หมวดหมู่: ข่าวสังคม

2818 TIP


TMILL จัดกิจกรรม ‘คาราวาน สร้างชุมชนยั่งยืน’

          เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ “TMILL” โรงงานโม่แป้งสาลีรายใหญ่และมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ จัดกิจกรรม “สร้างชุมชนยั่งยืน” ตามนโยบายการพัฒนาความยั่งยืนองค์กร โดยจัดคาราวาน TMILL เพื่อสังคม ร่วมประชุมหารือกับคณะกรรมการชุมชน “ชุมชนหมู่ 1 รวมใจพัฒนา” เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้นำชุมชน อีกทั้งช่วยหามาตรการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างยั่งยืน 

          ทั้งนี้ TMILL พร้อมขับเคลื่อนสังคมผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมในรูปแบบต่างๆ และแสดงเจตนารมณ์ในการสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง เพื่อให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสร้างรอยยิ้มให้ชุมชนด้วยการส่งเสริมกิจกรรมสร้างอาชีพและกระจายรายได้ นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ตอกย้ำพันธกิจ “TMILL เป็นกำลังสำคัญในการสร้างสิ่งที่ดีสู่ชุมชนและสังคม”

 

 

2814

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

MTL 720x100

kbank 720x100 66

QIC 720x100

วิริยะ 720x100AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

ais 720x100

iconmotor

gen 720x100

TOA 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!