หมวดหมู่: CHINA

BRICS


หอการค้าไทย-จีน ร่วมด้วยหอการค้ากลุ่มบริกส์ในประเทศไทย จัดงานคืนแห่งวัฒนธรรมบริกส์ ครั้งแรก ที่กรุงเทพมหานคร

หอการค้าไทย-จีน ร่วมด้วยหอการค้ากลุ่มบริกส์ในประเทศไทย จัดงานคืนแห่งวัฒนธรรมบริกส์ ครั้งแรก ที่กรุงเทพมหานคร เสริมสร้างความเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งกันและกันของภาคธุรกิจเอกชน

หอการค้าไทย-จีน ร่วมด้วยหอการค้าบราซิล หอการค้าอินเดีย หอการค้ารัสเซีย และหอการค้าแอฟริกาใต้ ร่วมจัดงาน คืนแห่งวัฒนธรรมบริกส์ ครั้งที่ 1ณ โรงแรมอนันตรา สยาม ถนนราชดำริ กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับเกียรติจากเอกอัครราชทูตประเทศบราซิล ประเทศจีน ประเทศแอฟริกาใต้ และประเทศอียิปต์ รวมถึงตัวแทนสถานทูตและนักธุรกิจจากประเทศสมาชิกกลุ่มบริกส์ นักธุรกิจไทย นักธุรกิจต่างชาติ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนไทย และสื่อมวลชนกว่า 300 คน เข้าร่วมงาน

การจัดงาน'คืนแห่งวัฒนธรรมบริกส์ ครั้งที่ 1' นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความหลากหลายทางวัฒนธรรมของประเทศสมาชิก BRICS เพื่อความเข้าใจซึ่งกันและกัน

หอการค้าไทย-จีน ได้จัดคณะเชิดสิงโต ร่วมเปิดงาน พร้อมนำเครื่องดื่ม Maotai Cocktail และ ชาจีน บริการให้กับผู้เข้าร่วมงาน

การจัดงานครั้งนี้ สร้างความความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมงาน นอกจากรับชมการแสดงของประเทศสมาชิก BRICS ทั้ง 5 ประเทศแล้ว ผู้เข้าร่วมงานยังได้สัมผัสรสชาติอาหารและเครื่องดื่มของแต่ละประเทศ พร้อมทั้งนานาผลิตภัณฑ์ที่ผู้จัดงานได้สรรหามาร่วมงาน ครั้งนี้

บริกส์หรือ ‘BRICS’ เป็นอักษรย่อ ใช้เรียกกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาและมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว หรือประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ สมาชิกเริ่มต้น ประกอบด้วย บราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน และแอฟริกาใต้ ต่อมามีประเทศเข้าเป็นสมาชิกเพิ่มเติม ได้แก่ อียิปต์ เอธิโอเปีย อิหร่าน และสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ (UAE) สำหรับประเทศที่สมัครเข้าร่วม’BRICS’อย่างเป็นทางการ 15 ประเทศ เช่น ไทย เวียดนาม เวเนซูเอลา ปากีสถาน เซเนกัล คูเวต เป็นต้น

 

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!