หมวดหมู่: ข่าวสังคม

5753 Krungsri Thammasat


กรุงศรี และ คณะพาณิชย์ฯ ธรรมศาสตร์ ลงนามความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ธุรกิจและนวัตกรรม

          กรุงศรี โดย นายไพโรจน์ ชื่นครุฑ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจองค์กร และ ดร.วศิน อุดมรัชตวนิชย์ (ซ้าย) ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านทรัพยากรบุคคล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สุภัทรกุล (ที่ 2 จากขวา) คณบดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ ยลระบิล (ขวา) รองคณบดีฝ่ายวิชาการและเครือข่ายพันธมิตร ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้จากประสบการณ์การลงมือปฏิบัติจริงในโลกธุรกิจและนวัตกรรม โดยใช้ศักยภาพและความเชี่ยวชาญของทั้งสององค์กร ต่อยอดการพัฒนาผู้นำทางธุรกิจรุ่นใหม่ โดยพิธีลงนามจัดขึ้น ณ ห้อง Learning 5 ชั้น 5 อาคารริมน้ำ กรุงศรี พระรามที่ 3 

 

 

5753

Click Donate Support Web 

SME720x100 2024

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!