หมวดหมู่: เกษตร

1AB4KUS

งานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 24 ประจำปี 2563 เปิดตัวข้าวพันธ์ใหม่ ‘หอมมาลัยแมน’

       กระทรวงเกษตรฯ ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบ 41 ปี พร้อมแถลงข่าวการจัดงานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 24 ประจำปี 2563  หัวข้อ ข้าวพันธ์ใหม่ ‘หอมมาลัยแมน’ ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 10 ธันวาคม 2563

      ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน ร่วมพิธีวางพวงมาลาหม่อมหลวงชูชาติ กำภู เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบ 41 ปี ณ สระพระพิรุณ ศูนย์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

      จากนั้น ดร.ทองเปลว ร่วมกับ ศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว แถลงข่าวการจัดงานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 24 ประจำปี 2563  หัวข้อ ข้าวพันธ์ใหม่ ‘หอมมาลัยแมน’ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 10 ธันวาคม 2563 รวมถึงยังได้กล่าวแสดงความยินดี พร้อมร่วมอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบ 41 ปี

       นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ยังได้มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น บุคลากรดีเด่น นิสิตดีเด่น ให้กับนายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน ซึ่งเป็นผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นในด้านผู้บริหารภาครัฐ ประจำปี 2563 ด้วย

      สำหรับข้าวหอมมาลัยแมนนั้น มาจากการปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอมนุ่ม เกิดจากความร่วมมือของ ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว ม.เกษตรศาสตร์ และ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโชยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)เพื่อให้เกิดการเปรียบเทียบอย่างเหมาะสมทางวิชาการ การทดสอบคุณภาพและผลผลิตของข้าวหอมนุ่มไม่ไวแสงพันธุ์ใหม่ ทั้งข้าวเหนียวและข้าวเจ้าสายพันธุ์ปรับปรุงใหม่ จำนวน 7 สายพันธุ์ได้แก่ หอมมาลัยแมน, หอมนาคา (ข้าวเหนียว), หอมจินดา, กข 47 ต้านทานโรคไหม้ เบอร์ 2 (RD47-BB-2), กข 47 ต้านทานโรคไหม้ เบอร์ 3 (RD47-BB-3), เจ้าหอมนิล 9997 และ ปิ่นเกษตร 1

      ทั้งนี้ได้ถูกนำมาปลูกทดสอบผลผลิตร่วม กับ พันธุ์ข้าวการค้าต่างๆ ได้แก่ กข 43, กข79(ข้าวนุ่มไม่หอม) , ปทุมธานี 1, หอมสุพรรณ ณ สถานีทดลองข้าว ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ในฤดูนาปรัง พ.ศ. 2563 (มี.ค. – ก.ค. 2563) ในระบบเกษตรอินทรีย์ และ GAP เพื่อศึกษาเปรียบเทียบพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมสำหรับส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกเพื่อการส่งออกข้าวไทยไปยังตลาดโลก โดยมีเป้าหมายให้ได้พันธุ์ข้าวที่มีทรงต้นดี ต้านทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม มีคุณภาพหุงต้มดี เป็นข้าวเหนียวหรือข้าวพื้นนุ่ม ผลผลิตสูง อายุเก็บเกี่ยวสั้นถึงปานกลาง

     ผลและวิจารณ์การทดลอง ซึ้งผลการเปรียบเทียบผลผลิต พบว่าในนาอินทรีย์ ข้าวพันธุ์ปรับปรุงใหม่ ข้าวหอมมาลัยแมน มีผลผลิต 572 กก./ไร่ มากกว่า กข43 (347 กก./ไร่) และนาเคมี หอมมาลัยแมน มีผลผลิต 524 กก./ไร่ มากกว่า กข43 (275 กก./ไร่)เช่น เดียวกันแสดงว่าข้าวหอมมาลัยแมนมีศักยภาพที่ดีในการแข่งขันกับข้าวหอมนุ่มจากประเทศเวียดนามในตลาดข้าวโลก อย่างไรก็ตามข้าวทดสอบพันธุ์อื่นยังไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้เนื่องจากมีอายุเก็บเกี่ยวยาวกว่าข้าว 3 พันธุ์ข้างต้น

หมายเหตุ: ชื่อพันธุ์ข้าวที่ถูกต้อง 'หอมมาลัยแมน'

ที่มา: ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว ม.เกษตรศาสตร์

 

 

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 

 Click Donate Support Web

 

FBS728

 

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

 

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!