หมวดหมู่: ตลาดหลักทรัพย์

4650 TIA หาดใหญ่


TIA ล่องใต้! เดินหน้าจัด Class Action สัญจรหาดใหญ่ ปั้นทนายความอาชีพเข้าสู่ตลาดทุนฮอต!! ต่อเนื่องทนายกว่า 100 คนร่วมอบรม

          สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA) ล่องใต้ จัด Class Action สัญจรอำเภอหาดใหญ่เป็นแห่งที่ 2 ชวนทนายความอาชีพทั่วภาคใต้ ร่วมอบรมเชิงลึก หลักการ เหตุผล และเงื่อนไขของการดำเนินคดีแบบกลุ่มคดีเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์ รับข้อมูลและแนวทางปฏิบัติตรงจากผู้พิพากษาศาลสูงอบรมจบรับทันที วุฒิบัตร ใช้เป็น CERTIFICATE ได้จริงในอาชีพทนายความยืนยันผ่านการอบรมเพิ่มความรู้คดีด้านตลาดทุน 

          คุณยิ่งยง นิลเสนา นายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA) องค์กรตัวแทนผู้ถือหุ้นรายบุคคล ทำหน้าที่สนับสนุนการพัฒนาตลาดทุน เพื่อความยั่งยืนที่อยู่คู่ตลาดทุนไทยมากว่า 35 ปี เปิดเผยว่า “การเดินหน้าให้ความรู้เรื่อง การดำเนินคดีแบบกลุ่ม (Class Action) ยังคงเป็นภารกิจหลักของสมาคมในปีนี้ รวมถึงการจัดตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ในการฟ้องคดีแบบกลุ่ม - Class Action” เพื่อให้ตลาดทุนไทยมีเครื่องมือในการปกป้องนักลงทุนที่ได้รับความไม่เป็นธรรมจากการลงทุน 

ทั้งนี้การสัญจรที่ อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นับเป็นการจัดสัญจรครั้งที่ 2 ของสมาคมในปีนี้ โดยได้รับความสนใจจากทนายความอาชีพในจังหวัดภาคใต้เข้าร่วมกว่า 100 คน 

          คุณสิริพร จังตระกูล เลขาธิการสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยกล่าวเพิ่มเติม ว่า การจัด “Class Action สัญจร ปีนี้ใน 9 จังหวัด ทาง TIA ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณทั้งหมดจาก กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) และเป้าหมายของการจัดสัญจรให้ความรู้เชิงลึกทั้งทางทฤษฎีและแนวทางปฎิบัติและการนำมาใช้ในอาชีพจริงให้กับทนายความอาชีพทั่วประเทศไทย 

ในการนำกฎหมาย Class Action มาใช้ในตลาดทุนไทย เพื่อเป็นเครื่องมือในการดูแลและปกป้องนักลงทุน ดังนั้นการเติมความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์ เพื่อเป็นส่วนสำคัญให้การบังคับใช้กฏหมายมีประสิทธิภาพ 

          “การเดินหน้าให้ความรู้ Class Action กับทนายความอาชีพเป็นไปตามเจตนารมณ์ร่วม และเป็นเรื่องต่อเนื่องจากการที่ทาง TIA ได้ทำ MOU กับสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมถ์เมื่อปีที่ผ่านมา” เลขาธิการสมาคมกล่าว

          คุณสิริพร กล่าวว่า การสัญจรและอบรมเรื่อง Class Action ในปีนี้ ช่วงเช้าทนายอาชีพที่เข้าอบรม “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคดีกลุ่ม” บรรยายโดย ท่านพงษ์เดช วานิชกิตติกูล รองประธานศาลอุธรณ์ ช่วยงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาศาลฎีกาและอบรมเรื่อง “การดำเนินคดีแบบกลุ่มในคดีหลักทรัพย์” บรรยายโดย ท่านชลวัชร อัศวพิริยอนันต์ รองเลขานุการศาลฎีกา ซึ่งถือว่าเป็นการเรียนตรงจากท่านผู้พิพากษาศาลสูง ส่วนช่วงบ่ายจะเป็นการสอบวัดผลประมวลความรู้ประเมินกระบวนการวิชาชีพ พร้อมให้วุฒิบัตรกับผู้เข้าอบรม เพื่อจะเป็นการยืนยันว่าตลาดทุนไทยจะมีทนายความอาชีพที่มีความรู้ด้านคดีตลาดทุน

          ด้านคุณกรณัท เจริญศิลป์ ประธานสภาทนายความ จังหวัดสงขลา กล่าวว่า ต้องขอบคุณทาง TIA ที่จัดสัญจรให้ความรู้กับทนายความอาชีพเกี่ยวกับการดำเนินคดีแบบ Class Action เพราะในยุคการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทนายความต้องมีการปรับตัว เพิ่มความรู้ใหม่ๆ เข้ามา และเป็นการเพิ่มโอกาสในอาชีพให้กับทนายความ อีกทั้งจะเป็นการเชื่อมร้อยกลุ่มคนเข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อในการทำคดีในเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะคดีด้านตลาดทุน 

          คุณสิริพร กล่าวเพิ่มเติมถึงความคืบหน้าในการจัดตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ในการฟ้องคดีแบบกลุ่ม - Class Action” เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 26) พ.ศ. 2558 ว่า คืบหน้าไปมากแล้วภายในปีนี้จะเห็นโครงร่างที่จัดเจน และจะเห็นศูนย์ดังกล่าวเกิดขึ้นในตลาดทุนไทย โดยในขณะนี้ได้มีประเด็นด่วนที่เข้ามาเป็นตัวเร่ง คือ กรณี STARK ที่ล่าสุดทางสมาคมฯได้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางรวบรวมความเสียหายให้กับนักลงทุนที่เข้าลงทุนในหุ้น STARK เป็นขั้นสุดท้ายและได้ส่งลิ้งค์เพื่อลงทะเบียนก่อนจะสรุปทั้งหมดและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

 

ทั้งนี้นักลงทุนสามารถกรอกข้อมูลตามลิ้งค์ดังนี้ https://forms.gle/Vnn9Ut4AykF4fTkp7

ข้อมูลเพิ่มเติม www.thaiinvestors.com อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

4650

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

MTL 720x100

kbank 720x100 66

QIC 720x100

วิริยะ 720x100AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

ais 720x100

iconmotor

gen 720x100

TOA 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!