หมวดหมู่: แบงก์พาณิชย์

BAACสมเกียรติ9


...แจงประเด็นการจ่ายสินเชื่อนวัตกรรมเครื่องจักรกล

และพักชำระหนี้ ดำเนินการด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม

         ... ยืนยัน การจ่ายสินเชื่อนวัตกรรมเครื่องจักรกล และนโยบายพักชำระหนี้เกษตรกร ดำเนินการตามหลักการ โปร่งใสและเป็นธรรม ไม่ได้หากำไรตามที่เป็นข่าว 

          นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (...) เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีข่าวจากสื่อออนไลน์ว่า ...หากำไรจากเกษตรกร โดยให้สินเชื่อโครงการนวัตกรรมเครื่องจักร เพื่อมาช่วยเหลืองานด้านการเกษตร ซึ่งในข่าวแจ้งว่า ...คิดอัตราดอกเบี้ยที่สูงมากและมาตรการพักชำระหนี้เกษตรกรไม่ได้ช่วยเหลือเกษตรกรอย่างจริงจัง

          ธ...ขอชี้แจงเรื่องดังกล่าวว่า สินเชื่อโครงการนวัตกรรมเครื่องจักร วัตถุประสงค์เพื่อนำมาทดแทนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตร ซึ่งเป็นความต้องการของเกษตรกร โดย ...สนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตรเป็นผู้จัดซื้อเครื่องจักรกลและนำไปบริการแก่สมาชิก เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตและสหกรณ์สามารถดำเนินธุรกิจด้านการบริการ ซึ่งคิดอัตราดอกเบี้ย (MRR-1) ปัจจุบัน MRR อยู่ที่ 6.875-1 เท่ากับ 5.875 ต่อปี ส่วนโครงการพักชำระหนี้ เป็นการช่วยเหลือบรรเทาภาระทางการเงินไม่ให้เกษตรกรต้องรับภาระหนักในช่วงที่ไม่มีรายได้ ทั้งนี้ การพักชำระหนี้ไม่ใช่การยกหนี้ โดยหนี้ในส่วนของเกษตรกรยังคงอยู่ เพียงแต่ยังไม่ต้องจ่ายช่วงเวลานั้น ซึ่ง ... กำหนดเงื่อนไขส่งเพียงแต่ดอกเบี้ย ซึ่งเป็นข้อกำหนดในการบริหารจัดการทางการเงิน

 

QIC 580x400 

sme 580x400

 

          ส่วนโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 ในรอบการเก็บเกี่ยวที่ 1-2 ... ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จ่ายเงินตามโครงการดังกล่าว เข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง โดยในช่วงวันที่ 9 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ได้ดำเนินการจ่ายเงินไปแล้วในวงเงินรวม 13,225 ล้านบาท มีเกษตรกรได้รับประโยชน์จำนวน 530,842 ครัวเรือน ทั้งนี้ ในรอบการเก็บเกี่ยวต่อไป อยู่ระหว่างรอความเห็นชอบกรอบงบประมาณตามที่กระทรวงพาณิชย์นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ซึ่งหาก ครม. เห็นชอบ ... ก็พร้อมจะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรทันที

          ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานกว่า 55 ปี ... มุ่งดูแลพี่น้องเกษตรกรและผู้ประกอบการภาคเกษตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร และพร้อมเป็นกลไกของรัฐบาลในการช่วยเหลือผ่านโครงการต่างๆ เช่น ปัญหาภัยธรรมชาติต่างๆ ปัญหาวิกฤต COVID-19 เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรก้าวข้ามวิกฤตต่างๆ ได้อย่างเข้มแข็ง

 

ais 580x400

A111064

 Click Donate Support Web

 

EXIM One 720x90 C J

SAM720x100px bgGC 790x90

 

 

 

 

QIC 720x100

sme 720x100

ais 720x100

hino2021

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!