หมวดหมู่: ข่าวสังคม

2808 SET


ตลาดหลักทรัพย์ฯ และพันธมิตร จัดงาน Green Economy: Next Growth and Survive ขับเคลื่อนไทยสู่เศรษฐกิจสีเขียว

          ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (USAID) และ The Gold Standard Foundation จัดงาน “Green Economy: Next Growth and Survive” โดยได้รับเกียรติจาก หม่อมหลวงชโยทิต กฤดากร ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี ผู้แทนการค้าไทย กล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษถึงนโยบายภาครัฐที่มุ่งขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจ สีเขียว ทั้งนี้ ภายในงานยังมีเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองโมเดลและรูปแบบนวัตกรรมทางสังคมที่ตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมถึงการนำกลไกคาร์บอนเครดิตมาร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จากวิทยากรผู้บริหารจากภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ปรึกษา สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ Linda McElroy Deputy Mission Director United States Agency for International Development, Regional Development Mission for Asia ต้อนรับ ผู้สนใจติดตามสัมมนาย้อนหลังได้ทาง Facebook : SET Social Impact

 

 

2808

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C J

MTL 720x100

QIC 720x100

AXA 720 x100aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

SME 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

gen 720x100

TOA 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!