หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

SET42


สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน 23 เมษายน พ.ศ.2567

 

มูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน (SET)

หน่วย : ล้านบาท

 

วันที่ 23 เม.. 2567

นักลงทุน

ซื้อ

%

ขาย

%

สุทธิ

สถาบันในประเทศ

4,591.92

9.85

3,121.78

6.70

1,470.15

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์

3,118.05

6.69

3,203.89

6.87

-85.84

นักลงทุนต่างประเทศ

26,087.00

55.95

23,855.10

51.17

2,231.91

นักลงทุนในประเทศ

12,825.79

27.51

16,442.01

35.27

-3,616.22

 

หน่วย : ล้านบาท

 

01 เม.. 2567 - 23 เม.. 2567

นักลงทุน

ซื้อ

%

ขาย

%

สุทธิ

สถาบันในประเทศ

51,829.55

9.19

53,027.88

9.40

-1,198.33

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์

34,505.19

6.12

36,941.76

6.55

-2,436.57

นักลงทุนต่างประเทศ

298,927.54

52.98

297,063.27

52.65

1,864.27

นักลงทุนในประเทศ

178,981.99

31.72

177,211.36

31.41

1,770.63

 

หน่วย : ล้านบาท

 

01 .. 2567 - 23 เม.. 2567

นักลงทุน

ซื้อ

%

ขาย

%

สุทธิ

สถาบันในประเทศ

300,890.70

9.05

308,261.86

9.28

-7,371.16

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์

225,708.74

6.79

231,038.06

6.95

-5,329.32

นักลงทุนต่างประเทศ

1,755,896.17

52.84

1,823,358.10

54.87

-67,461.93

นักลงทุนในประเทศ

1,040,454.10

31.31

960,291.69

28.90

80,162.40

 

หมายเหตุ

ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

 

More Articles

https://www.set.or.th/th/market/statistics/investor-type?market=SET

 

 

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C J

MTL 720x100

QIC 720x100

AXA 720 x100aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

SME 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

gen 720x100

TOA 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!