หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

111092 GPSC


GPSC คว้า 4 รางวัลระดับสากลจากเวที Asian Excellence Awards 2021

การันตีความสำเร็จต่อเนื่องปีที่ 2 ขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน

          GPSC คว้า 4 รางวัลจากงาน 11th Asian Excellence Awards 2021 ซึ่งต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 สะท้อนวิสัยทัศน์ผู้นำองค์กร มุ่งมั่นขับเคลื่อนธุรกิจสู่บริษัทชั้นนำในภูมิภาคในระดับเอเชีย ด้วยนวัตกรรมพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บนหลักธรรมาภิบาลเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

          นายวรวัฒน์ พิทยศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้า กลุ่ม ปตท. เปิดเผยว่า นับเป็นความสำเร็จของ GPSC ที่ได้รับรางวัลความเป็นเลิศแห่งเอเชีย หรือ 11th Asian Excellence Awards 2021 อย่างต่อเนื่อง จำนวน 4 รางวัล ประกอบด้วย

          1. รางวัลซีอีโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย หรือ Asia’s Best CEO มอบให้แก่ นายวรวัฒน์ พิทยศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

          2. รางวัลซีเอฟโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย หรือ Asia’s Best CFO มอบให้แก่ นายทิติพงษ์ จุลพรศิริดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน

          3. รางวัลซีเอสอาร์ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย หรือ Asia’s Best CSR และ

          4. รางวัลบริษัทนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม หรือ Best Investor Relations Company (Thailand)

 

QIC 580x400 

sme 580x400

 

          GPSC ได้รับรางวัลดังกล่าวติดต่อกันเป็นปีที่ 2 สะท้อนถึงความมุ่งมั่นขององค์กร ในการดำเนินธุรกิจด้านนวัตกรรมพลังงานควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานของหลักการกำกับกิจการที่ดี ภายใต้วิสัยทัศน์ในการนำนวัตกรรมพลังงานมาสร้างสรรค์และขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน พร้อมไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับสังคมไทย

          ทั้งนี้ รางวัลความเป็นเลิศแห่งเอเชียจัดขึ้นโดยนิตยสาร Corporate Governance Asia ซึ่งเป็นนิตยสารชั้นนำของฮ่องกงด้านเศรษฐกิจและการกำกับดูแลกิจการ มอบให้แก่ผู้นำและองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารองค์กรด้านต่างๆ โดยคัดเลือกและมอบรางวัลให้กับองค์กรธุรกิจในหลายประเทศทั่วทั้งภูมิภาคเอเชีย

 

ais 580x400

A111092

 Click Donate Support Web

 

EXIM One 720x90 C J

SAM720x100px bgGC 790x90

 

 

 

 

QIC 720x100

sme 720x100

ais 720x100

hino2021

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!