หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

4196 TPCH Kanoktip Cherdsak


TPCH จ่อออกหุ้นกู้มูลค่า 1,000 ลบ. อายุ 1 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย 5.50% ต่อปี - เปิดขาย 28-30 พ.ค.นี้ รองรับแผนลงทุนโรงไฟฟ้าทั้งใน-ต่างประเทศ

          บมจ.ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง (TPCH) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท อายุ 1 ปี 6 เดือน โดยเสนอขายให้กับสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ ชูอัตราผลตอบแทน 5.50% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน พร้อมเปิดขายระหว่างวันที่ 28-30 พ.ค.นี้ ฟากบิ๊กบอส ‘กนกทิพย์ จันทร์พลังศรี’ ระบุเตรียมนำเงินไปใช้รองรับแผนการขยายการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะและโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ในต่างประเทศ รวมทั้งเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

          นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (TPCH) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯครั้งที่ 1/2567 หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยจะเสนอขายต่อสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ มูลค่าไม่เกิน 1,000 ล้านบาท อายุ 1 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย 5.50% ต่อปี กำหนดชำระอัตราดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุของหุ้นกู้ กำหนดไถ่ถอน ปี 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ และคาดว่าจะเปิดขายระหว่างวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2567 นี้ 

          นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (TPCH) กล่าวว่า วัตถุประสงค์การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อใช้ในการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะและโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ในต่างประเทศ ประมาณ 700 ล้านบาท รวมทั้งเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ประมาณ 300 ล้านบาท

          สำหรับผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-846-8675, บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด โทร. 02-249-2999, บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร. 02-680-4004, บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด โทร. 02-695-5000, บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-351-1800, บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด โทร. 02-687-7543, บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) โทร. 02-638-5500

 

 

5760

Click Donate Support Web 

SME720x100 2024

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!