หมวดหมู่: งานวิจัยเศรษฐกิจ

SET logo


Theme การลงทุนในบริษัทที่มีรายได้จากต่างประเทศ (SET-Global Play)

โดย พริษฐ์ เงาเบญจกุล

ฝ่ายวิจัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

          ● การส่งออกของไทยถือเป็นส่วนสำคัญต่อการเจริญโตทางเศรษฐกิจของประเทศมาโดยตลอด และเริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง โดยขยายตัวได้ 3.6% ในเดือนกุมภาพันธ์ ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 7 ก่อนเริ่มมีสัญญาณชะลอตัวจากการหดตัวของการส่งออกในเดือนมีนาคมเมื่อเทียบกับฐานที่สูงในช่วงเดียวกันของปีก่อน (%YoY)

          ● จากการพัฒนาฐานข้อมูลการลงทุนและรายได้จากต่างประเทศของบริษัทจดทะเบียนฯ1 โดยทีม SET Research พบว่าบริษัทจดทะเบียนไทยขยายธุรกิจไปยังภูมิภาคต่างๆ และมีรายได้จากต่างประเทศเติบโตขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2022 บริษัทจดทะเบียนฯ มีรายได้จากต่างประเทศรวม 5.81 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น 31% ของรายได้รวมทั้งหมดของบริษัทจดทะเบียนฯ และกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนรายได้จากต่างประเทศสูงคือ กลุ่มเกษตรและอาหาร กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม และกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค

          ● พอร์ตการลงทุน SET Global Play ที่เน้นลงทุนในกลุ่มบริษัทที่มีรายได้จากต่างประเทศสูง ช่วยกระจายความเสี่ยงไปยังภูมิภาคต่างๆ อาจให้ผลตอบแทนสูงกว่าผลตอบแทนรวมของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ในบางช่วงเวลา แต่ก็มีความผันผวนตามสถานการณ์การค้าโลกและภาคการส่งออกของไทย เช่น

               SET-Global Play Large Cap

                    - คัดเลือก 20-30 หุ้นขนาดใหญ่จาก 10 sectors ที่มีสัดส่วนรายได้จากต่างประเทศโดยเฉลี่ยสูงถึง 71%

                    - ให้ผลตอบแทนรวม 5 ปีย้อนหลังที่ 26.13% และผลตอบแทนรวมระยะสั้น (YTD) ที่ 5.25% และมี dividend yield ที่ 4.10% (ข้อมูล ณ วันที่ 17 พ.ค. 2024)

               SET-Global Play Mid & Small

                    - คัดเลือก 20-30 หุ้นขนาดกลางและเล็กจาก 10 sectors ที่สัดส่วนรายได้จากต่างประเทศโดยเฉลี่ยสูงถึง 55%

                    - ให้ผลตอบแทนรวม 5 ปีย้อนหลังที่ 79.42% และผลตอบแทนรวมระยะสั้น (YTD) ที่ 12.82% และมี dividend yield ที่ 3.94% (ข้อมูล ณ วันที่ 17 พ.ค. 2024)

          ● อย่างไรก็ตาม ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการส่งออกของไทย อาจต้องเผชิญกับความท้าทายหลายประการจากการแข่งขันที่รุนแรง ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและความต้องการในตลาดโลก รวมถึงประเด็นในระดับนโยบาย อาทิ การกีดกันทางการค้า มาตรการภาษี และการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและมาตรฐานสินค้า เป็นต้น

 

อ่านบทความฉบับเต็ม SET Note ฉบับที่ 4-2567

 

 

5785

Click Donate Support Web 

SME720x100 2024

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!