หมวดหมู่: ซุบซิบการลงทุน

4637 TKC


TKC จัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผถห.ไฟเขียวทุกวาระ อนุมัติจ่ายปันผลอัตรา 0.15 บาท/หุ้น

          นายกิตติศักดิ์ อมรชัยโรจน์กุล (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการ บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ TKC และนายสยาม เตียวตรานนท์ กรรมการผู้จัดการ ร่วมประชุมผ่านทาง Video Conference พร้อมด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกภายหลังงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ณ สำนักงานใหญ่ บมจ.เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่นฯ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 ผ่านในรูปแบบการประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติทุกวาระตามที่คณะกรรมการเสนอ พร้อมอนุมัติจ่ายปันผลงวดผลการดำเนินงานปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท/หุ้น กำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 รวมจำนวนเงิน 60 ล้านบาท

 

 

4637

Click Donate Support Web 

AXA 720 x100

Banner GPF720x100 PX

MTL 720x100

kbank 720x100 66

วิริยะ 720x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

ais 720x100

QIC 720x100

gen 720x100

CKPower 720x100

TOA 720x100

SME 720x100 66

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!