news 7avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: ศาสนา

2559 

โครงการส่งเสริมวิชาการเทศนาธรรม 'สามเณรธรรมาสน์ทอง' ปี 2559 รับโล่พระราชทาน : 

      สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และกรมการศาสนา จัดพิธีรับโล่พระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ โครงการส่งเสริมวิชาการเทศนาธรรม ‘สามเณรธรรมาสน์ทอง’ ปี 2559 แก่สามเณรที่มีความสามารถโดดเด่นเป็นพิเศษจำนวน 3 รูป คือ ด้านปฏิภาณการเทศนา จำนวน 1 รูป ด้านโวหารการเทศนา จำนวน 1 รูป และด้านปฏิปทาการเทศนา จำนวน 1 รูป โดยมี นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธี ในวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเทเวศร์ อาคาร 4 สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์