หมวดหมู่: พาณิชย์

1AA1A3Aมนัสนิตย์ จิรวัฒน์


คต. มั่นใจส่งออกข้าวไทยปีนี้ได้ตามเป้า 6 ล้านตัน

      กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ มั่นใจการส่งออกข้าวไทยในปี 2564 ได้ตามเป้าหมายที่ 6 ล้านตัน โดยได้รับแรงหนุนจากเงินบาทอ่อนค่าทำให้แข่งขันกับคู่แข่งได้ดีขึ้น กรมฯ เร่งเจรจาการส่งมอบข้าวที่เหลือตามสัญญากับ COFCO และเศรษฐกิจโลกดีขึ้นจากสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลายทำให้ความต้องการนำเข้าข้าวเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ยอดส่งออกข้าวไทยขยายตัว

       นางมนัสนิตย์ จิรวัฒน์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2564 (มกราคม – ตุลาคม) ไทยส่งออกข้าวปริมาณ 4.59 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 81,740 ล้านบาท ปริมาณส่งออกข้าวเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 1.3 มูลค่าลดลงร้อยละ 12.8 ตลาดหลักที่ไทยส่งออกข้าวได้เพิ่มขึ้น ได้แก่ แอฟริกาใต้ จีน ญี่ปุ่น อิรัก และเยเมน โดยการส่งออกข้าวไทยกลับมาฟื้นตัวตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2564 และดีขึ้นมาเป็นลำดับ และในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีมีปัจจัยบวกที่ช่วยสนับสนุนให้การส่งออกข้าวไทยดีขึ้นจากการที่เงินบาทอ่อนค่าลงตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมิถุนายนเป็นต้นมา

     ส่งผลให้ราคาส่งออกข้าวไทยสามารถแข่งขันกับราคาส่งออกข้าวจากประเทศคู่แข่งได้มากขึ้น และกรมการค้าต่างประเทศได้เร่งเจรจาการส่งมอบข้าวตามสัญญาขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐกับ COFCO ที่เหลืออีก 280,000 ตัน ตามที่นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้มีนโยบายให้เร่งหาตลาดเพื่อช่วยผลักดันการส่งออกข้าวไทย นอกจากนี้ เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ปรับตัวดีขึ้นทำให้ความต้องการข้าวในตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย

sme 580x400

     รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศได้กล่าวเพิ่มเติมว่า จากปัจจัยบวกต่างๆ ข้างต้นส่งผลให้ในขณะนี้การส่งออกข้าวไทยมียอดคำสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากสถิติการส่งออกข้าวในเดือนตุลาคม 2564 มีปริมาณ 773,823 ตัน ซึ่งเป็นปริมาณการส่งออกข้าวรายเดือนมากที่สุดเมื่อเทียบกับช่วงเดือนมกราคม – กันยายน 2564 ที่ผ่านมา และล่าสุดเดือนพฤศจิกายน (วันที่ 1 – 22 พฤศจิกายน 2564) สถิติการขอใบอนุญาตส่งออกข้าวของกรมการค้าต่างประเทศ มีปริมาณ 618,832 ตัน และมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณการส่งออกข้าวไทยทั้งปี 2564 เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 6 ล้านตัน

    นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย มีความเห็นสอดคล้องกันว่าการส่งออกข้าวในช่วงไตรมาสสุดท้ายมีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากสถานการณ์ค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงจากต้นปีที่ค่าเงินอยู่ที่ 31 บาท มาจนปัจจุบัน ค่าเงินบาทอยู่ที่ 33 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ ประกอบกับราคาข้าวภายในประเทศที่ลดลงจากช่วงต้นปีทำให้ราคาข้าวส่งออกของไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันได้ดีขึ้น คำสั่งซื้อของลูกค้าเริ่มเข้ามามากขึ้น

      โดยจะเห็นจากตัวเลขส่งออกข้าวในช่วง 2 – 3 เดือนที่ผ่านมา สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสถานการณ์ดังกล่าวนี้จะต่อเนื่องไปถึงปีหน้า สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยคาดว่าจะส่งออกได้ตามเป้าหมายที่ 6 ล้านตันในปีนี้ และปีหน้าการส่งออกข้าวของไทยน่าจะสูงขึ้น ซึ่งสมาคมฯ ได้ตั้งเป้าหมายสำหรับปีหน้าไว้ที่ 7 ล้านตัน

1AA1A3Aมนัสนิตย์ จิรวัฒน์

พาณิชย์ มั่นใจส่งออกข้าวปีนี้ 6 ล้านตัน เอกชนคาดสถานการณ์ดีต่อเนื่องถึงปีหน้า

    กรมการค้าต่างประเทศคาดส่งออกข้าวไทยปีนี้ เข้าเป้า 6 ล้านตัน หลังบาทอ่อน ทำให้ข้าวไทยแข่งขันกับคู่แข่งได้ดีขึ้น และเศรษฐกิจโลกฟื้นจากโควิด-19 ทำให้มีความต้องการข้าวมากขึ้น ด้านสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยคาดทิศทางส่งออกข้าวจะดีต่อเนื่องถึงปีหน้า ยันปีนี้ 6 ล้านตันได้แน่ ส่วนปีหน้าลุ้นแตะ 7 ล้านตัน 

      นางมนัสนิตย์ จิรวัฒน์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ในช่วง 10 เดือนของปี 2564 (ม.ค.-ต.ค.) ไทยส่งออกข้าวได้ปริมาณ 4.59 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 1.3% มูลค่า 81,740 ล้านบาท ลดลง 12.8% โดยตลาดหลักที่ไทยส่งออกข้าวได้เพิ่มขึ้น ได้แก่ แอฟริกาใต้ จีน ญี่ปุ่น อิรัก และเยเมน ซึ่งเป็นผลมาจากเงินบาทอ่อนค่าตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมิ.ย.2564 ที่ผ่านมา ทำให้ราคาข้าวไทยสามารถแข่งขันกับราคาข้าวจากประเทศคู่แข่งได้มากขึ้น และเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวจากโควิด-19 ทำให้มีความต้องการข้าวเพิ่มสูงขึ้น

     ทั้งนี้ กรมฯ ยังได้เร่งเจรจาการส่งมอบข้าวตามสัญญาขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐกับ COFCO ที่เหลืออีก 280,000 ตัน ตามที่นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้มีนโยบายให้เร่งหาตลาดเพื่อช่วยผลักดันการส่งออกข้าวไทย ทำให้ส่งออกไปจีนได้เพิ่มขึ้น

QIC 580x400     ส่วนแนวโน้มการส่งออก ขณะนี้ข้าวไทยมียอดคำสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากสถิติการส่งออกข้าวในเดือนต.ค.2564 มีปริมาณ 773,823 ตัน ซึ่งเป็นปริมาณการส่งออกข้าวรายเดือนมากที่สุดเมื่อเทียบกับช่วงเดือนม.ค.-ก.ย.2564 ที่ผ่านมา และล่าสุดเดือนพ.ย.2564 (วันที่ 1–22 พ.ย.) สถิติการขอใบอนุญาตส่งออกข้าวของกรมฯ มีปริมาณ 618,832 ตัน และมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณการส่งออกข้าวไทยทั้งปี 2564 เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 6 ล้านตัน

     นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า การส่งออกข้าวในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ มีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงจากต้นปีที่ค่าเงินอยู่ที่ 31 บาท มาจนปัจจุบัน ค่าเงินบาทอยู่ที่ 33 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ประกอบกับราคาข้าวภายในประเทศที่ลดลงจากช่วงต้นปี ทำให้ราคาข้าวส่งออกของไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันได้ดีขึ้น คำสั่งซื้อของลูกค้าเริ่มเข้ามามากขึ้น

       โดยจะเห็นจากตัวเลขส่งออกข้าวในช่วง 2–3 เดือนที่ผ่านมา สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสถานการณ์ดังกล่าวนี้ จะต่อเนื่องไปถึงปีหน้า สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยคาดว่าจะส่งออกได้ตามเป้าหมายที่ 6 ล้านตันในปีนี้ และปีหน้าการส่งออกข้าวของไทยน่าจะสูงขึ้น ซึ่งสมาคมฯ ได้ตั้งเป้าหมายสำหรับปีหน้าไว้ที่ 7 ล้านตัน

 ais 580x400

 Click Donate Support Web

EXIM One 720x90 C J

SAM720x100px bgGC 790x90

QIC 720x100 

sme 720x100 

ais 720x100

hino2021

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!