หมวดหมู่: ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

2859 KR THAILAND EXPORT


การส่งออกไทยเดือน ม.ค.67 เติบโตที่ 10%YoY สูงสุดในรอบ 18 เดือน แม้จะมีความขัดแย้งในทะเลแดง (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย)

          ● การส่งออกไทยในเดือน ม.ค. 67 ขยายตัวเป็นเดือนที่ 6 ติดต่อกันที่ 10.0%YoY จากปัจจัยฐานที่ต่ำ ประกอบกับการส่งออกสินค้าสำคัญปรับตัวดีขึ้นในทุกหมวดหมู่ ได้แก่ สินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และสินค้าอุตสาหรรม รวมถึงการส่งออกสินค้าไปยังคู่ค้าสำคัญก็ขยายตัวทั้งหมด

          ● ความขัดแย้งในทะเลแดงที่ส่งผลกระทบต่อระยะเวลาและต้นทุนการขนส่งที่เพิ่มขึ้น แต่ที่การส่งออกของไทยไปตลาดยูโรโซนในเดือน ม.ค.67 ยังคงขยายตัวที่ 4.5%YoY

          ● ในปี 2567 ศูนย์วิจัยกสิกรไทยยังคงมุมมองภาพรวมการส่งออกไทยว่าจะพลิกกลับมาขยายตัวเป็นบวกได้ที่ 2.0%YoY นำโดยการส่งออกสินค้ากลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวดีขึ้น

 

Download

 

 

[อ่านฉบับเต็ม]

 

 

2859

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C J

MTL 720x100

QIC 720x100

AXA 720 x100aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

SME 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

gen 720x100

TOA 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!