟิทช์ได้รับมาแล้ว

      โครงการหุ้นกู้ MTN มูลค่า 3.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ของ SCB มีอันดับเครดิตที่ ‘BBB+’ เนื่องจากหุ้นกู้ที่จะออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ MTN ดังกล่าวเป็นภาระผูกพันโดยตรง ไม่มีเงื่อนไข ไม่มีหลักประกัน และไม่ด้อยสิทธิของธนาคาร โดยหุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการอาจจะเสนอขายในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินบาท

 

ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต

     อันดับเครดิตของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิอยู่ในระดับเดียวกันกับอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาว (Long-Term Foreign-Currency Issuer Default Rating) ของ SCB ที่ ‘BBB+’ เนื่องจากหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นภาระผูกพันที่ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของธนาคาร

 

ปัจจัยที่อาจส่งผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต

      อันดับเครดิตของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิดังกล่าวจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันกับอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของ SCB ซึ่งพิจารณาจากอันดับความแข็งแกร่งทางการเงิน (Viability Rating) ของธนาคารที่ ‘bbb+’

     อันดับความแข็งแกร่งทางการเงินของ SCB ไม่น่าจะได้รับการปรับเพิ่มอันดับในระยะสั้น เนื่องจากอันดับแข็งแกร่งทางการเงินของธนาคารนั้นอยู่ในระดับเดียวกับอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของประเทศไทย (BBB+/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ) และธนาคารยังมีสัดส่วนเงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลในระดับสูง นอกจากนี้การปรับตัวแย่ลงของคุณภาพสินทรัพย์และอัตรากำไรอย่างต่อเนื่องและมากกว่าระดับที่ฟิทช์คาดการณ์ (ทั้งนี้รวมถึงการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมากของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ซึ่งอาจจะส่งผลให้ทั้ง 2 ปัจจัยปรับตัวลดลงอย่างมากได้ในอนาคต) และการที่ธนาคารไม่สามารถรักษาความสามารถในการรองรับความเสี่ยงไว้ในระดับที่เพียงพอ ในด้านระดับของสำรองหนี้สูญและฐานะเงินกองทุน อาจส่งผลให้ธนาคารถูกปรับลดอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินได้

        รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิตและปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคตสำหรับ SCB สามารถหาเพิ่มเติมได้จากรายงานการประกาศอันดับเครดิตเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 (https://www.fitchratings.com/site/ pr/10028995)

 

Fitch Rates Siam Commercial Bank's USD Senior Notes 'BBB+(EXP)'

      Fitch Ratings-Bangkok/Singapore-27 January 2019: Fitch Ratings has assigned an expected 'BBB+(EXP)' rating to The Siam Commercial Bank Public Company Limited's (SCB; BBB+/Stable/bbb+) proposed US dollar senior unsecured notes, which will be issued under the USD3.5 billion medium-term note (MTN) programme by the bank's Cayman Islands branch.

       The notes will be issued with tenure of five and/or 10 years. SCB plans to use the issuance for general corporate and funding purposes.

       The final rating is subject to the receipt of final documentation conforming to information already received.

      Fitch rated SCB's USD3.5 billion MTN programme at 'BBB+' as senior notes under the MTN programme would represent direct, unconditional, unsecured, and unsubordinated obligations of the bank. Notes issued under the programme may be in any currency other than the Thai baht.

 

KEY RATING DRIVERS

       The senior notes are rated at the same level as SCB's Long-Term Foreign-Currency Issuer Default Rating (IDR) of 'BBB+' as they will represent the bank's unsecured and unsubordinated obligations.

 

RATING SENSITIVITIES

       The rating of the senior unsecured notes would be directly affected by any changes in SCB's Long-Term Foreign-Currency IDR, which in turn is driven by its Viability Rating (VR) of 'bbb+'.

      There is unlikely to be upside to SCB's VR in the near term as it is already at the same level as the Thai sovereign's Long-Term Foreign-Currency IDR (BBB+/Stable), and the bank has a substantial exposure to sovereign bonds. A significant and sustained deterioration beyond Fitch's expectations in either asset quality or profitability (including a much higher risk appetite, which could raise the prospects for future deterioration) without adequate buffers in terms of loan-loss reserves and capitalisation could lead to a negative rating action on the VR.

      For more details on the rating drivers and sensitivities for SCB, please see the rating action commentary, dated 2 May 2018.

Contact: Primary Analyst

Ambreesh Srivastava

Senior Director

+65 6796 7218

Fitch Ratings Singapore Pte Ltd.

One Raffles Quay

South Tower #22-11

Singapore 048583

Secondary Analyst

Patchara Sarayudh

Director

+662 108 0152

Committee Chairperson

Jonathan Cornish

Managing Director

+852 2263 9901