หมวดหมู่: น้ำมัน-แก๊ส

1EN12

สนพ. เกาะติดสถานการณ์น้ำมันชีวภาพ การใช้น้ำมันกลุ่มดีเซล เฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 68 ล้านลิตร

ลดลงร้อยละ 3 ส่วนปริมาณการใช้เอทานอลภาคเชื้อเพลิงเหลือเพียง 2.8 ล้านลิตรต่อวัน

       นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เปิดเผยว่า สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ได้ติดตามสถานการณ์น้ำมันชีวภาพ ในช่วงวันที่ 4 – 10 พฤษภาคม 2563 ปริมาณการใช้น้ำมันกลุ่มดีเซล เฉลี่ยอยู่ที่ 67.6 ล้านลิตร/วัน ลดลงร้อยละ 2.9 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ส่วนปริมาณการใช้เอทานอลในภาคเชื้อเพลิงในเดือนเมษายน ลดลงเหลือ 2.80 ล้านลิตร จากการใช้รถยนต์เดินทางลดลง จากมาตรการ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” 

สถานการณ์ราคาน้ำมันชีวภาพ

สถานการณ์ราคาไบโอดีเซล (B100): วันที่ 4 - 10 พ.ค. 63 อยู่ที่ 25.14 บาทต่อลิตร ลดลงจากสัปดาห์ที่แล้ว 0.12  บาทต่อลิตร

  • • โดยสถานการณ์ราคาผลปาล์มน้ำมัน ณ วันที่ 27 เมษายน-1 พฤษภาคม 2563 เฉลี่ยอยู่ที่ 2.70-2.90 บาท ต่อ กก. ราคาน้ำมันปาล์มดิบอยู่ที่ 20.00 – 22.00 บาทต่อ กก. และมีแนวโน้มที่จะปรับตัวลดลง ผลปาล์มที่เกษตรกรนำมาขายให้โรงสกัด มี Yield ที่ค่อนข้างต่ำกว่าเกณฑ์ โดยอยู่ที่ประมาณ 15% ในขณะที่ราคาที่กรมการค้าภายในกำหนดให้ใช้เป็นมาตรฐานอยู่ที่ 18% ทำให้ราคาไบโอดีเซลต่ำลง ซึ่งได้มีการหารือและขอความร่วมมือให้เกษตรกร และโรงสกัดรับซื้อ-ขาย ที่ 18% โดยปริมาณการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล ณ สิ้นเดือน มี.ค. อยู่ที่ 4.83 ล้านลิตร/วัน และปริมาณการใช้น้ำมันไบโอดีเซลอยู่ที่ 5.32 ล้านลิตร/วัน ผลจากมาตรการการตามนโยบายของภาครัฐที่กำหนดให้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี10 เป็นน้ำมันดีเซลพื้นฐานของประเทศ
  • • สำหรับปริมาณการใช้น้ำมันกลุ่มดีเซล เฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 67.6 ล้านลิตร/วัน ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 2.9 โดยมีสาเหตุมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในช่วงต้นปี 2563 จึงทำให้ประเทศไทยต้องประกาศ พรก.สถานการณ์ฉุกเฉิน ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด ใช้มาตรการ Lock down ส่งผลให้เศรษฐกิจที่ชะลอตัวอยู่แล้วในช่วงปลายปี 2562 เกิดการหยุดชะงักของกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่อเนื่องในปี 2563
  • • ในส่วนของสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลตลาดโลก ราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าราคาน้ำมันดิบดูไบ หลังได้รับแรงหนุนจากอุปทานที่ปรับตัวลดลงจากการปิดซ่อมบำรุงโรงกลั่นในภูมิภาคเอเชีย ที่มีแนวโน้มปิดซ่อมบำรุงนานขึ้น และราคาวัตถุดิบ CPO ที่ตลาดมาเลเซียอยู่ที่ 15.80 บาทต่อกก.
  • • ปริมาณสต๊อกคงเหลือหักน้ำมันปาล์มดิบของ กฟผ. ณ สิ้นเดือน มี.ค. ประมาณ 169,046 ตัน ส่วนสต๊อกน้ำมันไบโอดีเซล (B100) ณ สิ้นเดือน มี.ค. 63 เหลือประมาณ 100.39 ล้านลิตร (ข้อมูลล่าสุดถึงแค่สิ้นเดือน มี.ค.)

สถานการณ์ราคาเอทานอล

ราคาเอทานอล ราคาเอทานอลอ้างอิง ในเดือนพฤษภาคม 2563 อยู่ที่ 23.28 บาทต่อลิตร

  • • ราคายังคงอยู่ในระดับสูง โดยไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อน เนื่องจากเป็นราคาซื้อขายแบบระยะยาวของผู้ค้า
  • • ในส่วนราคากากน้ำตาลที่เป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลมีการปรับตัวสูงขึ้นจากปัญหาภัยแล้งที่ทำให้ปริมาณอ้อยเข้าสู่โรงงานน้ำตาลลดลง ส่งผลให้มีปริมาณกากน้ำตาลออกมาน้อยกว่าปีก่อน ราคากากน้ำตาลส่งออกตามประกาศเผยแพร่โดยกรมศุลกากร เดือนมีนาคม อยู่ที่ 3.55 บาทต่อกิโลกรัม
  • • ราคามันสำปะหลัง (นครราชสีมาเชื้อแป้ง 25%) ประกาศโดยกรมการค้าภายใน เดือนเมษายน อยู่ที่ 2.17 บาทต่อกิโลกรัม
  • • จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และมาตรการ'อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ'ยังคงทำให้การใช้รถยนต์ในการเดินทางลดลง ส่งผลให้ปริมาณการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์และเอทานอลลดลงตามไปด้วย โดยเดือนเมษายน การใช้เอทานอลภาคเชื้อเพลิงอยู่ที่ 2.80 ล้านลิตร (ณ วันที่ 26 เม.ย.63)

โรงงานเอทานอล โรงงานเอทานอล 26 โรง กำลังการผลิตติดตั้งรวม 6.10 ล้านลิตรต่อวัน

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!