หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

2817 TEKA Veerasak


TEKA ประกาศรายได้ปี 66 แตะ 2,035 ลบ. เติบโต 5% บอร์ดใจดีแจกปันผล อัตรา 0.105 บาทต่อหุ้น

          บมจ.ฑีฆาก่อสร้าง หรือ TEKA ประกาศรายได้ปี 2566 อยู่ที่ 2,035.40 ลบ. เติบโต 5% จากปีก่อนมีรายได้ 1,933.03 ลบ. ด้านผู้บริหาร ‘ดร.วีระศักดิ์ วานิชวัฒน์’ เผยงบเติบโต แม้เผชิญภาวะตลาดกดดัน ระบุรายได้ปีก่อนโตตามเป้าไม่ต่ำกว่า 2 พันลบ. เผยตุนงานในมือ Backlog ณ วันที่ 31 ธ.ค. อยู่ที่ประมาณ 2,500 ลบ. พร้อมเข้าประมูลงานใหม่ต่อเนื่อง ขณะที่บอร์ดใจดีประกาศจ่ายเงินปันผล ในอัตรา 0.105 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD คือ วันที่ 6 มีนาคม 2567 และจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2567

          ดร.วีระศักดิ์ วานิชวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) หรือ TEKA เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีรายได้จากการก่อสร้างสำหรับงวดปี 2566 จำนวน 2,035.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.30% จากปี 2565 มีรายได้อยู่ที่ 1,933.03 ล้านบาท โดยเป็นไปตามเป้าหมายที่คาดว่ารายได้จากงานรับเหมาก่อสร้างไว้ไม่น้อยกว่า 2,000 ล้านบาท ซึ่งการเติบโตของรายได้ในปี 2566 มาจากการเติบโตของรายได้โครงการใหม่ และจากส่วนที่ต่อเนื่องมาจากความคืบหน้าของงานโครงการเดิมในปีก่อน เช่น DTGO Campus, The Line Phaholyothin TOWER C และ Enco Terminal (Enco) เป็นต้น อีกทั้งปริมาณงานโครงการก่อสร้างที่ดำเนินงานในช่วงปีปัจจุบันมากกว่าช่วงปีก่อน โดยเป็นผลจากปริมาณงานที่รอส่งมอบ (Backlog) ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ จึงส่งผลให้เกิดการเพิ่มขึ้นของรายได้จากงานก่อสร้างนี้

          “บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญด้านคุณภาพงานที่ดี รวมถึงการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับมาตรฐานการทำงานของบริษัทฯ และสามารถส่งมอบงานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตรงเวลา ซึ่งสะท้อนได้จากการที่บริษัทได้รับรางวัล ผู้รับเหมาก่อสร้างดีเด่น จาก Developer ชั้นนำของประเทศ ที่เชื่อมั่นในผลงานการก่อสร้างของบริษัท TEKA” ดร.วีระศักดิ์ กล่าว

          สำหรับฐานะทางการเงินของ TEKA ถือว่า แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง มีกระแสเงินสดเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทยังคงรักษาความแข็งแกร่งด้านการเงินและไม่มีภาระดอกเบี้ยเงินกู้ยืมในการดำเนินงาน ทำให้บริษัทมีความพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ ทั้งความไม่แน่นอนจากภาวะเศรษฐกิจทั้งจากเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลง รวมถึงทางบริษัทพร้อมที่จะขยายงาน เพิ่มทีมงาน และเตรียมเข้าประมูลโครงการใหม่ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง

          โดยในปี 2567 บริษัทพร้อมเข้าประมูลงานที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างการกระจายรายได้งานรับเหมาก่อสร้างไปในทุกกลุ่มงาน อาทิ เช่น โรงเรียนนานาชาติ โรงแรม โรงพยาบาลเอกชน คลังสินค้า เป็นต้น นอกจากงานกลุ่มอาคารที่พักอาศัย ที่เป็นลูกค้าหลักของบริษัท เพื่อลดความเสี่ยงในด้านรายได้และสร้างความเติบโตให้กับบริษัท

          ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2566 บริษัทฯ มีโครงการที่กำลังก่อสร้างและอยู่ในระหว่างรอรับรู้รายได้ (Backlog) อยู่ที่ประมาณ 2,500 ล้านบาท 

          ดร.วีระศักดิ์ กล่าวเสริมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาจ่ายเงินปันผล ในอัตรา 0.105 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 31.50 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผล ที่ 41.14% ของกำไรสุทธิ โดยกำหนดให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (RECORD DATE) เป็นวันที่ 7 มีนาคม 2567 วันเดียวกับการกำหนดสิทธิผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 

 

 

2817

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C J

MTL 720x100

QIC 720x100

AXA 720 x100aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

SME 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

gen 720x100

TOA 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!