หมวดหมู่: ข่าวสังคม

5799 TOP


ไทยออยล์ร่วมพิธีลงนาม MOU กับ ทช. ในฐานะภาคีเครือข่ายป่าชายเลนประเทศไทย

          เมื่อเร็วๆ นี้ นายถิรยุทธ ลิมานนท์ ผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์ เป็นผู้แทนบริษัทฯ ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) กับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ในฐานะภาคีเครือข่ายป่าชายเลนประเทศไทย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกว่า 30 แห่ง เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนให้เกิดความยั่งยืน ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจต่อไปในอนาคต โดยมี ดร. ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมลำแพน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

 

 

5799

Click Donate Support Web 

SME720x100 2024

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!