หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

5619 KJL Kasemsun


KJL โกยกำไรโตต่อเนื่อง ปี 66 พุ่งอีก 15.82% ราคาวัตถุดิบลด ดันมาร์จิ้นเพิ่ม ปันผล 0.30 บาท

          ‘KJL’ กวาดกำไรสุทธิปี 66 ที่ 152.46 ลบ. เพิ่มขึ้น 15.82% หลังราคาวัตถุดิบลด ส่งเสริมการขาย ดันมาร์จิ้นพุ่ง แจกปันผล 0.30 บาทต่อหุ้น ขึ้น XD 22 มี.ค. 67

          นายเกษมสันต์ สุจิวโรดม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กิจเจริญ เอ็นจิเนียริ่ง อีเลคทริค จำกัด (มหาชน) หรือ KJL เปิดเผยว่า ในปี 2566 บริษัทฯมีรายได้รวม 1,082.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 61.40 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 6.01% จากปี 2565 ที่มีรายได้รวม 1,021.32 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 152.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.83 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 15.82% จากปี 2565 ที่มีกำไรสุทธิ 131.63 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทฯ จะจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 และกำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) ในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 กำหนดจ่ายปันผลในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567

          โดยที่กำไรสุทธิ และรายได้ของบริษัทฯที่เพิ่มขึ้นมาจากราคาวัตถุดิบหลักปรับตัวลดลงในปี 2566 และการจัดส่งเสริมการขายในแต่ละช่วงเวลาควบคู่กับการผลิตอย่างประสิทธิภาพการผลิตมากขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีระบบควบคุมการผลิตแบบ Industry 4.0 โดยเชื่อมกระบวนการผลิตกับเทคโนโลยี ทำให้ผลิตสินค้ารวดเร็วขึ้น และควบคุมต้นทุนได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายสินค้ามาตรฐาน เคเจแอล เนื่องด้วยคุณภาพของสินค้าและความรวดเร็วในการจัดส่งสินค้าเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญมาโดยตลอด จึงทำให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ารายใหญ่อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายตลอดปีที่ผ่านมา ทำให้สามารถขยายเครือข่าย และสร้างการรับรู้ของแบรนด์มากขึ้น ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทฯในปี 2566 ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเป็น 30.65% จากในปี 2565 ที่มีอัตากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 28.62% ในขณะที่อัตรากำไรสุทธิของบริษัทฯในปี 2566 ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเป็น 14.08% จากในปี 2565 ที่มีอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ 12.89%

 

 

2845

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

CKPower 720x100

TOA 720x100

Banner GPF720x100 PX

EXIM One 720x90 C J

QIC 720x100

kbank 720x100 66

วิริยะ 720x100

MTL 720x100

AXA 720 x100

gen 720x100

hino2021

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!