หมวดหมู่: กลต.

bear bull

ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 25 พ.ย. 2563

ข้อมูลประจำวันที่ 25 พ.ย. 2563

เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2563 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 21 รายการ)
ชื่อบริษัทชื่อผู้บริหารความสัมพันธ์ *ประเภทหลักทรัพย์วันที่ได้มา/จำหน่ายจำนวนราคาวิธีการได้มา/จำหน่ายหมายเหตุ
เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) บมจ.(JMT) นาย สมศักดิ์ อธิศัยตระกูล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 25/11/2563 300,000 32.50 ซื้อ Link
เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(JCK) นาย อภิชัย เตชะอุบล คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางชลิดา เตชะอุบล) หุ้นสามัญ 24/11/2563 40,000 1.45 ซื้อ Link
ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPI) นาย กิตติ ฉัตรเลขวนิช ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 25/11/2563 300,000 1.54 ซื้อ Link
ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSTE) นาย พัลลภ เหมะทักษิณ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 24/11/2563 800 6.88 ซื้อ Link
บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) บมจ.(BCPG) นางสาว สัตยา มหัตถนาพาณิช ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 23/11/2563 39,000 14.40 ขาย Link
บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BTS) นาย คีรี กาญจนพาสน์ ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 20/11/2563 5,720,900 0.30 ขาย Link
บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BTS) นาย คีรี กาญจนพาสน์ ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 23/11/2563 6,900,000 0.30 ขาย Link
พรอดดิจิ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PDG) นาย เพื่อนรัก น่าคบ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 20/11/2563 235,100 3.34 ขาย Link
พรอดดิจิ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PDG) นาย เพื่อนรัก น่าคบ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 23/11/2563 604,958 3.35 ขาย Link
พรอดดิจิ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PDG) นาย เพื่อนรัก น่าคบ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 24/11/2563 282,600 3.33 ขาย Link
พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(PRINC) ด๊อกเตอร์ อัจฉรา รัตนพันธุ์ศรี คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (กนก รัตนพันธุ์ศรี) หุ้นสามัญ 24/11/2563 853,600 3.25 ขาย Link
พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(PTG) นาย วุฒิชัย ดวงรัตน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 24/11/2563 50,000 18.60 ซื้อ Link
พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(PTG) นาย วุฒิชัย ดวงรัตน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 24/11/2563 10,000 18.50 ซื้อ Link
เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PB) นาย ธนพิชญ์ มูลพฤกษ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 23/11/2563 53,000 70.00 ซื้อ Link
โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPH) นาย ปราโมทย์ ภู่นภานนท์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (สุวรรณี) หุ้นสามัญ 24/11/2563 20,000 4.48 ซื้อ Link
โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) บมจ.(RJH) นาย วชิระ วุฒิกุลประพันธ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 24/11/2563 10,000 23.40 ขาย Link
ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บมจ.(STA) นาย กิติชัย สินเจริญกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 24/11/2563 30,000 26.75 ซื้อ Link
ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บมจ.(STA) นาย กิติชัย สินเจริญกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 25/11/2563 30,000 26.75 ซื้อ Link
อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP) นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 24/11/2563 330,900 5.20 ขาย Link
เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(AS) นาย เจอรี่ อึ๊ง ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 18/11/2563 100,000 6.50 ขาย Link
เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บมจ.(AP) นาย วิษณุ สุชาติล้ำพงศ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 24/11/2563 100,000 7.05 ขาย Link

* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!