หมวดหมู่: พาณิชย์

1AA1A3Aอรอนุช ผดุงวิถี


ทูตพาณิชย์ เวียนนา แนะผู้ส่งออกผักผลไม้เข้าอียู เข้มลดปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์

       ทูตพาณิชย์เวียนนา เผยอียูเพิ่มความตระหนักถึงผลกระทบจากภาวะโลกร้อนและอ่อนไหวในประเด็นคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพิ่มมากขึ้น และถูกนำไปกำหนดเป็นค่ามาตรฐานในหลายอุตสาหกรรม รวมถึงสินค้าอาหาร เตือนผู้ส่งออกผักผลไม้ไทย ต้องให้ความสำคัญกับการลดปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เพื่อให้สินค้าเป็นที่ต้องการ

        น.ส.อรอนุช ผดุงวิถี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเวียนนา เปิดเผยว่า สำนักงานฯ ได้ติดตามสถานการณ์ที่จะมีผลกระทบต่อการค้าของไทยตามนโยบายนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยล่าสุดสหภาพยุโรป (อียู) ได้เพิ่มความตระหนักถึงผลกระทบจากภาวะโลกร้อนและมีความอ่อนไหวต่อประเด็นคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) และถูกนำไปใช้กำหนดเป็นค่ามาตรฐานในหลายอุตสาหกรรม รวมถึงอุตสาหกรรมอาหาร

       สำหรับ คาร์บอนฟุตพริ้นท์ คือ ปริมาณรวมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซเรือนกระจกอื่น ๆ ที่ปล่อยออกมาจากกระบวนการผลิตสินค้าหรือบริการ (ตามข้อกำหนด ISO 14040) แหล่งกำเนิดของก๊าซดังกล่าว มาจากกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเผาผลาญเชื้อเพลิงฟอสซิล การใช้ไฟฟ้า กระบวนการผลิตต่าง ๆ ในภาคอุตสาหกรรมหรือเกษตรกรรม ตลอดจนกระบวนการโลจิสติกส์และขนส่งสินค้าไปสู่จุดหมายปลายทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขนส่งทางอากาศ ซึ่งมีการปล่อยมลพิษจากเครื่องบินเข้าสู่ชั้นโอโซนโดยตรง

       ทั้งนี้ โดยปกติสินค้าส่วนใหญ่บนโลกนี้ มักถูกขนส่งทางน้ำหรือทางบกเป็นหลัก เนื่องจากมีต้นทุนค่าขนส่งที่ถูกกว่า แต่มีสินค้าบางประเภทที่จำเป็นต้องขนส่งไปยังจุดหมายปลายทางด้วยระยะเวลาที่สั้นที่สุด เพื่อรักษาคุณภาพของสินค้า เช่น อาหารสด รวมถึงผักผลไม้สด โดยเฉพาะหากขนส่งในระยะทางไกล เช่น จากประเทศไทยไปยุโรป เป็นต้น ซึ่งไม่สามารถใช้ช่องทางการขนส่งอื่นๆ ได้นอกจากทางอากาศ ในมุมหนึ่งทำให้สินค้ามีราคาสูงขึ้นมาก เนื่องด้วยต้นทุนค่าขนส่ง อีกมุมหนึ่งทำให้สินค้าไม่ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคเท่าที่ควร เนื่องจากวิธีการขนส่ง ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน จึงนับเป็นความอุปสรรคสำคัญต่อการส่งออกสินค้าที่จำเป็นต้องขนส่งทางอากาศ

       น.ส.อรอนุช กล่าวว่า ผู้บริโภคชาวยุโรปมีกระบวนการกลั่นกรองทางความคิดค่อนข้างมากก่อนเลือกซื้อสินค้า โดยจะคำนึงถึงที่มาตลอดจนกระบวนการผลิตว่าจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่ ในขณะที่ผู้ประกอบการมักช่วงชิงบทบาทการเป็นผู้นำเทรนด์ของตลาด ทั้งในมิติด้านการแข่งขันกับบริษัทคู่แข่ง และการไม่รีรอให้ผู้บริโภคเป็นผู้จุดประเด็นขึ้นมาต่อต้านก่อน ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยที่ต้องการส่งสินค้าผักผลไม้สดมาจำหน่ายยังสหภาพยุโรป จึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญต่อการลดปริมาณคาร์บอนฟุตพรินท์ให้มากที่สุด

         อย่างไรก็ตาม การแข่งขันด้านราคากลับเป็นปัจจัยพิจารณาลำดับที่รองลงมาจากประเด็นสิ่งแวดล้อม ทางออกที่สำคัญ คือ การคิดหาวิธีการจัดการตลอดจนนวัตกรรมที่จะช่วยทำให้สามารถขนส่งสินค้าดังกล่าวมาทางอื่นได้โดยไม่กระทบต่อคุณภาพของสินค้า แม้ว่ามีความท้าทายในทางเทคนิค และต้องอาศัยการศึกษาวิจัยอย่างจริงจัง แต่ถ้าสามารถทำให้เกิดขึ้นได้จริง ก็จะเป็นการสร้างโอกาสที่ยิ่งใหญ่ให้กับสินค้าประเภทผักผลไม้สดของไทย

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

 

EXIM One 720x90 C J

BITKUB Ad

SAM720x100px bgGC 790x90

smed banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!