หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

SET41


สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

 

มูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน (SET)

หน่วย : ล้านบาท

 

วันที่ 22 .. 2567

นักลงทุน

ซื้อ

%

ขาย

%

สุทธิ

สถาบันในประเทศ

4,125.22

8.03

5,091.59

9.92

-966.37

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์

3,219.89

6.27

3,378.46

6.58

-158.57

นักลงทุนต่างประเทศ

29,445.39

57.35

26,019.74

50.68

3,425.65

นักลงทุนในประเทศ

14,550.78

28.34

16,851.50

32.82

-2,300.71

 

หน่วย : ล้านบาท

 

01 .. 2567 - 22 .. 2567

นักลงทุน

ซื้อ

%

ขาย

%

สุทธิ

สถาบันในประเทศ

59,297.07

8.91

65,085.08

9.78

-5,788.01

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์

47,835.70

7.19

51,231.72

7.70

-3,396.02

นักลงทุนต่างประเทศ

362,155.58

54.42

351,461.65

52.81

10,693.94

นักลงทุนในประเทศ

196,211.22

29.48

197,721.12

29.71

-1,509.90

 

หน่วย : ล้านบาท

 

01 .. 2567 - 22 .. 2567

นักลงทุน

ซื้อ

%

ขาย

%

สุทธิ

สถาบันในประเทศ

156,276.15

9.40

163,521.85

9.84

-7,245.70

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์

119,061.32

7.16

121,594.92

7.32

-2,533.60

นักลงทุนต่างประเทศ

894,192.40

53.81

914,372.57

55.02

-20,180.17

นักลงทุนในประเทศ

492,292.85

29.62

462,333.38

27.82

29,959.47

 

หมายเหตุ

ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

 

More Articles

https://www.set.or.th/th/market/statistics/investor-type?market=SET

 

 

Click Donate Support Web 

AXA 720 x100

Banner GPF720x100 PX

MTL 720x100

kbank 720x100 66

วิริยะ 720x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

ais 720x100

QIC 720x100

gen 720x100

CKPower 720x100

TOA 720x100

SME 720x100 66

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!