หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

SET 3


หุ้นถูกชอร์ตเซล 23 พฤษภาคม พ.ศ.2567

 

ข้อมูล ณ วันที่ 21 พ.ค. 2567

หลักทรัพย์

ปริมาณการขายชอร์ต (หุ้น)

มูลค่าการขายชอร์ต (บาท)

% ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching

AAI

166,900

957,295

2.46%

AAV

808,700

1,802,374

7.11%

ACE

23,900

32,743

1.47%

ADVANC

376,900

78,018,300

11.67%

ADVANC-R

103,900

21,470,300

3.22%

AE

44,600

15,164

0.81%

AEONTS

8,600

1,343,650

3.31%

AEONTS-R

27,700

4,336,550

10.67%

AH

41,900

879,410

3.37%

AH-R

17,000

356,700

1.37%

AIT

34,200

152,242

4.23%

AKR

94,000

82,720

2.68%

AMATA

601,300

14,306,250

5.89%

AMATA-R

405,000

9,655,480

3.97%

AOT

2,494,400

164,700,225

13.79%

AOT-R

3,254,800

214,714,625

17.99%

AP

1,381,700

12,890,850

17.15%

AP-R

1,465,800

13,657,075

18.19%

ASIAN

50,000

493,030

0.74%

ASK

124,500

1,879,950

17.28%

ASP

6,800

17,952

1.57%

AU

11,500

100,625

10.20%

AUCT

12,100

115,555

1.61%

AURA

38,600

508,670

5.25%

AWC

19,952,400

78,009,672

11.15%

AWC-R

53,943,600

209,079,728

30.14%

BA

273,800

5,112,750

3.31%

BA-R

24,600

462,540

0.30%

BAFS

31,400

699,850

4.64%

BAFS-R

44,000

973,930

6.50%

BAM

3,436,600

29,872,105

29.22%

BAM-R

507,600

4,438,325

4.32%

BANPU

9,530,500

54,065,160

9.23%

BANPU-R

7,883,700

44,778,805

7.64%

BAY

46,400

1,206,400

17.10%

BBGI

20,000

109,000

0.76%

BBIK

3,300

121,825

1.27%

BBL

604,900

84,207,850

12.80%

BBL-R

473,000

65,737,800

10.01%

BCH

1,140,100

22,058,860

11.33%

BCH-R

917,700

17,773,760

9.12%

BCP

1,347,400

53,607,525

11.89%

BCP-R

1,338,200

52,930,850

11.81%

BCPG

239,400

1,575,775

20.92%

BCPG-R

18,300

119,440

1.60%

BDMS

4,437,300

127,572,375

21.83%

BDMS-R

433,500

12,463,125

2.13%

BE8

2,200

42,460

0.17%

BEAUTY

964,000

578,400

11.03%

BEAUTY-R

324,000

194,400

3.71%

BEC

108,800

505,368

7.70%

BEC-R

4,000

18,566

0.28%

BEM

5,659,700

44,854,670

20.15%

BEM-R

5,084,700

40,249,990

18.10%

BGRIM

1,882,300

48,381,725

14.81%

BGRIM-R

894,700

22,799,525

7.04%

BH

104,900

25,787,200

7.60%

BH-R

82,800

20,431,200

6.00%

BJC

750,700

16,987,970

18.09%

BJC-R

231,300

5,227,380

5.57%

BLA

126,600

2,633,080

5.32%

BLA-R

137,200

2,860,490

5.76%

BLAND

117,600

77,616

1.40%

BLAND-R

1,128,500

744,810

13.42%

BPP

27,200

371,550

3.25%

BRI

31,400

171,280

0.94%

BSRC-R

163,400

1,361,420

1.09%

BTG

141,200

3,383,470

4.95%

BTS

728,600

4,408,030

5.52%

BTS-R

390,500

2,352,950

2.96%

BYD

702,500

1,690,078

4.20%

BYD-R

136,400

329,938

0.81%

CBG

84,900

5,837,000

4.75%

CBG-R

102,200

7,034,775

5.72%

CCET

56,400

184,890

0.15%

CENTEL

219,100

8,973,175

8.04%

CENTEL-R

604,600

24,873,400

22.18%

CHAYO

311,200

1,242,260

15.48%

CHG

1,363,000

4,059,454

23.32%

CHG-R

770,600

2,296,304

13.18%

CK

209,700

4,674,080

4.39%

CK-R

504,900

11,234,040

10.56%

CKP

613,500

2,477,202

3.32%

CKP-R

1,359,300

5,507,426

7.34%

COM7

1,048,600

20,580,770

7.45%

COM7-R

1,851,900

36,170,650

13.16%

CPALL

3,270,400

191,732,700

12.25%

CPALL-R

2,854,300

167,370,350

10.69%

CPAXT

525,400

15,721,800

7.71%

CPAXT-R

22,900

685,175

0.34%

CPF

2,227,900

50,195,050

5.09%

CPF-R

1,996,300

44,992,250

4.56%

CPN

697,000

42,236,575

8.21%

CPN-R

1,501,200

90,630,375

17.67%

CRC

461,300

14,733,000

5.19%

CRC-R

1,458,600

46,525,850

16.42%

DCC

79,100

151,579

1.92%

DCC-R

640,800

1,233,081

15.53%

DELTA

349,900

26,105,525

3.68%

DELTA-R

1,049,600

78,132,975

11.03%

DEMCO

11,900

44,516

4.61%

DITTO

33,400

617,300

0.90%

DITTO-R

128,700

2,368,800

3.46%

DMT

156,100

1,935,640

15.79%

DOHOME

418,400

5,055,510

6.72%

DOHOME-R

42,300

503,660

0.68%

DUSIT

16,200

170,420

4.00%

EA

2,327,000

58,838,250

6.56%

EA-R

6,116,200

154,378,775

17.23%

EASTW

38,100

128,016

2.64%

EGCO

146,700

16,027,800

12.89%

EGCO-R

108,900

11,896,450

9.57%

EKH

187,500

1,368,250

50.88%

EPG

165,100

1,101,180

4.26%

EPG-R

268,300

1,796,015

6.92%

ERW

3,369,900

15,703,806

11.98%

ERW-R

1,391,400

6,464,748

4.94%

FORTH

23,500

429,580

0.55%

FORTH-R

6,900

125,780

0.16%

FSMART

63,800

409,280

2.23%

GFPT

115,100

1,481,540

5.08%

GFPT-R

208,000

2,680,260

9.18%

GLOBAL

530,800

8,923,600

7.72%

GLOBAL-R

397,300

6,649,210

5.78%

GPSC

419,100

20,405,875

5.53%

GPSC-R

2,460,900

119,574,775

32.45%

GREEN

20,300

23,954

0.36%

GULF

901,100

37,181,600

7.35%

GULF-R

900,400

37,045,800

7.34%

GUNKUL

1,292,700

3,287,320

9.86%

GUNKUL-R

2,253,300

5,723,898

17.19%

HANA

385,800

15,625,600

3.12%

HANA-R

599,100

24,255,800

4.84%

HENG

77,100

114,758

1.77%

HMPRO

1,740,400

17,646,020

5.22%

HMPRO-R

4,258,000

42,966,650

12.76%

HTC

59,600

995,320

9.88%

HUMAN

100

1,080

0.01%

ICHI

100,000

1,760,000

2.28%

ICHI-R

136,500

2,429,700

3.11%

III

91,500

692,215

4.34%

ILM

5,300

109,160

4.06%

ILM-R

2,300

47,450

1.76%

INTUCH

243,600

16,587,800

9.86%

INTUCH-R

192,600

13,146,600

7.80%

IRPC

7,322,600

14,145,970

20.58%

IRPC-R

6,353,300

12,264,215

17.86%

ITC

238,900

4,951,270

8.98%

ITC-R

213,000

4,387,860

8.01%

ITD-R

1,948,800

1,446,687

3.21%

IVL

1,537,400

38,073,440

10.08%

IVL-R

3,623,100

89,583,830

23.75%

JAS

1,280,900

4,317,606

1.44%

JAS-R

2,875,600

9,662,510

3.24%

JMART

406,200

5,552,840

7.66%

JMART-R

101,400

1,389,190

1.91%

JMT

1,018,300

17,992,660

7.58%

JMT-R

235,000

4,123,700

1.75%

JR

3,700

16,058

5.43%

JTS

5,400

388,150

0.22%

JTS-R

10,500

752,225

0.42%

KAMART

700

10,010

0.02%

KBANK

543,100

72,775,400

7.81%

KBANK-R

196,400

26,313,150

2.83%

KCE

152,500

6,306,250

3.11%

KCE-R

518,500

21,481,825

10.58%

KCG

26,200

269,860

1.32%

KEX

37,000

150,328

12.40%

KGI

36,300

164,404

5.98%

KKP

248,700

13,007,200

17.15%

KKP-R

162,000

8,472,250

11.17%

KLINIQ

1,300

50,375

0.06%

KSL

215,000

487,648

4.26%

KSL-R

732,300

1,655,876

14.50%

KTB

1,878,500

32,122,350

14.93%

KTB-R

592,200

10,126,620

4.71%

KTC

316,000

13,635,700

9.17%

KTC-R

1,057,300

45,670,475

30.69%

KYE

300

96,700

2.08%

LANNA

166,300

2,499,970

7.09%

LH

4,135,800

28,412,990

12.12%

LH-R

1,470,200

10,083,650

4.31%

LPN

36,200

122,362

2.72%

LPN-R

2,800

9,456

0.21%

M

148,900

4,902,375

19.15%

M-CHAI

600

31,500

4.35%

M-R

72,100

2,368,075

9.27%

MAJOR

49,300

711,580

4.70%

MAJOR-R

106,900

1,539,620

10.18%

MASTER

20,800

1,304,000

1.20%

MASTER-R

33,600

2,104,725

1.93%

MBK

70,400

1,221,000

9.85%

MBK-R

52,400

906,520

7.33%

MC

117,300

1,418,240

4.26%

MDX

81,700

327,674

7.45%

MEB

5,800

191,100

1.78%

MEGA

99,700

4,029,975

14.97%

MEGA-R

89,700

3,631,700

13.47%

MGC

3,800

18,848

1.17%

MINT

1,328,300

42,377,275

9.59%

MINT-R

1,862,000

59,514,700

13.44%

MTC

282,700

12,918,425

4.06%

MTC-R

1,993,100

90,677,500

28.60%

NER

481,100

2,687,540

10.88%

NEX

8,449,400

34,557,178

2.55%

NEX-R

411,400

1,806,928

0.12%

NRF

134,200

660,264

4.69%

NSL

100

3,150

0.01%

NSL-R

3,400

109,625

0.21%

NUSA

759,700

275,559

3.52%

NYT

51,000

203,624

1.39%

ONEE

306,200

1,107,652

2.59%

ONEE-R

318,400

1,154,044

2.69%

OR

2,104,700

37,903,600

11.93%

OR-R

4,352,000

78,301,160

24.68%

ORI

50,000

302,500

2.13%

ORI-R

383,700

2,329,390

16.37%

OSP

423,100

9,115,170

4.66%

OSP-R

795,700

17,082,860

8.77%

PLANB

738,800

5,994,090

14.09%

PLANB-R

137,800

1,116,180

2.63%

PM

5,300

43,550

2.36%

PR9

120,200

2,266,030

3.23%

PR9-R

100

1,880

0.00%

PRM

597,000

4,610,875

1.99%

PRM-R

944,400

7,428,760

3.15%

PSH

46,600

476,370

6.86%

PSH-R

33,100

337,460

4.88%

PSL

157,400

1,566,130

1.76%

PSL-R

490,400

4,887,100

5.48%

PTG

382,100

3,317,765

7.15%

PTG-R

676,800

5,870,350

12.66%

PTL

14,900

166,500

0.49%

PTT

7,180,200

243,357,075

17.71%

PTT-R

4,431,300

149,746,000

10.93%

PTTEP

579,400

90,576,850

9.29%

PTTEP-R

753,800

117,748,300

12.09%

PTTGC

2,004,200

74,874,725

17.72%

PTTGC-R

2,491,200

92,671,275

22.03%

QH

4,674,700

9,588,796

15.94%

QH-R

747,500

1,524,752

2.55%

RATCH

155,000

4,456,250

6.97%

RATCH-R

278,500

8,006,875

12.52%

RBF

177,800

1,792,170

4.14%

RBF-R

123,200

1,245,100

2.87%

RCL

346,600

9,485,925

3.60%

RCL-R

427,600

11,585,800

4.44%

ROJNA

115,000

759,180

2.00%

RS

17,200

220,390

1.38%

RS-R

44,300

562,760

3.55%

S

86,200

70,684

5.31%

SABINA

7,600

186,960

2.40%

SABINA-R

15,500

382,300

4.89%

SABUY-R

146,100

272,475

0.29%

SAFE

9,900

228,690

0.42%

SAFE-R

900

20,660

0.04%

SAK

143,700

801,115

2.63%

SAMART

59,100

379,815

4.19%

SAPPE

700

71,300

0.16%

SAPPE-R

21,500

2,170,850

5.04%

SAT

39,800

607,940

6.40%

SAT-R

77,400

1,177,420

12.44%

SAV

46,500

1,036,010

1.36%

SAWAD

226,700

9,302,350

8.31%

SAWAD-R

388,900

15,958,550

14.26%

SC

302,200

973,084

14.46%

SC-R

194,400

623,660

9.30%

SCAP

13,200

34,426

6.33%

SCB

155,900

16,681,300

4.87%

SCB-R

255,400

27,327,800

7.98%

SCC

143,000

35,247,600

7.30%

SCC-R

402,900

99,292,600

20.56%

SCCC

3,200

444,600

5.25%

SCGP

853,300

28,275,775

6.56%

SCGP-R

900,500

29,907,525

6.92%

SGC

211,000

300,449

1.01%

SGP

3,600

28,440

2.02%

SGP-R

86,300

682,395

48.46%

SHR

228,700

503,140

5.94%

SINGER

192,400

1,906,995

5.57%

SINGER-R

16,800

166,305

0.49%

SIRI

845,100

1,411,317

3.15%

SIRI-R

3,380,800

5,612,130

12.60%

SIS

25,600

719,800

5.62%

SISB-R

23,200

889,650

1.29%

SJWD

86,600

1,197,890

14.43%

SJWD-R

2,200

30,450

0.37%

SKY

133,600

3,360,875

26.27%

SKY-R

60,000

1,506,285

11.80%

SMPC

12,100

119,185

8.37%

SNNP

72,200

1,129,120

4.74%

SNNP-R

24,400

380,990

1.60%

SPA

56,300

411,825

3.06%

SPALI

1,023,900

19,367,720

19.46%

SPALI-R

832,300

15,729,510

15.82%

SPCG

24,900

266,710

2.05%

SPCG-R

47,200

505,090

3.90%

SPRC

526,600

4,221,070

3.02%

SPRC-R

1,270,800

10,242,230

7.29%

SSP

25,600

184,175

16.39%

SSP-R

18,200

131,950

11.65%

STA

496,500

9,427,760

5.24%

STA-R

802,700

15,237,240

8.47%

STANLY

1,200

272,400

2.59%

STEC

161,200

1,554,640

10.12%

STEC-R

220,000

2,118,915

13.82%

STGT

534,600

6,043,450

5.18%

SUPER

684,000

205,200

2.34%

SUSCO

86,800

339,640

4.07%

SUSCO-R

13,100

51,090

0.61%

SYNEX

86,900

983,240

7.23%

TASCO

312,100

5,087,110

7.50%

TASCO-R

100,800

1,641,700

2.42%

TCAP

8,400

412,700

0.83%

TCAP-R

2,400

117,600

0.24%

TFG

145,400

579,540

2.35%

THANI

99,900

237,762

3.72%

THANI-R

464,900

1,105,308

17.32%

THCOM

513,300

6,578,740

17.60%

THCOM-R

64,000

819,440

2.20%

THG

5,900

222,725

1.55%

THG-R

121,900

4,598,650

32.03%

TIDLOR

3,054,000

62,074,820

21.03%

TIDLOR-R

1,395,500

28,486,370

9.61%

TIPH

44,600

1,306,475

16.08%

TIPH-R

300

8,775

0.11%

TISCO

163,400

16,063,350

7.12%

TISCO-R

140,700

13,821,725

6.13%

TKC

33,000

519,380

4.90%

TKN

545,700

6,108,340

7.16%

TKN-R

8,200

91,740

0.11%

TLI

1,022,100

9,108,400

8.55%

TLI-R

234,700

2,102,920

1.96%

TOA

29,900

714,560

3.18%

TOA-R

29,800

712,070

3.17%

TOP

1,601,400

81,644,650

6.14%

TOP-R

3,178,500

161,088,000

12.19%

TPIPL

167,300

227,528

1.79%

TPIPL-R

377,000

512,720

4.03%

TPIPP

227,400

745,872

3.33%

TPIPP-R

193,300

634,024

2.83%

TQM

78,900

2,191,000

6.66%

TRP

17,000

189,490

3.27%

TRUE

6,855,200

58,018,655

9.13%

TRUE-R

4,476,300

38,039,575

5.96%

TTA

258,100

2,002,115

3.03%

TTB

26,192,300

46,360,058

16.24%

TTB-R

6,054,500

10,690,395

3.75%

TTW-R

2,200

19,470

0.19%

TU

4,003,100

59,740,630

7.75%

TU-R

1,561,800

23,364,780

3.02%

TVO

41,600

926,820

4.77%

TVO-R

29,000

643,000

3.32%

UBE

36,400

30,833

1.05%

UVAN

7,500

63,375

1.03%

VGI

1,660,300

2,736,468

9.08%

VGI-R

1,229,000

2,019,934

6.72%

VIBHA

250,900

562,016

8.02%

VIBHA-R

15,600

34,944

0.50%

WARRIX

19,900

111,990

1.00%

WHA

2,152,300

11,837,650

4.94%

WHA-R

1,996,400

10,979,755

4.58%

WHAUP

56,900

228,316

1.93%

WHAUP-R

276,000

1,107,840

9.36%

WORK

9,500

80,095

8.24%

XO

59,100

1,750,900

2.69%

XPG

2,445,500

3,032,420

1.82%

XPG-R

1,836,900

2,267,038

1.37%

 

หมายเหตุ

● ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

● ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี

● รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

 

More Articles

www.set.or.th/th/market/statistics/short-sell

 

 

Click Donate Support Web 

SME720x100 2024

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!