หมวดหมู่: สิ่งแวดล้อม

TH MAIN


WAVE BCG จับมือองค์กรชั้นนำไทย-ต่างประเทศ จัดงานเสวนาใหญ่หนุนเพิ่มศักยภาพใบรับรองพลังงานหมุนเวียน

เวฟ บีซีจี ผนึกกำลังองค์กรชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศ ร่วมตระหนักและรับมือกับวิกฤตการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก พร้อมหนุนการเพิ่มศักยภาพสูงสุดของใบรับรองพลังงานหมุนเวียน (RECs) เพื่อหาแนวทางให้ RECs มีส่วนช่วยให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม ภายใต้งานเสวนา 'RECs Talk 2024 - Unlocking Potential: I-RECs In Thailand'

นายเจมส์ แอนดริว มอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เวฟ บีซีจี จำกัด เปิดเผยถึงความจำเป็นในการร่วมตระหนักและให้ความสำคัญกับวิกฤตการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทยและของโลก ในอีกทั้งประเทศไทยมีการกำหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี พ.ศ. 2593  (ปี 2050) และเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero GHG emission) ภายในปี พ.ศ.2608 (ปี 2065) ประเทศไทยได้มีการพัฒนาแผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 2564 - 2573

โดยตั้งใจที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 30% จากปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกรณีปกติ ภายในปี พ.ศ. 2573 (222 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) ระดับของการมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสามารถเพิ่มขึ้นถึง 40% ขึ้นอยู่กับการเข้าถึงกลไกการสนับสนุนทางการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี การเงิน และการเสริมสร้างศักยภาพที่เพิ่มขึ้นและเพียงพอ ภายใต้กรอบข้อตกลงใหม่ ภายใต้ UNFCCC

โดยอ้างอิงข้อมูลจากปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกรณีที่ไม่มีการดำเนินมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกใดๆ (Business As Usual: BAU) ที่ 555 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และเหลือสุทธิอยู่ที่ 333 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ภายในปี พ.ศ. 2573  

จากความมุ่งมั่นและความพยายามในระดับสากล ทำให้อุปสงค์และอุปทานของเครื่องมือหรือกลไกการลดก๊าซเรือนกระจกทั้งคาร์บอนเครดิต (Carbon Credits) และใบรับรองพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Certificates) นั้นมีแนวโน้มเติบโตและมีศักยภาพที่จะขยายตัวได้อีกตามความต้องการชดเชยก๊าซเรือนกระจกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของภาคเอกชนในแต่ละประเทศ

บริษัทฯ เห็นถึงความสำคัญของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และต้องการสนับสนุนให้ภาคเอกชนในประเทศไทยบรรลุเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้กับภาคธุรกิจในระดับสากล นอกจากนี้ การเพิ่มสัดส่วนของพลังงานหมุนเวียนของประเทศก็เป็นปัจจัยสำคัญทั้งในการสนับสนุนให้ประเทศบรรลุเป้าหมายตามที่ประกาศในการประชุม COP26

และเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment) เนื่องจากบริษัทชั้นนำของโลกต่างประกาศเป้าหมายในการเพิ่มการใช้พลังงานสะอาดอย่างชัดเจน จึงมีความต้องการที่จะลงทุนหรือตั้งฐานการผลิตในประเทศที่มีสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนที่สูงและมีเสถียรภาพเพียงพอต่อการดำเนินงานขององค์กรเหล่านั้นได้

เป้าหมายสำคัญ คือ การขับเคลื่อนให้บริษัทหรือองค์กรมีความเข้าใจในการใช้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนได้อย่างถูกต้อง และเพื่อปลดล็อคการใช้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย ผ่านงานเสวนา 'RECs Talk 2024 - Unlocking Potential: I-RECs In Thailand'

โดยมีวิทยากรตัวแทนจากองค์กรชั้นนำที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับ I-REC และหน่วยงานระดับนานาชาติ อาทิ ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช  อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงแนวทางของประเทศไทยในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก, คุณ Roble Poe Velasco-Rosenheim, The Regional Director of Southeast Asia, The International REC Standard (I-REC) ตัวแทนจากหน่วยรับรองระดับโลก สำหรับการให้แนวโน้มและทิศทางของโลกต่อใบรับรองพลังงานหมุนเวียน

รวมทั้งมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในตลาดใบรับรองพลังงานหมุนเวียน, คุณนที สิทธิประศาสน์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และคุณอาทิตย์ เวชกิจ กรรมการสมาคมพลังงานหมุนเวียนไทย (RE100)

ร่วมเน้นย้ำและให้ความสำคัญด้านพลังงานทดแทนในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, ดร.ศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กรและหัวหน้าสายงานพัฒนาความยั่งยืนตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์พร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรอบด้าน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน, คุณ Samuel Low, Head of Origination, REDEX  นำเสนอและยกตัวอย่างโครงการ I-REC ที่ประสบความสำเร็จในเอเชีย และคุณชัพมนต์ จันทรพงศ์พันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซุปเปอร์ คาร์บอน เอ็กซ์ จำกัด นำเสนอโครงการที่ประสบความสำเร็จในการนำ I-REC มาประยุกต์ใช้ในประเทศไทย เป็นต้น  

และตัวแทนจากองค์กรชั้นนำอีกหลากหลาย ดังนี้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, SCBX, TokenX และ บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) งานจัดขึ้นในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 8.30-16.30 น. ณ สามย่านมิตรทาวน์ ฮอลล์  กรุงเทพมหานคร  

 

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

MTL 720x100

kbank 720x100 66

QIC 720x100

วิริยะ 720x100AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

ais 720x100

iconmotor

gen 720x100

TOA 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!