หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

RBFสุรนาถRBF อวดกำไรปี 2562 แตะ 352.78 ล้านบาท เติบโต 9%
พร้อมจ่ายปันผล 0.15 บาทต่อหุ้น เล็งขึ้น XD วันที่ 29 เมษายน นี้

          “อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย” เปิดงบปี 2562 กำไรสุทธิ 352.78 ล้านบาท เติบโต 9% โชว์รายได้รวม 2,864.65 ล้านบาท เติบโต 4.62% เดินหน้าจ่ายปันผล 0.15 บาทต่อหุ้น จ่อขี้น XD วันที่ 29 เมษายน 2563 พร้อมรุกตั้งบริษัทย่อยอีก 2 แห่ง เพื่อหนุนการเติบโตอย่างแข็งแกร่งในอนาคต

          นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด  ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ RBF เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานในปี 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 352.78 ล้านบาท เติบโต 9% จากปี 2561 มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 323.75 ล้านบาท เนื่องจากการขายสินค้าเพิ่มขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าที่มีกำไรขั้นต้นสูงและการบริหารจัดการสินค้าที่ดีขึ้น
          ทั้งนี้บริษัทยังมีรายได้รวมในปี 2562 อยู่ที่ 2,864.65 ล้านบาท เติบโต 4.62% จากปี 2561 ที่มีรายได้อยู่ที่ 2,738.25 ล้านบาท เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายสินค้า โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นของสินค้ากลุ่มแป้งและซอส รวมถึงสินค้ากลุ่มวัตถุแต่งกลิ่นรสและสีผสมอาหาร และสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์อบแห้ง ซึ่งเป็นการขายให้กับลูกค้ารายเดิมในประเทศ และลูกค้าของบริษัทย่อยที่ประเทศเวียดนามและประเทศอินโดนีเซีย

          ขณะเดียวกันในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่1/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ได้มีมติจ่ายเงินปันผล 0.15 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทยังได้กำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) ในวันที่ 29 เมษายน 2563 ซึ่งจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 30 เมษายน 2563และบริษัทจะนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 22 เมษายน 2563 ณ ห้องคริสตัล แกรนด์ บอลรูน ชั้น 2 อาคารอี คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ จังหวัดกรุงเทพฯ เพื่อขอมติอนุมัติต่อไป และมีกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

          อีกทั้งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 ได้มีมติอนุมัติเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่จำนวน 2 บริษัท ได้แก่ 1. บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย (สิงคโปร์) จำกัด (R&B Food Supply (Singapore) ซึ่งคาดว่าจะจดทะเบียนได้ประมาณวันที่ 1 มีนาคม 2563

          โดยบริษัทย่อยดังกล่าวมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD) หรือประมาณ 22,650,200 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD) มูลค่าหุ้นละ 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD) ซึ่ง RBF จะถือหุ้นในสัดส่วน 1 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 100% ของทุนจดทะเบียน โดยมีลักษณะการประกอบธุรกิจเป็นธุรกิจห้องทดลองในต่างประเทศ ซึ่งบริษัทมีแหล่งเงินทุนมาจากการขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)

          2. บริษัท เมเปิล ครีเอชั่น จำกัด (“Maple Creation Company Limited”) โดยคาดว่าจะจดทะเบียนได้ประมาณวันที่ 1 เมษายน 2563 โดยบริษัทย่อยดังกล่าวมีทุนจดทะเบียน 99,000,000 เยน (Yen) หรือประมาณ 28,227,375 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 198,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 500 เยน (Yen)
         โดย RBF จะถือหุ้นในสัดส่วน 118,800 หุ้น หรือคิดเป็น 60% ของทุนจดทะเบียน ส่วนที่เหลือ Eiger Company Limited (“EG”) ถือหุ้นในสัดส่วน 79,200 หุ้น หรือคิดเป็น 40% ของทุนจดทะเบียน โดยมีลักษณะการประกอบธุรกิจนำเข้า ส่งออก วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมถึงการขาย และการทำการตลาด เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์การเติบโต และขยายธุรกิจในต่างประเทศ ซึ่งมีแหล่งมีแหล่งเงินทุนมาจาก เงินทุนหมุนเวียนภายในของบริษัท

 


AO2468

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

sme 720x90banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!