หมวดหมู่: เศรษฐกิจทั่วไป

9842 Nida ESC


อีเอสซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด และ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ FinTech

          นางสาวสินีนารถ เองตระกูล กรรมการผู้จัดการบริษัท อีเอสซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด และ ศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง บริษัท อีเอสซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด กับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อจัดตั้งและดำเนินการพัฒนาศูนย์การให้บริการการศึกษาและการเรียนรู้ ให้ประชาชนที่สนใจเกี่ยวกับ FinTech เอสพาร์ค โฮเต็ล เมื่อวันพุธที่ 22 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา

          นางสาวสินีนารถ เองตระกูล กรรมการผู้จัดการบริษัท อีเอสซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด กล่าวว่าในโลกการเงินอนาคตอันใกล้นี้จะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก การเงินในปัจจุบันจะถูกทดแทนและแทนที่ด้วยระบบการเงินที่ใช้เทคโนโลยี Blockchain เป็นผลให้ระบบการเงินต่างๆ จะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศต่างๆ ทั่วโลก ต่างให้ความสนใจและมีแนวทางที่จะปฏิรูประบบการเงินของตัวเองให้ทันต่อเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Crypto Currency, Digital Money, Token ต่างๆ รวมถึงการให้การยอมรับระบบการเงินรูปแบบใหม่ที่จะเข้ามาแทนที่ระบบการเงินปัจจุบัน ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไปที่กำลังสนใจระบบการเงินที่เรียกว่า FinTech บริษัท อีเอสซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด จึงร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดตั้งและดำเนินการพัฒนาศูนย์การให้บริการการศึกษาและการเรียนรู้ ให้ประชาชนที่สนใจได้ มีโอกาสศึกษาเรียนรู้พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อให้เกิดทักษะที่มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง โดยทางบริษัท อีเอสซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด จะเป็นผู้จัดหาสถานที่รวมทั้งอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในศูนย์การให้บริการการศึกษาและการเรียนรู้ FinTech สำหรับรองรับประชาชนผู้สนใจ ซึ่งศูนย์นี้คาดว่าจะก่อตั้งเสร็จภายในเดือน ธันวาคม 2564 และเริ่มเปิดให้ผู้สนใจเข้ามาอบรมได้ ตั้งแต่ มกราคม 2565 เป็นต้นไป

 

A9842

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

 

EXIM One 720x90 C J

BITKUB Ad

SAM720x100px bgGC 790x90

smed banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!