หมวดหมู่: อุตสาหกรรม

10833 DIPROM


ดีพร้อม เดินหน้ากิจกรรมเพิ่มศักยภาพ e-Commerce

เร่งส่งเสริมผู้ประกอบการให้ รอด พร้อม โต! ด้วย Social Commerce

          กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) หรือ ดีพร้อม กระทรวงอุตสาหกรรม เดินหน้าพัฒนาทักษะด้านการขายสินค้าออนไลน์ให้แก่ผู้ประกอบการที่กำลังมองหาช่องทางด้านการตลาดในรูปแบบของตลาดดิจิทัล ผ่านกิจกรรมเพิ่มศักยภาพ e-Commerce ให้ดีพร้อมในยุคโควิด ภายใต้ โครงการ D-พร้อมสู้ อยู่ได้ ไปรอด กับการตลาดออนไลน์ 2.0 ในยุคโควิด ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะช่วยพัฒนาทักษะด้านการขายสินค้าออนไลน์ให้แก่ผู้ประกอบการที่กำลังมองหาช่องทางด้านการตลาดในรูปแบบของตลาดดิจิทัลที่มีการลงทุนต่ำและมีความเหมาะสมสอดคล้อง กับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งจะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้มากกว่า 50 ล้านบาท

          นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) หรือ ดีพร้อม ขานรับนโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ เดินหน้าสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้เข้าถึงช่องทางการทำตลาดออนไลน์ เนื่องจากคนไทยร้อยละ 56 ซื้อสินค้าผ่าน Social Commerce ในช่วงโควิดเพิ่มมากขึ้น สินค้าที่มีการซื้อขายในช่องทางดังกล่าว ร้อยละ 62 คือ เสื้อผ้า และร้อยละ 59 คือ ผลิตภัณฑ์ความงาม อาจกล่าวได้ว่า Social Commerce คือ โอกาสการซื้อขายในแหล่งที่ผู้ซื้อมากที่สุดในปัจจุบัน ซึ่งเป็นช่องทางการทำธุรกิจที่มีแนวโน้มที่จะเห็นการเติบโตเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ร้านค้า หรือผู้ค้าขายจึงควรเข้ามาอยู่ในช่องทางดังกล่าว และในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ช่องทางออนไลน์ถือเป็นช่องทางที่สะดวกสบายและสามารถทำได้ทันที ซึ่งถือได้ว่าเป็นโอกาสสำคัญในการปรับตัวของผู้ประกอบการในการพัฒนาศักยภาพให้ รอด พร้อม โต ในสถานการณ์เช่นนี้

 

10833 DIPROM2

 

          นายณัฐพล กล่าวเพิ่มเติมว่า ด้วยเหตุปัจจัยดังกล่าวที่โลกของเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของทุกคน ทางดีพร้อมจึงเล็งเห็นโอกาสของการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบในการสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น รวมถึงเป็นการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนของโลกในปัจจุบันซึ่งถือได้เป็นการยกระดับศักยการให้กับผู้ประกอบการไทย ทั้งนั้นทาง ดีพร้อม ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการเพิ่มโอกาส และศักยภาพให้กับผู้ประกอบ จึงได้เร่งการดำเนินกิจกรรมเพิ่มศักยภาพ e-Commerce ให้ดีพร้อมในยุคโควิด ภายใต้ โครงการ D-พร้อมสู้ อยู่ได้ ไปรอด กับการตลาดออนไลน์ 2.0 ในยุคโควิด หรือ DIProm Social Commerce ซึ่งดำเนินการส่งเสริมผ่านการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

          1. Online Training จัดฝึกอบรมออนไลน์ด้านการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทาง Social Commerce กับ 3 หลักสูตรเข้มข้น ซึ่งออกแบบให้เหมาะสมตามประเภทอุตสาหกรรมของกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 1. หลักสูตรการอบรมสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูป 2. หลักสูตรการอบรมสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมแฟชั่นกับหลักสูตร 1.3 หลักสูตรการอบรมสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ความงามและสุขภาพกับหลักสูตร โดนให้ความรู้ตั้งแต่เริ่มต้นไปจนผู้ประกอบมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถทำได้จริง โดย 1. การสร้างหน้าร้านบนโลกออนไลน์ 2. การทำการตลาดบน Social Media 3. การสร้างและรักษาฐานลูกค้า 4. การสร้างประสบการณ์การซื้อสินค้าออนไลน์ให้กับลูกค้า 5. การบริหารจัดการหีบห่อและจัดส่งสินค้าถึงมือลูกค้า 6. การบริการซื้อขายออนไลน์ ซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ SMEs ในสถานการณ์เช่นนี้ และต่อยอดให้เกิดการซื้อขายในยุค Next Normal ต่อไป โดยตั้งเป้าว่าจะมีสมัครเข้าร่วมพัฒนาทักษะกว่า 6,000 คน

 

10833 DIPROM3

 

          2. Online Coaching การให้คำปรึกษาแนะนำแบบกลุ่มทางออนไลน์ด้านการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทาง Social Commerce โดยให้คำปรึกษา และแนะนำในด้านต่างๆ ดังนี้ 1.การวางกลยุทธ์ Digital Marketing อย่างครบวงจรและการเลือกช่องทางการทำการตลาดออนไลน์เต็มรูปแบบ 2. การสร้าง Brand Building & Brand Design 3. การสร้างเว็บไซต์ธุรกิจ 4. เทคนิคกลยุทธ์ทางการตลาดผ่าน social media 5. Content Marketing และการเขียน Content เพื่อการขาย 5. วิธีการสร้างประสบการณ์/รักษาฐานลูกค้า (Social Interaction) 6. การใช้โปรแกรมแต่งภาพ ทำรูปโฆษณาให้สวยงาม ซึ่งถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ และจำเป็นต่อการจำหน่ายสินค้าทางออนไลน์แก่กลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการคัดเลือก จำนวนไม่น้อยกว่า 600 คน แบ่งประเภทอุตสาหกรรมของกลุ่มเป้าหมาย

 

10833 DIPROM4

 

          3. Market Testing การทดสอบการทำการตลาด โดยวิธีการ Influencer Marketing ซึ่งใช้คนที่มีชื่อเสียงในโซเชียลมาช่วยโปรโมท และให้ผู้ประกอบการเรียนรู้วิธีการดึงความสนใจของผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะนำข้อมูลที่ได้กลับมาพัฒนา และยอดต่อสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาดแก่กลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการคัดเลือก จำนวนไม่น้อยกว่า 300 คน เพื่อช่วยกระตุ้นยอดขาย ประชาสัมพันธ์สินค้า และเป็นแนวทางแก่ผู้ประกอบการในการทำการตลาดผ่าน Social Commerce 

 

10833 DIPROM5

 

          สำหรับกิจกรรมเพิ่มศักยภาพ e-Commerce ให้ผู้ประกอบมีความพร้อมในยุคโควิคนั้น ดีพร้อมมีความตั้งใจจะเข้าไปช่วยเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมาส่งเสริมในด้านการขาย รวมทั้งเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวผู้ประกอบการที่เข้าร่วมจะสามารถนำความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำตลาดออนไลน์ไปปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจได้ และมีช่องทางการขายสินค้าผ่านตลาดออนไลน์เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งสามารถสร้างรายได้และผลกำไรให้กับธุรกิจเพิ่มขึ้น โดยคาดว่าจะสามรถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท โดยคาดว่าผู้เข้าร่วมกว่า 6,000 คนนายณัฐพล กล่าวทิ้งท้าย

 

A10833

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

 

EXIM One 720x90 C J

BITKUB Ad

SAM720x100px bgGC 790x90

smed banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!