หมวดหมู่: ไฟฟ้า ลม โซลาร์

1aaa1Asolar

อนุทิน ส่งมอบทุนติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ ไฟจากฟ้าเพื่อ 77 โรงพยาบาล

       รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ส่งมอบทุนติดตั้งพลังงานสะอาดในโครงการไฟจากฟ้าเพื่อ 77 โรงพยาบาลให้กับ 8 โรงพยาบาลแรก โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กระทรวงสาธารณสุข มูลนิธิแพทย์ชนบท และหน่วยงานเอกชนด้านสื่อสารมวลชน ตั้งเป้าจังหวัดละ 1 แห่งในปี 2564 เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคได้ที่ บัญชี มูลนิธิแพทย์ชนบทเพื่อไฟจากฟ้า ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 142-0-28997-7

     ที่โรงพยาบาลไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานการส่งมอบทุนติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ในโครงการไฟจากฟ้าเพื่อ 77 โรงพยาบาลให้กับ 8 โรงพยาบาลแรก ในกิจกรรม “101 วัน จากแสงแรกสู่โรงพยาบาลไฟจากฟ้า” โดยมีดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน นายวัชรพงษ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหารร่วมพิธี

      นายอนุทินกล่าวว่า โครงการไฟจากฟ้า เพื่อ 77 โรงพยาบาล เป็นโครงการร่วมระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กระทรวงสาธารณสุข มูลนิธิแพทย์ชนบท และหน่วยงานเอกชนด้านสื่อสารมวลชน มุ่งหวังที่จะสร้างกระแสพลังงานสะอาดและระดมเงินบริจาคเพื่อติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ในโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดละ 1 โรงพยาบาล รวม 77 แห่ง แห่งละ 100 กิโลวัตต์ โดยพลังงานแสงอาทิตย์คือพลังงานสะอาด เป็นพลังงานแห่งอนาคตที่จะดูแลโลก ดูแลสิ่งแวดล้อม และดูแลสุขภาพด้วย และยังช่วยให้ประหยัดไฟฟ้าได้สูงถึงปีละ 720,000 บาท ซึ่งหลายโรงพยาบาลที่ได้มีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ไปแล้ว พบว่า ระบบการผลิตพลังงานไฟฟ้ามีความเสถียรมาก การดูแลบำรุงรักษาไม่ยุ่งยาก มีต้นทุน ในการลงทุนต่ำ คุ้มค่าในการติดตั้ง คืนทุนในเวลาไม่เกิน 4-5 ปี เช่น โรงพยาบาลจะนะ จ.สงขลา ได้ติดตั้งระบบโซลาเซลล์ 72 กิโลวัตต์ งบประมาณ 2.5 ล้านบาท สามารถผลิตไฟฟ้าที่ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้เดือนละประมาณ32,000 บาท หรือประมาณปีละ 400,000 บาท

       นอกจากนี้ ยังส่งผลดีกับสังคมและชุมชนอย่างน้อย 2 ประการคือ นำเงินค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้มาใช้ในการดูแลผู้ป่วย จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ หรือบริหารจัดการโรงพยาบาลให้ดูแลผู้รับบริการให้ดีขึ้น และช่วยลดการสร้างมลพิษได้อย่างมากในระยะยาว โดยเฉพาะฝุ่น PM 2.5 และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ทำให้โลกร้อน แสดงถึงภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของกระทรวงสาธารณสุขให้กับสังคมไทย ในเรื่องของการใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม การร่วมลดภาวะโลกร้อน และการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศโลก เป็นตัวอย่างขององค์กรสุขภาพที่ร่วมสร้างสังคมใหม่ หนุนเสริมการใช้พลังงานสะอาดให้มากที่สุด

      สำหรับ การติดตั้งระบบใช้งบประมาณแห่งละ 3 ล้านบาท รวม 231 ล้านบาท โดยระดมทุนจากประชาชนและเอกชนในระยะ 1 ปี ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 ยอดเงินบริจาค ณ วันที่ 2 มีนาคม 2564 จำนวน 11,495,115.66 บาท จะติดตั้งใน 8 โรงพยาบาลแรก คือ โรงพยาบาลไทรน้อย จ.นนทบุรี, โรงพยาบาลอู่ทอง จ.สุพรรณบุรี, โรงพยาบาลบ้านบึง จ.ชลบุรี, โรงพยาบาลขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ, โรงพยาบาลย่านตาขาว จ.ตรัง, โรงพยาบาลหลังสวน จ.ชุมพร, โรงพยาบาลปลวกแดง จ.ระยอง และโรงพยาบาลบางบ่อ จ.สมุทรปราการ

      บบโรงพยาบาลพลังงานสะอาดทั่วประเทศไทย ขอเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาค “โครงการไฟจากฟ้าเพื่อ 77 โรงพยาบาล” ได้ที่ บัญชี “มูลนิธิแพทย์ชนบทเพื่อไฟจากฟ้า” ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 142-0-28997-7”นายอนุทินกล่าว

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!