หมวดหมู่: ข่าวสังคม

2802 Viriyah


วิริยะประกันภัย จัดประชุมศูนย์ซ่อมมาตรฐาน ภาค 4 (ภาคกลางและภาคตะวันตก)

          นายสยม โรหิตเสถียร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมศูนย์ซ่อมมาตรฐาน ภาค 4 (ภาคกลางและภาคตะวันตก) ซึ่งบริษัทฯ จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและผู้แทนจากศูนย์ซ่อมมาตรฐานวิริยะประกันภัย ได้ร่วมพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับภาพรวมด้านงานบริการสินไหมทดแทน พร้อมร่วมกันกำหนดแนวทางการพัฒนาการให้บริการจัดซ่อมของศูนย์ซ่อมฯ รวมถึงแนวทางการจัดอะไหล่วิริยะซัพพลายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมี คณะผู้บริหาร และพนักงาน ในสังกัด ฝ่ายปฏิบัติการภาค 4 (ภาคกลางและภาคตะวันตก) ด้านศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน และจากส่วนกลาง เข้าร่วมสังเกตการณ์ในครั้งนี้ด้วย ณ ห้อง Ballroom 3 โรงแรม Royal Orchid Sheraton Hotel & Tower แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

          ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าว ถือเป็นการส่งเสริมกลยุทธ์การครองใจลูกค้า ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการให้บริการและเพิ่มการศักยภาพงานจัดซ่อมรถยนต์ของศูนย์ซ่อมฯ ให้มีคุณภาพและปลอดภัยตามหลักมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความอุ่นใจและความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าที่เข้ารับบริการของศูนย์ซ่อมมาตรฐานวิริยะประกันภัย พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้เตรียมขยายผลการจัดประชุมฯ ออกสู่ภูมิภาคอื่นทั่วประเทศต่อไป 

 

 

2802

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

CKPower 720x100

TOA 720x100

Banner GPF720x100 PX

EXIM One 720x90 C J

QIC 720x100

kbank 720x100 66

วิริยะ 720x100

MTL 720x100

AXA 720 x100

gen 720x100

hino2021

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!