หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

SET72


สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

 

มูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน (SET)

หน่วย : ล้านบาท

 

วันที่ 23 .. 2567

นักลงทุน

ซื้อ

%

ขาย

%

สุทธิ

สถาบันในประเทศ

4,219.65

8.72

4,218.93

8.72

0.72

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์

3,489.35

7.21

2,840.37

5.87

648.99

นักลงทุนต่างประเทศ

22,982.94

47.50

24,921.44

51.51

-1,938.50

นักลงทุนในประเทศ

17,693.77

36.57

16,404.98

33.90

1,288.80

 

หน่วย : ล้านบาท

 

01 .. 2567 - 23 .. 2567

นักลงทุน

ซื้อ

%

ขาย

%

สุทธิ

สถาบันในประเทศ

63,516.72

8.90

69,304.00

9.71

-5,787.29

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์

51,325.05

7.19

54,072.09

7.57

-2,747.04

นักลงทุนต่างประเทศ

385,138.52

53.95

376,383.09

52.72

8,755.44

นักลงทุนในประเทศ

213,904.99

29.96

214,126.09

29.99

-221.11

 

หน่วย : ล้านบาท

 

01 .. 2567 - 23 .. 2567

นักลงทุน

ซื้อ

%

ขาย

%

สุทธิ

สถาบันในประเทศ

160,495.79

9.38

167,740.77

9.81

-7,244.98

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์

122,550.68

7.17

124,435.29

7.28

-1,884.61

นักลงทุนต่างประเทศ

917,175.34

53.63

939,294.01

54.92

-22,118.67

นักลงทุนในประเทศ

509,986.62

29.82

478,738.35

27.99

31,248.27

 

หมายเหตุ

ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

 

More Articles

https://www.set.or.th/th/market/statistics/investor-type?market=SET

 

 

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

CKPower 720x100

TOA 720x100

Banner GPF720x100 PX

EXIM One 720x90 C J

QIC 720x100

kbank 720x100 66

วิริยะ 720x100

MTL 720x100

AXA 720 x100

gen 720x100

hino2021

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!