หมวดหมู่: ไฟฟ้า ลม โซลาร์

1aaaDพลังงาน

พลังงาน ร่วมการไฟฟ้า ช่วยเหลือประชาชน บรรเทาผลกระทบค่าไฟให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย 3 เดือน

    กระทรวงพลังงาน เปิดมาตรการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบค่าไฟให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย ตามที่ คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติรับทราบแนวทางการดำเนินการมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)สนองนโยบายรัฐ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) แบ่งมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยรวมจำนวน 22 ล้านครัวเรือน แบ่งมาตรการได้ 2 กลุ่ม ได้ดังนี้

    กลุ่มแรก สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย กฟน. ประเภทที่ 1.1 และ กฟภ. ประเภท 1.1.1 ค่าไฟฟ้าเดือนมีนาคม ถึงพฤษภาคม 2563 ใช้ไฟฟรี

    กลุ่มสอง ลดภาระค่าไฟครัวเรือน สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย กฟน. ประเภทที่ 1.2 และ 1.3 และ กฟภ. ประเภท 1.1.2 (1124) และ 1.2 (1125) โดยยึดหน่วยการใช้ไฟเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ก่อนเกิดสถานการณ์โควิด19 เป็นเกณฑ์ มาตรการดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่มีนาคม ถึงพฤษภาคม 2563 เป็นเวลา 3 เดือน

  • ใช้ไฟไม่เกิน 800 หน่วยจ่ายเท่าเดิม เท่ากับเดือน ก.พ.
  • ใช้ไฟ 801 - 3,000 หน่วย มีส่วนลดปริมาณหน่วยการใช้ไฟฟ้าส่วนเกิน โดยจะลดให้ 50% ของหน่วยไฟฟ้าที่เกิน
  • ถ้าใช้ไฟมากเกิน 3,000 หน่วย มีส่วนลดปริมาณหน่วยการใช้ไฟฟ้าส่วนเกิน โดยจะลดให้ 30% ของหน่วยไฟฟ้าที่เกิน

    ทั้งนี้ กระทรวงพลังงานตระหนักถึงปัญหาของประชาชนในรายจ่ายด้านค่าไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นจากมาตรการของภาครัฐที่ให้อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ด้วยการทำงานที่บ้าน (Work From Home) ในช่วงแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงมีการพิจารณามาตรการบรรเทาผลกระทบด้านค่าไฟฟ้าเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้ไฟประเภทบ้านอยู่อาศัย

    #เยียวยาค่าไฟผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย #พลังงานเพื่อทุกคน #EnergyForAll #มีพลังงานมีความสุข #กระทรวงพลังงาน #MinistryofEnergy #MoEN

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!