หมวดหมู่: เกษตร

1aaaDประภัตร โพธสุธน

คณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิต เห็นชอบพื้นที่เป้าหมายการส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 (นาปี) จำนวน 59.884 ล้านไร่

       นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิต ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า จากการคาดการณ์ปริมาณน้ำต้นทุนของลุ่มน้ำเจ้าพระยา ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 จากร่างแผนการจัดสรรน้ำฤดูแล้ง ปี 2563/64 (พฤศจิกายน 2563 - เมษายน 2564) ที่คาดว่าจะมีปริมาณน้ำ 5,500 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 59 ของปริมาณน้ำต้นทุน ที่ประชุมจึงได้มีมติเห็นชอบพื้นที่เป้าหมายการส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 (นาปี) พื้นที่ปลูก 59.884 ล้านไร่ แบ่งเป็น 1. ข้าวหอมมะลิ 27.500 ล้านไร่ ปริมาณ 9.161 ล้านตันข้าวเปลือก 2. ข้าวหอมไทย (ข้าวปทุมธานี 1) 2.084 ล้านไร่ ปริมาณ 1.396 ล้านตันข้าวเปลือก 3. ข้าวเจ้า 13.488 ล้านไร่ ปริมาณ 8.192 ล้านตันข้าวเปลือก 4. ข้าวเหนียว 16.253 ล้านไร่ ปริมาณ 5.770 ล้านตันข้าวเปลือก และ 5. ข้าวตลาดเฉพาะ 0.559 ล้านไร่ ปริมาณ 0.219 ล้านตันข้าวเปลือก ซึ่งจะทำให้มีข้าวเปลือกทุกชนิดพันธุ์รวมประมาณ 24.657 ล้านตัน โดยเมื่อเป็นข้าวสารแล้วจะได้ประมาณ 16.03 ล้านตัน  

          นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดทำข้อมูลการขึ้นทะเบียนปี 2562/63 รอบที่ 1 รายกลุ่มสินค้าข้าว 5 กลุ่ม ได้แก่ 1) ข้าวหอมมะลิ 2) ข้าวหอมไทย 3) ข้าวเจ้า (ข้าวเจ้าพื้นนุ่ม และข้าวเจ้าพื้นแข็ง) 4) ข้าวเหนียว และ 5) ข้าวตลาดเฉพาะ แยกเป็นรายภาค รายชนิดข้าว (ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563) รวมทั้งสิ้น 4,494,397 ครัวเรือน พื้นที่ 61, 207,114 ไร่

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!