หมวดหมู่: ทางบก-ทางน้ำ

1aaa1MISO 9001


กทพ. ขยายขอบเขตระบบบริหารงานคุณภาพด้านบริการ ISO 9001 : 2015 เข้าสู่ทางพิเศษกาญจนาภิเษก เพิ่มขึ้นอีก 21 ด่านฯ

      การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้นำทางพิเศษเฉลิมมหานครเข้าสู่ระบบบริหารงานคุณภาพด้านบริการ ISO 9002 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2542 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2542 ซึ่ง กทพ. ได้รับใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9002 : 1994 จากบริษัท TUV Rheinland Thailand Ltd. (TUV) เป็นฉบับแรก เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2543

        จากนั้น กทพ. ได้ดำเนินการรักษาระบบฯ ปรับปรุง และพัฒนาระบบการให้บริการตามมาตรฐาน ISO 9001 ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนรุ่นต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความมุ่งมั่นขององค์กรที่จะพัฒนาคุณภาพในการให้บริการ คณะกรรมการทบทวนฝ่ายบริหารได้มีมติให้ปรับเปลี่ยนระบบบริหารงานคุณภาพด้านการให้บริการ ISO 9001 : 2008 เป็นระบบบริหารงานคุณภาพด้านบริการ ISO 9001 : 2015 ในปี 2560 และเมื่อวันที่ 14 – 15 มีนาคม 2562 กทพ. ได้ว่าจ้างบริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด เข้าตรวจประเมินเพื่อออกใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพด้านบริการ ISO 9001 : 2015 ในงานรับชำระค่าผ่านทางพิเศษ ทางพิเศษเฉลิมมหานคร และการควบคุมการจราจรบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ โดยบริษัทฯ ได้ออกใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการรับรองระบบ ซึ่งผลการตรวจประเมินไม่พบความไม่สอดคล้องใดๆ กำหนดระยะเวลาการให้การรับรองต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 สิ้นสุดระยะเวลาในวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 รวม 3 ปี

     และเพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นขององค์กรที่จะให้ระบบบริหารงานคุณภาพด้านบริการ ของ กทพ. มีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง กทพ. จึงได้นำทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์) เข้าสู่ระบบบริหารงานคุณภาพด้านบริการ ISO 9001 : 2015 ซึ่งเป็นการขยายขอบเขตการบริหารงานคุณภาพด้านบริการดังกล่าวเพิ่มขึ้นอีก 21 ด่านฯ โดยว่าจ้างให้ บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัดเข้าดำเนินการตรวจประเมินเพื่อออกใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพด้านบริการ ISO 9001 : 2015 เมื่อวันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2563 ซึ่งผลการตรวจประเมินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่พบความไม่สอดคล้องใดๆ ซึ่ง กทพ. ได้รับมอบใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพด้านบริการ ISO 9001 : 2015ในงานรับชำระค่าผ่านทางพิเศษและการควบคุมการจราจรบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2563 โดยมีระยะเวลาสิ้นสุดการรับรอง ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เช่นเดียวกัน

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!