หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

อมร EA


EA ปี 66 รายได้ 31,597.76 ล้านบาท มีกำไรรวมนิวไฮ 7,144.54 ล้านบาท

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน EA โกยรายได้ปี 66 ทะลุ 3.15 หมื่นล้านบาท ดันกำไรแตะ 7.14 พันล้านบาท สูงที่สุดตั้งแต่บริษัทเปิดดำเนินการมา Amita-TH ขยายกำลังการผลิตเป็น 2 กิกะวัตต์ เจรจากับบริษัทผู้ผลิตแบตเตอรี่ชั้นนำของโลกพัฒนาศักยภาพ

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน และบริษัทย่อย แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติสำหรับไตรมาสที่ 4/2566 จำนวน 1,163.20 ล้านบาท ลดลงจำนวน 1,009.05 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 46.54 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ที่มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติรวม 2,172.25 ล้านบาท

ด้วยเหตุมาจาก (1) ลูกค้าที่มีแผนจะซื้อรถไฟฟ้าขอเลื่อนการส่งมอบรถเพราะต้องหาสถานีชาร์จประจุไฟฟ้าแห่งใหม่เพราะที่เดิมนั้นไม่เพียงพอประกอบกับความล่าช้าในการขอ Low Priority จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากทางภาครัฐ (2) ในไตรมาสที่ 4/2565 มีการนำส่งรถโดยสารประจำทางไฟฟ้าที่ตกค้างมาจากไตรมาสที่ 3/2565 จำนวนถึง 909 คัน ทำให้รายได้จากการขายสินค้าและบริการในไตรมาสที่ 4/2565 นั้นสูงกว่าปกติ(3) ต้นทุนการเงินที่สูงขึ้น 874.69 ล้านบาท เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของหุ้นกู้และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเฉลี่ยของกลุ่มบริษัทฯ ตามการปรับขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ กำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติรายปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 7,144.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 1,378.16 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.90 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ที่มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติรวม 5,766.38 ล้านบาท ทั้งนี้ กำไรสุทธิการดำเนินงานในปีนี้นั้นสูงที่สุดตั้งแต่บริษัทเปิดดำเนินการมา 

สําหรับ ผลการดําเนินงาน ไตรมาสที่ 4 และสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เพิ่มขึ้นในปี 2566 มาจากผลดำเนินงานของธุรกิจรถโดยสารไฟฟ้าและรถเพื่อการพาณิชย์และธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่สูงขึ้น ถึงแม้ว่าธุรกิจไบโอดีเซลจะมีผลประกอบการที่ลดลงกำไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่

สำหรับ ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 กำไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่อยู่ที่ 7,606.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.88 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เนื่องมาจากระหว่างปี2566 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกำไรจากรายได้พิเศษอื่นซึ่งเป็น one-time โดยในปี2566 บริษัทฯ มีกำไรจากการจัดประเภทเงินลงทุนใหม่จำนวน 461.63 ล้านบาท และในปี2565 บริษัทฯ มีกำไรจากการ Entire Business Transfer หรือ EBT จำนวน 1,837.91 ล้านบาท

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้รวมปี 2566 จำนวน 6,171.77 ล้านบาท ลดลงจำนวน 3,497.61 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 36.17 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวม 9,669.38 ล้านบาท ซึ่งเป็นเหตุผลเดียวกับกำไรสุทธิที่ลดลงดังที่กล่าวไปในหัวข้อกำไรสุทธิจากการดำเนินข้างต้น แต่หากมองผลประกอบการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จำนวน 31,597.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 4,050.95 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.71

ทั้งนิ้ Amita-TH กำลังอยู่ในกระบวนการขยายกำลังการผลิตเพิ่มจาก 1 กิกะวัตต์ชั่วโมงต่อปีเป็น 2 กิกะวัตต์ชั่วโมงต่อปีและ 4 กิกะวัตต์ชั่วโมงต่อปี ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2567 เพื่อรองรับความต้องการของแบตเตอรี่ในกลุ่มบริษัทฯรวมถึงตลาดแบตเตอรี่ในประเทศไทยและอาเซียน โดยปัจจุบัน Amita-TH อยู่ระหว่างการเจรจากับบริษัทผู้ผลิตแบตเตอรี่ชั้นนำของโลกเพื่อพัฒนาศักยภาพของแบตเตอรี่ของบริษัทฯ และขยายฐานลูกค้า รวมทั้งตั้งฐานการผลิตในเมืองไทยร่วมกัน

 

More Articles

H download

ผลการดําเนินงาน ไตรมาสที่ 4 และสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

 

 

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!