หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

SET42


สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน 23 พฤษภาคม พ.ศ.2567

 

มูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน (SET)

หน่วย : ล้านบาท

 

วันที่ 23 .. 2567 

นักลงทุน

ซื้อ

%

ขาย

%

สุทธิ

สถาบันในประเทศ

3,798.59

8.22

3,540.50

7.66

258.09

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์

2,857.71

6.18

2,929.16

6.34

-71.46

นักลงทุนต่างประเทศ

24,855.68

53.76

25,870.04

55.95

-1,014.36

นักลงทุนในประเทศ

14,724.20

31.85

13,896.47

30.06

827.73

 

หน่วย : ล้านบาท

 

01 .. 2567 - 23 .. 2567

นักลงทุน

ซื้อ

%

ขาย

%

สุทธิ

สถาบันในประเทศ

53,463.81

8.84

49,884.26

8.24

3,579.54

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์

40,764.38

6.74

38,700.81

6.40

2,063.57

นักลงทุนต่างประเทศ

317,747.50

52.52

321,895.14

53.20

-4,147.64

นักลงทุนในประเทศ

193,051.74

31.91

194,547.22

32.16

-1,495.48

 

หน่วย : ล้านบาท

 

01 .. 2567 - 23 .. 2567

นักลงทุน

ซื้อ

%

ขาย

%

สุทธิ

สถาบันในประเทศ

375,183.95

9.09

377,766.44

9.15

-2,582.49

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์

279,920.72

6.78

282,808.84

6.85

-2,888.12

นักลงทุนต่างประเทศ

2,183,765.89

52.88

2,253,326.08

54.57

-69,560.18

นักลงทุนในประเทศ

1,290,404.03

31.25

1,215,373.23

29.43

75,030.79

 

หมายเหตุ

ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

 

More Articles

https://www.set.or.th/th/market/statistics/investor-type?market=SET

 

 

Click Donate Support Web 

SME720x100 2024

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!