หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

4647 TPL


‘TPL’ คว้า 2 ใบรับรอง ‘ISO 9001:2015’ และ ‘Q MARK’ การันตีคุณภาพผู้ให้บริการ Logistics ระดับประเทศ

          บริษัท ไทยพาร์เซิล จำกัด (มหาชน) หรือ TPL โดย นายคมสหัสภพ นุตยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) กรรมการบริษัท เผยข่าวดีว่า “บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 และการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก หรือ Q Mark เมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมา”

          ในส่วนของใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 ซึ่งแสดงถึงมาตรฐานของระบบบริหารคุณภาพ (Quality Management System : QMS) นั้น มีการรับมอบ ณ บริษัท ไทยพาร์เซิล จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ โดยนายคมสหัสภพ นุตยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนางสาวพัชราภรณ์ จีนะวิจารณะ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานธุรการ เป็นตัวแทนบริษัทฯ ทำหน้าที่รับมอบ

 

4647 TPL Q Mark

 

          และในวันเดียวกันบริษัทฯ ยังได้รับมอบสัญลักษณ์ Q Mark หรือใบรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก จากกรมการขนส่งทางบกอีกด้วย

          นายคมสหัสภพ กล่าวเพิ่มเติมว่า “TPL มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการ มุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการขนส่งสินค้าอย่างมีมาตรฐาน ส่งสินค้าถึงมือผู้รับอย่างรวดเร็วและปลอดภัย โดยบริษัทฯ เชี่ยวชาญการขนส่งสินค้าที่มีขนาดใหญ่ น้ำหนักมาก หลากรูปทรง ซึ่งการได้รับ ISO 9001:2015 และ Q Mark นั้น ถือเป็นเครื่องรับรองมาตรฐานในประสิทธิภาพการให้บริการขนส่งสินค้าของ TPL อีกทั้งเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดี เนื่องจากการได้มาซึ่งใบรับรองต่างๆ จะต้องผ่านขั้นตอนตรวจสอบที่มีมาตรฐานสูงอย่างเข้มงวด”

          ทั้งนี้ TPL ยังเตรียมพร้อมก้าวเข้าสู่การขนส่งด้วยระบบ “Green Logistics” เพื่อลดมลภาวะในอากาศ ขานรับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอีกด้วย

 

 

4647

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C J

MTL 720x100

QIC 720x100

AXA 720 x100aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

SME 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

gen 720x100

TOA 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!